Parròquia dels Sants Joans - ALMENARA (COMUNITAT VALENCIANA)

Campanes actuals

Campaneta de senyals

(Referència 10166)

Localització Espadanya en teulada
Diàmetre 40
Pes aproximat 37
Any fosa 1780ca
Terç (T) (Cordó) /
"... VINCENTI PARI, ..." /
(cordó) /
"ET FIDEM ET..." /
(cordó)
Mig (M) (06 (creu amb pedestal)
"LAVDO DEVS..."
Truja Fusta
Estat actual En 2006 la campana estava dotada de motor continu amb corretja i truja de fusta, completada amb una barra de ferro per damunt.
Mecanismes de toc Motor vol continu
Notes Mesures aproximades - Difícilment accessible

Autors de la documentació

 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (22-10-2006)
Editor LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 03-03-2012
7 Fotos

Sant Josep (1)

(Referència 6438)

Localització sala de campanes
Diàmetre 69
Altura del bronze 53
Vora 7
Pes aproximat 190
FonedorROSES E HIJOS, VICENTE
Any fosa 1897
Terç (T) (Garlanda de triangles cap amunt) /
(cordó) /
"SAN # JOSE # SIENDO # CURA # D. (P)EDRO FERRER PERIS # AÑO 1897 # " ((P) invertida - possible "Q" )/
(triangles cap amunt) /
(cordó) /
(triangles cap a baix)
Mig (M) (00) (creu amb pedestal)
(03) (anagrama de Jesús - invertit)
(06) (marca de fàbrica) "ME HIZO / VICENTE ROSES / E / HIJOS / DE / ADZANETA" (D invertida)
(09) (monograma de Maria)
Mig peu (MP) (4 cordons)
Mecanismes de toc Volteig manual
Valoració Cal incoar expedient per incloure-la en l´Inventari General de Béns Mobles. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana de distinta afinació.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors de la documentació

 • LLOP i BAYO, Francesc (13-10-2006)
 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (21-10-2006)
 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (22-10-2006)
Editor ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 21-09-2010
21 Fotos

Maria Bàrbera (2)

(Referència 6439)

Localització sala de campanes
Diàmetre 86
Altura del bronze 67
Vora 8
Pes aproximat 368
FonedorDE LA VIÑA, JUAN ANTONIO
Any fosa 1735
Descripció La campana duu la següent inscripció, en dues línies: "SAИCTA # MARIA # ORAPROИOBIS AИO I735" / "SAИCTA # BARBARA ORA PROИOBIS" que corresponen a la lletania dels sants i que es poden traduir per SANTA MARIA PREGUEU PER NOSALTRES, SANTA BÀRBERA PREGUEU PER NOSALTRES. A mes de la N invertida és destacable la indecisió dels textos: en una línia posen tot junt ORAPRONOBIS i en l'altra separat. No obstant, la grafia correcta és ORA PRO NOBIS. També haurien d'escriure ANNO. No obstant és destacable la utilització, correctíssima, de SANCTE, en compte del més habitual i castellanitzat SAN.
En qualsevol cas, la N invertida, la forma de les lletres i sobre tot les imatges, especialment la Mare de Déu sedent amb Nen, indiquen que es tracta d'una campana fosa per LA VIÑA, "mestre campaner veí de València".
Anses (Anses decorades amb carasses)
Terç (T) (2 cordons) /
"SAИCTA # MARIA # ORAPROИOBIS AИO I735" (5 invertit) /
(2 cordons) /
"SAИCTA # BARBARA ORA PROИOBIS" /
(2 cordons)
(00) (Santa Bàrbera)
(03) (Sant Miquel)
(06) (Mare de Déu sedent amb Nen)
(09) (Sant) /
(2 cordons)
Mig (M) (00) (creu amb pedestal) - pareix conservar resta de pigmentació (almagra) en els extrems de la creu
Mig peu (MP) (5 cordons)
Peu (2 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Vol manual - Repic des de baix
Tocs actuals de campanes Vol mecanitzat
Truja Fusta CARESA
Estat anterior En 2006 tenia electromall per als quarts i corda per tocar des de baix.
Mecanismes de toc Motor ECAT impulsos - electromall ECAT
Intervencions La truja original de la campana, conservada en els magatzems parroquials, fou substituïda per CARESA cap a l'any 2000, en un treball dirigit per Vicent TOMÁS CALATAYUD de RELOJERÍA ELECTRÓNICA J. BLASCO de València.
La campana ha sigut mecanitzada per 2001 TÉCNICA Y ARTESANÍA de Massanassa.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). No obstant hauria d'incoar-se expedient d'inclusió de la campana i de la truja de fusta original en l'Inventari General de Béns Mobles, a causa del seu interès.
Valoració En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana de distinta afinació.
Instal·lació La instal·lació és tradicional i cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors de la documentació

 • LLOP i BAYO, Francesc (13-10-2006)
 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (21-10-2006)
 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (22-10-2006)
Editor LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 03-03-2012
32 Fotos

Sants Joans (3)

(Referència 6440)

Localització sala de campanes
Diàmetre 100
Altura del bronze 80
Vora 10
Pes aproximat 579
FonedorDE LA VIÑA, JUAN ANTONIO
Any fosa 1735
Descripció La campana duu la següent inscripció, en dues línies: "SANCTE # IOANNE # BAPTISTA # ORAPRONOBIS # ANO I735 # " / "SANCTE # IOANNE # EVANGELISTA # ORAPRONOBIS # " que corresponen a la lletania dels sants i que es poden traduir per SANT JOAN BAPTISTA PREGUEU PER NOSALTRES, SANT JOAN EVANGELISTA PREGUEU PER NOSALTRES. En ambdues invocacions escriuen mal les paraules llatines, que haurien de separar-se: ORA PRO NOBIS. També haurien d'escriure ANNO. No obstant és destacable la utilització, correctíssima, de SANCTE, en compte del més habitual i castellanitzat SAN.
Encara que no utilitze la N invertida, com l'altra campana del mateix any, la forma de les lletres i sobre tot les imatges, especialment la Mare de Déu sedent amb Nen, indiquen que es tracta d'una campana fosa per LA VIÑA, "mestre campaner veí de València".
Anses (Anses decorades amb carasses)
Terç (T) (2 cordons) /
"SANCTE # IOANNE # BAPTISTA # ORAPRONOBIS # ANO I735 # " (5 invertit) /
(2 cordons) /
"SANCTE # IOANNE # EVANGELISTA # ORAPRONOBIS # " /
(2 cordons)
(00) (Santa Bàrbera) /
(03) (Sant Pau)
(06) (Mare de Déu sedent amb Nen)
(09) (Sant Miquel)
(2 cordons)
Mig (M) (00) (creu amb pedestal)
Mig peu (MP) (5 cordons)
Peu (Cordó) /
(garlanda vegetal) /
(cordó)
Tocs tradicionals de campanes Vol manual - Repic des de baix
Tocs actuals de campanes Toc mecanitzat
Truja Fusta CARESA
Estat anterior Corda per tocar des de baix - Vol manual des de dalt
Estat actual En el llavi hi ha un mos de bronze, que aparentment no afecta al so.
Mecanismes de toc Motor ECAT impulsos - electromall ECAT
Intervencions La truja original de la campana, conservada en els magatzems parroquials, fou substituïda per CARESA cap a l'any 2000, en un treball dirigit per Vicent TOMÁS CALATAYUD de RELOJERÍA ELECTRÓNICA J. BLASCO de València.
La campana ha sigut mecanitzada per 2001 TÉCNICA Y ARTESANÍA de Massanassa.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). No obstant hauria d'incoar-se expedient d'inclusió de la campana i de la truja de fusta original en l'Inventari General de Béns Mobles, a causa del seu interès.
Valoració En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana de distinta afinació.
Instal·lació La instal·lació és tradicional. Els mecanismes han de preservar els tocs locals i no impedir els tocs manuals.
Notes Mesures aproximades

Autors de la documentació

 • LLOP i BAYO, Francesc (13-10-2006)
 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (21-10-2006)
 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (22-10-2006)
Editor LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 03-03-2012
37 Fotos

Maria Rosa (4)

(Referència 6441)

Localització sala de campanes
Diàmetre 134
Altura del bronze 100
Vora 15
Pes aproximat 1393
FonedorGUILLEM, ANTONIO BELTRÁN
Any fosa 1806
Descripció La campana té una breu inscripció en llatí amb diversos errors: "ST. JOANESBABTISTA # ETEVANGELISTA # ORATE # PRONOBIS # ANNO # MDCCC VI # # # " que haurien d'haver escrit SANCTE JOANNES BAPTISTA ET (SANTE JOANNES) EVANGELISTA ORATE PRO NOBIS ANNO MDCCCVI, és a dir SANT JOAN BAPTISTA I EVANGELISTA PREGUEU PER NOSALTRES. ANY 1806.
La inscripció té els habituals errors de l'escriptura llatina de principis del XIX.
Per baix hi ha quatre anyells de Déu.
En la part exterior, fet amb motius de separació, hi ha un element que es pot identificar com un calze, amb pedestal, mentre que al interior hi figura el nom del fonedor: "ANTONIUS / GUILLEN / ME / FECIT" és a dir ANTONI GUILLEM EM VA FER.
Terç (T) (2 cordons) /
"ST. JOANESBABTISTA # ETEVANGELISTA # ORATE # PRONOBIS # ANNO # MDCCC VI # # # " /
(2 cordons) /
(garlanda amb querubins) /
(00) (03) (06) (09) (Anyell de Déu amb bandera)
Mig (M) (2 cordons) /
(garlanda amb floretes) /
(2 cordons)
(00) (possible calze eucarístic amb pedestal)
(06) (marca de fàbrica) "ANTONIUS / GUILLEN / ME / FECIT"
Mig peu (MP) (2 cordons) /
(2 cordons)
Peu (2 cordons) /
(garlanda vegetal) /
(2 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Vol manual - Repic des de baix - Toc de les hores del rellotge
Tocs actuals de campanes Toc mecanitzat
Truja Fusta CARESA
Estat anterior Corda per tocar des de baix - Vol manual des de dalt - Electromall per a les hores
Mecanismes de toc Motor ECAT impulsos - electromall ECAT
Intervencions La truja original de la campana, conservada en els magatzems parroquials, fou substituïda per CARESA cap a l'any 2000, en un treball dirigit per Vicent TOMÁS CALATAYUD de RELOJERÍA ELECTRÓNICA J. BLASCO de València.
La campana ha sigut mecanitzada per 2001 TÉCNICA Y ARTESANÍA de Massanassa.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). No obstant hauria d'incoar-se expedient d'inclusió de la campana i de la truja de fusta original en l'Inventari General de Béns Mobles, a causa del seu interès.
Valoració En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana de distinta afinació.
Instal·lació La instal·lació és tradicional. Els mecanismes han de preservar els tocs locals i no impedir els tocs manuals.
Notes Popularment anomenada "Maria Rosa", que és probablement una deformació de "Maria Grossa".

Autors de la documentació

 • LLOP i BAYO, Francesc (13-10-2006)
 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (21-10-2006)
 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (22-10-2006)
Editor LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 03-03-2012
38 Fotos
 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Campaners de la Catedral de València (2021)
  campaners@hotmail.com
  : 21-01-2021
  Convertir a PDF