S. Pere - XODOS COMUNITAT VALENCIANA

Campanes actuals

Sant Pere, el Tilinguet (0)

(Referència 1814)

Localització Espadanya a la façana
Diàmetre 40
Pes aproximat 37
FonedorROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa 1942
Descripció La campana té unes anses simples. Al terç disposa de dos grups de dos cordons i indica l'advocació a la qual està dedicada la campana: "✱ ✱ SAN PEDRO ✱". Aquesta està incisa i va ser afegida quan ja estava fosa la campana. Al mig trobem una creu, l'àguila de Sant Joan, l'anagrama de Jesús i la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "ROSES Hnos / SILLA (VALENCIA)". Al mig peu hi ha altres dos grups de dos cordons i a més està la data de fosa: "✱ ✱ AÑO 1942 ✱". Finalment, té al mig peu dos cordons.
Terç (T) (2 cordons)
(00) "✱ ✱ SAN PEDRO ✱"
(2 cordons)
Mig (M) (00) (Creu amb pedestal)
(03) (marca de fàbrica) "ROSES Hnos / SILLA (VALENCIA)"
(06) (Anagrama de Jesús)
(09) (Àguila de Sant Joan)
Mig peu (MP) (2 cordons)
(06) "✱ ✱ AÑO 1942 ✱"
(2 cordons)
Peu (2 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Es voltejava manualment per mitjà d'una llarga corda unida al cigonyal que tenia la truja de fusta.
Tocs actuals de campanes Volteig automàtic.
Truja Ferro
Estat anterior L'any 1995 es va documentar l'estat de la campana previ a la mecanització: disposava de truja de fusta, en regular estat de conservació, i estava dotada d'un cigonyal per voltejar-la manualment des del temple parroquial.
Estat actual Es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de l'espadanya. Té truja de ferro i està mecanitzada amb un motor de vol continu. El batall és de tipus pessigat i no té cable de seguretat.
Mecanismes de toc (09) (motor de vol continu)
Intervencions Va ser fosa l'any 1942 als tallers de la foneria Hermanos Roses de Silla (València) i ubicada a l'espadanya que hi ha a la part superior de l'església parroquial. La truja i la resta d'accessoris per al toc es confeccionaren al mateix temps. Amb posterioritat a 1995 la campana va ser mecanitzada, alterant la instal·lació tradicional. Es va fabricar una truja nova de ferro, semblant a les del santuari de San Bartolomé de Villahermosa del Río i es va mecanitzar amb motor de vol continu.
Propostes La campana deu recuperar la instal·lació tradicional, per tant, recomanem restaurar-la. És fonamental que la restauració elimine la truja de ferro actual i que aquesta es canvie per altra de fusta de perfil tradicional. El motor de volteig continu es deu canviar per altre d'impuls que imite la forma tradicional de tocar.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals
Notes No hi ha accès directe, sen va a la cuberta per una finestra del campanar, pèro han llevat l´escala per a poder desprès eixir, impossible sense mitjans extraordinaris.Sembla un tiplet antic, quasi segur que a protegir.Al terme d´aquesta població hi ha una ermita en una campaneta, que en el moment de la nostra visita, no es trobava en el seu lloc per estar restaurant-la. (Nota de F. Xavier).

Els mitjans fotogràfics actuals (2018) han permés documentar-la amb certa fiabilitat. (Nota de J. Alepuz)

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier [Primera documentació] (15-05-1998)
 • ALEPUZ CHELET, Joan (28-04-2018)
 • ALEPUZ CHELET, Joan; SOLSONA PALAZÓN, Pablo [Documentació fotogràfica i actualització de la fitxa] (24-10-2021)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 26-10-2021
16 Fotos

D´hores (3)

(Referència 1813)

Localització Remat del campanar
Diàmetre 80
Pes aproximat 296
FonedorROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa 1930ca
Descripció La campana és anepígrafa i no té anses. Presenta dos grups de dos cordons al terç i el mig peu i altres dos cordons al peu. Aquesta distribució de cordons permet atribuir la campana a la foneria Hermanos Roses, possiblement fosa entorn de 1930.
Terç (T) (2 cordons)
(2 cordons)
Mig peu (MP) (2 cordons)
(2 cordons)
Peu (2 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Tocava les hores.
Tocs actuals de campanes Tocs horaris
Truja Penjada d'una biga de ferro
Estat original La maça horària estava connectada a la maquinària del rellotge, ubicada baix de la campana, i era accionada per aquesta amb la finalitat de fer sonar les hores.
Estat actual La campana està instal·lada a l'espadanya que corona el campanar. Està fixada a una biga de ferro i conserva la maça horària tradicional. Disposa d'electromall monofàsic per a tocar les hores i mitges.
Mecanismes de toc Maça horària (00), sense ús. Electromall monofàsic (08)
Intervencions Mecanitzada entorn de l'any 2006.
Propostes A mitjà termini caldria recuperar la maça horària tradicional i dotar-la amb un motor amb la finalitat que tocara les hores, recuperant així el sistema de toc tradicional.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Cal incoar expedient per incloure-la en l´Inventari General de Béns Mobles. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana de distinta afinació.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permet
Notes La cuberta i escala on es troba el rellotge i la campana d´hores, es troba quasi en ruina, impossible accedir.Sembla una campana del XIX - XX,el remat del campanar on es troba no ès històric.

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier [Primera presa de dades] (15-05-1998)
 • ALEPUZ CHELET, Joan; SOLSONA PALAZÓN, Pablo [Documentació fotogràfica i actualització de la fitxa] (24-10-2021)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 02-11-2021
10 Fotos

Maria (1)

(Referència 1811)

Localització Sala de campanes
Diàmetre 56
Altura del bronze 48
Vora 6
Pes aproximat 102
Any fosa 1874
Descripció La campana té anses simples i en el terç dos grups de dos cordons. Entre ells té una senzilla inscripció amb el seu nom i l'any de fosa: "MARIA AÑO 1874". Les paraules estan separades per diversos fragments de sanefa. Seguidament, hi ha al mig una creu de calvari. Per últim, tant en el peu com en el mig peu hi ha tres cordons.
Terç (T) (2 cordons)
"MARIA (fragments de sanefa) AÑO (fragments de sanefa) I874"
(2 cordons)
Mig (M) (06) (creu de calvari)
Mig peu (MP) (3 cordons)
Peu (3 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Repic manual amb una corda al batall i volteig des de la sala de campanes.
Tocs actuals de campanes Repic i volteig automàtic.
Truja Fusta Industrias Manclús.
Estat anterior Estava en mal estat de conservació, truja solta i en mal estat en general. El batall estava trencat i despenjat.
Estat actual L'estat de conservació de la campana és bo i està instal·lada a una de les finestres de les sala de campanes. Té una truja de fusta nova, que no respecta el model de l'antiga, i està mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. El batall està lligat i dotat amb cable de seguretat. Presentava una corda al batall per a tocar des de baix i no es voltejava des de feia temps.
Mecanismes de toc (03) motor d'impuls, (09) electromall monofàsic
Intervencions Intervinguda, que no restaurada, per Industrias Manclús en 2006. La campana va ser dotada amb truja nova de fusta de perfil valencià, diferent del tradicional local. A més, la mecanitzaren amb motor de vol i electromall.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Cal incoar expedient per incloure-la en l´Inventari General de Béns Mobles. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana de distinta afinació.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (15-05-1998)
 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (15-05-1998)
 • GÓMEZ JIMÉNEZ, Francisco - (INDUSTRIAS MANCLÚS) (01-03-2006)
 • ALEPUZ CHELET, Joan; SOLSONA PALAZÓN, Pablo [Documentació fotogràfica i actualització de la fitxa] (24-10-2021)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 05-11-2021
24 Fotos

Bàrbera (2)

(Referència 1812)

Localització Sala de campanes
Diàmetre 61
Altura del bronze 52
Vora 7
Pes aproximat 131
FonedorPALACIOS, PEDRO
Any fosa 1888
Descripció La campana té set anses. En el terç hi ha una garlanda amb triangles decorats i dos grups de dos cordons. Entre aquests té una sanefa amb raïms i una senzilla inscripció que indica el nom de la campana i l'any de fosa: "BARBARA AÑO 1888". Seguidament, hi ha al mig dos cordons i entre ells una sanefa amb raïms, dos gerros amb flors i una creu de calvari, així com dos palmeres i una marca amb el nom del fonedor: "CONSTRUCTOR / PEDRO PALACIOS". A continuació, hi ha en el mig peu tres cordons i altra garlanda amb triangles decorats. Finalment, en el peu presenta dos cordons més i de nou una sanefa amb raïms.
Terç (T) (garlanda amb triangles decorats)
(2 cordons)
(sanefa amb raïms) "BARBARA AÑO 1888."
(2 cordons)
Mig (M) (cordó)
(sanefa amb raïms)
(cordó)
(00) (jarró amb flors) (creu de calvari) (jarró amb flors)
(06) (palmera) "CONSTRUCTOR / PEDRO PALACIOS" (palmera)
Mig peu (MP) (3 cordons)
(garlanda amb triangles decorats)
Peu (cordó)
(sanefa amb raïms)
(cordó)
Tocs tradicionals de campanes Repic manual amb una corda al batall i volteig des de la sala de campanes.
Tocs actuals de campanes Repic i volteig automàtic.
Truja Fusta Industrias Manclús.
Estat anterior En 1998 l'estava en mal estat de conservació, truja solta i en mal estat. El batall era antic.
Estat actual L'estat de conservació de la campana és bo i està instal·lada a una de les finestres de les sala de campanes. Té una truja de fusta nova, que no respecta el model de l'antiga, i està mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. El batall està lligat i dotat amb cable de seguretat. Presentava una corda al batall per a tocar des de baix i no es voltejava des de feia temps.
Mecanismes de toc (03) motor d'impuls, (09) electromall monofàsic
Intervencions Intervinguda, que no restaurada, per Industrias Manclús en 2006. La campana va ser dotada amb truja nova de fusta de perfil valencià, diferent del tradicional local. A més, la mecanitzaren amb motor de vol i electromall.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Cal incoar expedient per incloure-la en l´Inventari General de Béns Mobles. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana de distinta afinació.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (15-05-1998)
 • GÓMEZ JIMÉNEZ, Francisco - (INDUSTRIAS MANCLÚS) (01-03-2006)
 • ALEPUZ CHELET, Joan; SOLSONA PALAZÓN, Pablo [Documentació fotogràfica i actualització de la fitxa] (24-10-2021)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 04-11-2021
28 Fotos
 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Campaners de la Catedral de València (2023)
  campaners@hotmail.com
  Actualització: 27-03-2023
  Convertir a PDF