Catedral de Sant Llorenç - SANT FELIU DE LLOBREGAT (CATALUNYA)

Campanes actuals

Ave Maris Stella (1)

(Referència 5697)
 • Arxiu sonor de la campana

 • Localització sala de campanes
  Diàmetre 50
  Altura del bronze 40
  Vora 8
  Pes aproximat 72
  FonedorMESTRES, MANUEL (BARCELONA)
  Any fosa 1946
  Descripció La campana té una senzilla inscripció, sense marca de fàbrica ni indicació de lloc o d´any. En la part mitja interior hi ha una petita creu i per baix hi posa en llatí "AVE MARIS STELLA" que es pot traduir com DÉU VOS GUARD ESTEL DELS MARS. Es tracta d´un himne a la Mare de Déu, que és datat anterior al segle IX, ja que s´hi troba al Codex Sangallensis, un manuscrit d´aquest segle que ara està dipositat al Monestir suís de Saint Gallen.
  Mig (M) (06) (creu)
  Mig peu (MP) (06) "AVE MARIS STELLA" /
  cordó
  Prima Sol 5 +46
  Hum Si 4 +07
  Tercera Si 5 +11
  Quinta Sol 6 +40
  Octava Lab 6 +15
  Tocs tradicionals de campanes La campana es brandava i també es repicava.
  Tocs actuals de campanes La campana no pot brandar, per la ubicació d´una escala d´accés a la planta superior, ubicada darrere d´ella que impedeix el seu moviment, i tampoc pot repicar per l´absència de batall degut a la pèrdua de la batallera.

  No més toca mecànicament per a certs tocs programats.

  Truja Fusta Barberí
  Estat actual La batallera, que estava disposada paral•lelament a les anses, ha caigut fa temps; per tant la campana no té batall intern. La campana està molt solta, probablement perquè apenes està embotida en el jou.

  Igualment està molt bruta per l´interior (capes de tosca) i per l´exterior (defecacions de coloms) que afecten a la seva sonoritat.

  Finalment no podria brandar ja que l´escala d´accés al rellotge es troba a poca distància darrere d´ella.

  Mecanismes de toc Braç per a brandar - (03) electromall
  Intervencions Procedeix de la refosa d´una campana, anomenada "Santa Maria". recuperada d´un magatzem militar, que es va esberlar i refondre en 1946
  Actuacions urgents Fins que la campana sigui reubicada en el campanar i utilitzada per al toc dels quarts, caldria foradar-la, dotar-la d´una falsa batallera i penjar-li un batall per poder repicar-la manualment per als tocs manuals festius i de mort de la Catedral. Fins i tot, si es desplassara l´escala d´accés al rellotge, la campana hauria de brandar, després de revisar-la i fixar-la al jou.
  Propostes Vista l´escassa qualitat de la campana es podria utilitzar exclusivament per als quarts del rellotge, ubicant-la en una de les petites finestres de la sala o, millor encara, penjada d´una biga de fusta.

  En el cas de reubicar la campana, caldria substituir-la per una harmonitzada amb les altres tres, i dotada tant del corresponent jou com del braç per brandar-la, així com de l´electromall, ubicat en la part oposada al mecanisme, com està ara.

  Igualment cal desplassar l´escala, de manera que no impedeixi el toc manual de la campana nova.

  En tot cas caldria netejar la campana, amb sorra humida a baixa pressió, tant per l´interior com per l´exterior de la campana, per recuperar la sonoritat original, ara disminuïda per la brutícia.

  Protecció Tant la campana com l´edifici no estan protegits.
  Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
  Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.
  Notes Mal orientada (la creu cap a dintre) justificada per que la inscripció es troba baix de la mateixa creu.
  Editor CIURANA i ABELLÍ, Blai
  Actualització 29-07-2019
  12 Fotos

  Llorença (2)

  (Referència 5698)
 • Arxiu sonor de la campana

 • Localització sala de campanes
  Diàmetre 75
  Altura del bronze 60
  Vora 10
  Pes aproximat 244
  FonedorMESTRES, MANUEL (BARCELONA)
  Any fosa 1946
  Descripció La campana té una creu petita, a la part de fora. A la part inferior de dins hi posa en llatí "LAURENTIA / A SANCTO FELICE / DE LLOBREGAT / ANNO DMNI MCMXLVI". Hauríen d´haver-hi escrit "DOMINI" en compte de "DMNI" i es pot traduir com LLORENÇA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT L´ANY DEL SENYOR 1946.
  Anses Té quatre anses en creus, característiques de campanes fixes, com ara de rellotge.
  Mig (M) (00) (creu)
  Mig peu (MP) (06) "LAURENTIA / A SANCTO FELICE / DE LLOBREGAT / ANNO DMNI MCMXLVI" /
  3 cordons
  Prima Do 5 -30
  Hum Do 4 -30
  Tercera Re 5 +12
  Quinta Sol 5 -06
  Octava Si 5 -43
  Tocs tradicionals de campanes La campana es brandava i també es repicava.
  Tocs actuals de campanes La campana es repicada. Tot i que pot brandar, no es sol tocar d´aquesta manera.
  Truja Fusta Barberí
  Estat actual La campana, que té unes peculiars anses en creu, està mal muntada, ja que la batallera està disposada perpendicular a l´eix, quedant per tant difícil de lligar i de tocar el batall.

  Per fixar la campana i evitar el seu moviment, hi ha una forqueta que immobilitza el braç de ferro per brandar-la.

  L´electromall pica massa baix, amb perill de trencament de la campana.

  Mecanismes de toc Braç per a brandar - (09) electromall
  Intervencions Procedeix de la refosa d´una campana recuperada d´un magatzem militar, que es va esberlar i refondre en 1946, anomenada "Santa Maria"
  Actuacions urgents Cal lligar el batall de manera que piqui en el seu lloc i no una mica caigut com ara.

  Igualment cal regular l´electromall, que pica massa baix, amb perill de trencament de la campana.

  Propostes Vista l´escassa qualitat de la campana es podria utilitzar exclusivament per a les hores del rellotge, ubicant-la en una de les petites finestres de la sala o, millor encara, penjada d´una biga de fusta, junt a la campana dels quarts, i accessible des de l´escala de pujada al rellotge, per la seva conservació.

  En el cas de reubicar la campana, caldria substituir-la per una harmonitzada amb les altres tres, i dotada tant del corresponent jou com del braç per brandar-la, així com de l´electromall, ubicat en la part oposada al mecanisme, com està ara.

  En tot cas caldria netejar la campana, amb sorra humida a baixa pressió, tant per l´interior com per l´exterior de la campana, per recuperar la sonoritat original, ara disminuïda per la brutícia.

  Protecció Tant la campana com l´edifici no tenen protecció patrimonial.
  Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
  Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.
  Editor CIURANA i ABELLÍ, Blai
  Actualització 29-07-2019
  20 Fotos

  Rarímia (3)

  (Referència 5869)
 • Arxiu sonor de la campana

 • Localització sala de campanes
  Diàmetre 95
  Altura del bronze 75
  Vora 10
  Pes aproximat 496
  FonedorPACCARD (ANNECY)
  Any fosa 2000
  Descripció La campana té diverses inscripcions. En la part alta, interior, hi posa "51/1" que es refereix a un codi intern de l´empresa constructora, i vol dir "LA CAMPANA 1 DE LA COMANDA 51 DE L´ANY PRESENT".

  En el mig hi ha, a la banda de fora, l´Anagrama del Jubileu on posa "CHRISTUS HERI, HODIE, SEMPER", és a dir CRIST AHIR, AVUI, SEMPRE; a la dreta la Creu de Sant Jordi, a la part interior una imatge de Sant Rarimi al peu de la qual hi posa "SANT RARIMI" i a l´esquerra l´Anagrama dels Amics de la Tradició amb el text " AMICS DE LES TRADICIONS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT".

  En el mig peu posa, a la banda de fora, "SANT FELIU DEL LLOBREGAT" (on haurían d´haver escrit DE...), i a la part de dins "OH! RARIMI MARTIR SANT, SOCORREU AQUELL QUI US CRIDA. HE BRANDAT PER PRIMER COP EL 12 D´OCTUBRE DE 2000 FESTA DE SANT RARIMI".

  En el peu, a la dreta, hi figura la marca de fàbrica "(campana) PACCARD (campana) ANNECY FRANCE (campana)" i a l´esquerra la marca d´instal•lador "ERMEC".

  Terç (T) (06) "51/1" / (garlanda de raïms)
  Mig (M) (00) (Anagrama Jubileu) "CHRISTUS HERI, HODIE, SEMPER" (03) (Creu de Sant Jordi) (06) (Sant Rarimi) / "SANT RARIMI" (09) (Anagrama Amics de la Tradició) "AMICS DE LES TRADICIONS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT"
  Mig peu (MP) (00) "SANT FELIU DEL LLOBREGAT" (06) "OH! RARIMI MARTIR SANT, SOCORREU AQUELL / QUI US CRIDA. / HE BRANDAT PER PRIMER COP EL 12 D´OCTUBRE DE 2000 / FESTA DE SANT RARIMI"
  Peu 2 cordons / (03) (marca de fàbrica) "(campana) PACCARD (campana) ANNECY FRANCE (campana)" (09) (marca d´instal•lador) "ERMEC" / 2 cordons
  Prima La 4 -37
  Hum La 3 -07
  Tercera Do 5 -10
  Octava La 5 -20
  Tocs actuals de campanes La campana es branda i també es repica.
  Truja Fusta Ermec
  Estat actual Molt bruta exteriorment per defecacions de coloms.

  El jou de fusta està contrapessat amb unes planxes de ferro a dalt; probablement si les anses de la campana fòssin més empotrades en el jou no caldria tant o gens de contrapès.

  Mecanismes de toc (09) electromall CLOCK-O-MATIC
  Propostes Cal dotar a la campana d´un braç de ferro, amb el seu topall en el mur, per tocar-la plenament a la catalana amb una corda.
  Protecció Tant la campana com l´edifici no estan protegits.
  Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
  Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.
  Editor ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
  Actualització 02-11-2016
  33 Fotos

  Sant Pere (4)

  (Referència 5699)
 • Arxiu sonor de la campana

 • Localització sala de campanes
  Diàmetre 108
  Altura del bronze 85
  Vora 10
  Pes aproximat 729
  FonedorBORRÁS, ANDRÉS
  Any fosa 1791
  Descripció La campana té una breu inscripció en español i llatí: "SAN # PEDRO # ORA # PRONOBIS ANDRES BORRAS MEFESIT ANO r79r" que calia haver escrit com "SAN PEDRO ORA PRO NOBIS # ANDRES BORRAS ME FECIT ANNO 1791" és a dir SANT PERE PREGUEU PER NOSALTRES. ANDRES BORRAS EM VA FER L´ANY 1791.

  Baix del text hi ha, a la part de fora, una Immaculada; a la dreta Sant Jordi i a l´esquerra Sant Pere.

  En el mig, a la part interior, hi figura una creu amb pedestal.

  Anses Decorades amb cares grotesques. Manca una i substituïda per una aparent de ferro, sense cap efecte sustentatori.
  Espatlla (H) 2 cordons
  Terç (T)

  2 cordons /

  "SAN # PEDRO # ORA # PRONOBIS ANDRES BORRAS MEFESIT ANO r79r" (El signe "I" de l´any correspón a una jota invertida) /

  2 cordons /

  (00) (Immaculada) (03) (Sant Jordi) (09) (Sant Pere) /

  2 cordons

  Mig (M) (06) (Creu amb pedestal)
  Mig peu (MP) 5 cordons
  Prima Re 4 +16
  Hum Mi 3 +07
  Tercera Sol 4 +17
  Quinta Si 4 +16
  Octava Fa 5 -17
  Tocs tradicionals de campanes Brandar, fins arribar a seure; repicar
  Tocs actuals de campanes Brandar, sense arribar a seure - Repicar.

  La tècnica utilitzada de brandar la campana tot i mantenent una corda al batall és perillosa per la campana ja que no deixa oscil•lar lliurement al batall, limita la sonoritat i podría esquerdar el bronze.

  Truja Braç i capçal de fusta - Part central de ferro fos
  Estat original La campana procedeix d´un magatzem militar, d´on fou donada a la parròquia de Sant Llorenç al finalitzar la guerra civil, junt a un altra campana, anomenada "Maria" i posteriorment esquerdada i refosa.

  D´aquest fonedor sols se coneixen campanes en la Comunitat Valenciana, per la qual cosa no es pot descartar que procedís d´un temple valencià, del qual fora despenjada durant la guerra. No obstant, a hores d´ara, forma part, des de fa més de 65 anys, del patrimoni local de Sant Feliu.

  Estat anterior Fins la fosa de la nova campana "Rarímia" aquesta campana es trobava ubicada en el portal oest, orientat cap a la plaça.
  Estat actual La campana té diversos problemes de conservació, que poden posar-la en perill. Per una part l´electromall queda pegat, limitant molt la seva vibració; per altra part una de les anses, probablement defectuosa d´origen, fou substituïda per una falsa de xapa de ferro, que no treballa, disminuïnt la seguretat del conjunt.

  Molt bruta exteriorment per defecacions de coloms.

  Igualment la campana està mal orientada (amb la creu cap a l´interior).

  El batall actual és massa curt, i está instal•lat, a la manera europea, lligat amb 3 tires de cuir passades per la batallera. Aquest sistema és molt perillós ja que sol arrencar l´ansa interior.

  Mecanismes de toc (03) braç per brandar amb corda; (09) electromall
  Intervencions Recuperada d´un magatzem militar després de la guerra civil.

  En 2000 canviada d´ubicació, per arribada d´una nova campana.

  Actuacions urgents Cal immobilitzar la campana fins que no es repari l´electromall. Per altra banda no convé brandar la campana amb l´actual jou i ansa postissa.

  Cal substituir el batall per un adient, que piqui al punt, i que tingui el trau per repicar, així com un cable de seguretat. El batall ha de ser lligat a la manera tradicional, amb una corda o cuiro adequats.

  Propostes Caldria refer el jou de fusta, seguint el model de la campana "Rarímia" tot i dotant-lo amb un braç per al brandeig i per dur-la a seure.

  L´ansa postissa ha de ser susbstituïda per un trepan i una ansa atornillada, que treballi, augmentant la seguretat del conjunt.

  També seria convenient reubicar la campana: si no es posa cap a la plaça (on li pertocaria estar, per ser la major) hauria d´estar immediatament darrera, per equilibrar el conjunt acústic. En qualsevol cas ha de tenir la creu cap a fora.

  En tot cas caldria netejar la campana, amb sorra humida a baixa pressió, tant per l´interior com per l´exterior de la campana, per recuperar la sonoritat original, ara disminuïda per la brutícia.

  Protecció Tant la campana com l´edifici no tenen protecció patrimonial. No obstant i degut al seu valor històric, caldria iniciar un expedient per incloure-la en l´Inventari General de Béns Mobles.
  Valoració Cal incoar expedient per incloure-la en l´Inventari General de Béns Mobles. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana de distinta afinació.
  Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.
  Editor ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
  Actualització 02-11-2016
  30 Fotos
 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Campaners de la Catedral de València (2021)
  campaners@hotmail.com
  : 04-12-2021
  Convertir a PDF