Insigne Basílica de Santa Maria - ELX COMUNITAT VALENCIANA

Campanes actuals

Senyalera (0)

(Referència 11820)

Localització Espadanya
Diàmetre 34
Altura del bronze 30
Vora 3
Pes aproximat 23
FonedorCARBONELL, VICENTE (CARTAGENA)
Any fosa 1760
Descripció La campana compta amb la següent inscripció al terç: "+ IESUS MARIA IOSEPH AÑO 1760". Es tracta de una advocació molt típica des del segle XVIII, dirigida a la Sagrada Familia i que pot traduir-se com: "JESUS MARIA JOSEP ANY 1760". Al mig peu i dins d'un Cor de Jesús trobem la marca del fonedor: "VICENTE / Carvonell / Ft". Aquesta es pot interpretar com a "Feta per Vicente Carbonell" o "Vicente Carbonell em va fer"

En el peu hi ha alguns graffits incisos: "JM / 6RY / DO / PARAguay".
Terç (T) (2 cordons)
"+ IESUS MARIA IOSEPH AÑO 1760"
(2 cordons)
Mig (M) (00) (Creu)
Mig peu (MP) (00) (Sagrat Cor amb marca del fonedor) "VICENTE / Carvonell / Ft"
Peu (06) (grafitti) "JM / 6RY / DO / PARAguay" (incisos)
Tocs tradicionals de campanes Aquesta campana coordinava els tocs de campanes de la torre amb els actes litúrgics celebrats a l'interior del temple i es feia sonar per avisar als campaners del moment exacte en que havien de sonar les campanes.
Tocs actuals de campanes La campana es toca de forma ocasional.
Truja Fusta antiga
Estat actual La campana es conserva en el seu lloc original en un regular estat. La truja necesita de una restauració així com els ferratges, ja que el braç ha estat reforçat amb plaques metàl·liques. És una de les poques campanes de senyals que encara conserva la conexió amb el temple, realitzada amb una llarga cadena metàlica que arriba fins la l'interior de la girola.
Mecanismes de toc Ballesta (03)
Intervencions La campana va ser fosa l'any 1760 per Vicente Carbonell, fonedor del qual hi ha poques campanes documentades (sols tres més a Caravaca de la Cruz). A mitjans del segle XX es canviaren els rodaments originals de la campana per altres dels denominats "de boles", que requerien de menys manteniment que els rodaments antics.
Propostes La campana deu conservar la instal·lació actual, ja que aquesta és la tradicional. La truja sols es pot restaurar o bé canviar per altra de perfil igual a la que té (sempre i quan les peces de fusta no asseguren l'estabilitat del conjunt). Igualment considerem que es deuen conservar i restaurar els ferratges i demés accesoris per al toc de la campana. En cas de mecanització es deu conservar el mig vol, ja que és la forma tradicional de fer-la sonar.
Protecció Protecció genèrica al trovar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Cal incoar expedient per incloure-la en l'Inventari General de Béns Mobles. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana de distinta afinació.
Instal·lació La instal·lació és tradicional i cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors de la documentació

 • ALEPUZ CHELET, Joan (05-09-2013)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 12-08-2017
12 Fotos

Campana d'eixida a Missa

(Referència 11819)

Localització Girola de la Basílica
Diàmetre 33
Altura del bronze 30
Vora 3
Pes aproximat 21
Any fosa 1788
Descripció Al terç la campana té una senzilla inscripció: "SOIDEDONJOSEPHMENDIOLA S N JOSE ANO 1788". Aquesta correctament escrita i deixant els espais entre paraulesº seria: "SOY DE DON JOSE MENDIOLA SAN JOSE ANNO (o AÑO) 1788". Possiblement indique que D. José Mendiola era el donant de la campana o el seu propietari.
Terç (T) (2 cordons)
"SOIDEDONJOSEPHMENDIOLA S N JOSE ANO 1788"
(2 cordons)
Mig (M) (2 cordons)
(00) (Creu)
Mig peu (MP) (3 cordons)
Peu (3 cordons)
Tocs tradicionals de campanes La campana es tocava al mig vol per senyalar l'inici de les misses.
Tocs actuals de campanes Toca al inici de les misses celebrades a l'altar major.
Truja Fusta antiga
Estat actual Es troba en un bon estat de conservació, ubicada a la porta d'accés de la girola a la sagristia. Conserva tant la instal·lació original (truja de fusta de perfil tradicional i ballesta per tocar-la), així com la seua funció.
Mecanismes de toc Ballesta (03)
Propostes Es deu conservar la instal·lació de la campana, així com la seua funció. En cas de restauració es deuen conservar la truja, ferratges i accesoris per al toc.
Protecció Protecció genèrica al trovar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Cal incoar expedient per incloure-la en l'Inventari General de Béns Mobles. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana de distinta afinació.
Instal·lació La instal·lació és tradicional i cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors de la documentació

 • ALEPUZ CHELET, Joan (05-09-2013)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 12-08-2017
9 Fotos

Ave Maria (1)

(Referència 1666)

Localització Sala de campanes
Diàmetre 68
Altura del bronze 58
Vora 9
Pes aproximat 182
FonedorARTES, LUIS
Any fosa 1654
Descripció La campana té una inscripció al terç repartida entre dos nivells: "✱ AVE MARIA ✱ LVIS ✱ ARTES ✱ ME FECI ✱ SIENDO ✱ FABRIQVERO ✱ / DON YUAN ✱ CARO ✱ AÑO ✱ I6S4✱". La inscripció utilitza el llatí i l'espanyol. S'inicia amb les primeres paraules de l'Ave Maria, l'oració mariana més popular del catolicisme. La primera part té origen en l'Evangeli de Lluc (Lluc. 1, 28) on es descriu el passatge de l'Anunciació de l'arcàngel Gabriel a la Mare de Déu. És una variant respecte a l'evangeli perquè inclou el nom de Maria. Seguidament està el nom del fonedor que constata l'autoria de la campana amb l'expressió "ME FECI". Li falta la "T" a l'última paraula i es tradueix al valencià com a "EM VA FER". A continuació apareix el nom del fabriquer i per últim la data de fosa. Com és habitual fa servir la lletra "I" majúscula per representar la xifra 1 i la lletra "S" que es pot interpretar com a "5". Al mig té una inscripció incisa referent al pes: "PEZA 19".
Espatlla (H) (cordó)
(cordó gruix)
(2 cordons)
Terç (T) (2 cordons)
"✱ AVE MARIA ✱ LVIS ✱ ARTES ✱ ME FECI ✱ SIENDO ✱ FABRIQVERO ✱"
(2 cordons)
(06) "DON YUAN ✱ CARO ✱ AÑO ✱ I6S4✱"
(2 cordons) /
Mig (M) (06) "PEZA 19" (incís)
(2 cordons)
(2 cordons)
(00) (Creu amb pedestal)
Mig peu (MP) (5 cordons)
Peu (2 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Es voltejava de forma manual des de la mateixa sala de les campanes. També es repicaba.
Tocs actuals de campanes Repic i volteig automàtic.
Truja Fusta RELOJERÍA VALVERDE S.A.
Estat original Fins la mecanització de l'any 1958 la campana diposava d'una truja de fusta de perfil tradicional local, més semblant a models castellans que als valencians. Disposaría també d'una palanca o ballesta per tocar-la manualment.
Estat anterior Estava en regular estat de conservació, instal·lada amb truja de ferro de la foneria Manclús a una de les finestres de la sala de les campanes. Tenia una mecanització amb motor de vol continu i electromall trifàsic. La instal·lació era desfavorable per a la conservació de la campana i dificultava el seu toc manual.
Estat actual La campana es troba en bon estat de conservació, ubicada a una de les finestres de la Sala de les Campanes. Está dotada de truja de fusta de perfil característic valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. Té batall lligat i reforçat amb cable de seguretat. Disposa a més de ballesta per al toc manual.
Mecanismes de toc (03) electromall; motor impulsos (09) ballesta per al toc manual
Intervencions Va ser fosa l'any 1654 per Luis Artes. Segons indiquen les inscripcions de la campana era fabriquer de Santa Maria Juan Caro, es a dir l'encarregat del manteniment de l'edifici i de contractar les reparacions necessàries per al seu manteniment. Estava situada a la torre de la basílica renaixentista i és l'única campana que queda del conjunt existent en aquell moment. A principis del segle XVIII es va pujar a la nova torre. L'any 1958 la foneria de Salvador Manclús del Grau de València la va mecanitzar, dotant-la de truja de ferro i a més un motor de vol continu i electromall trifàsic. L'electromall es va canviar l'any 1984. Va ser restaurada per RELOJERÍA VALVERDE S. A. en 2003. La campana va ser baixada de la torre per netejar-la i la truja es va canviar per altra de perfil valencià. Es va mecanitzar amb motor d'impuls i electromall monofàsic.
Protecció Protecció genèrica al trovar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Cal incoar expedient per declarar-la Bé d´Interés Cultural. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per una rèplica.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permet
Notes La incripció incisa es refereix segurament al pes en roves ( "pesa 19 @") - (defecte de fosa en el nom de l´autor: LVIS)

Autors de la documentació

 • LLOP i BAYO, Francesc [Documentació del procés de restauració de la campana] (2003)
 • ALEPUZ CHELET, Joan (14-08-2017)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 02-09-2018
19 Fotos

Maria Bàrbera (2)

(Referència 1667)

Localització Sala de campanes
Diàmetre 89
Altura del bronze 70
Vora 11
Pes aproximat 408
FonedorMANCLÚS, SALVADOR
Any fosa 1984
Descripció La campana té en primer lloc una inscripció al terç amb les denominacions de la campana: "MARIA BARBARA". Al mig té una inscripció commemorativa amb la data de fosa: "REFUNDIDA EN 1.984 / SEGUNDO CENTENARIO DE LA / CONSAGRACION DE LA BASILICA". Finalment, també al mig, trobem la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / INDUSTRIA, 27 / VALENCIA" .
Terç (T) (2 cordons)
(06) "MARIA BARBARA"
(2 cordons)
(garlanda amb motius religiosos)
Mig (M) (00) (crucifix)
(06) "REFUNDIDA EN 1.984 / SEGUNDO CENTENARIO DE LA / CONSAGRACION DE LA BASILICA"
(10) (marca de fàbrica) "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / INDUSTRIA, 27 / VALENCIA"
Mig peu (MP) (4 cordons)
Tocs actuals de campanes Repic i volteig automàtic.
Truja Fusta RELOJERÍA VALVERDE S.A.
Estat anterior Estava en regular estat de conservació, instal·lada amb truja de ferro de la foneria Manclús a una de les finestres de la sala de les campanes. Tenia una mecanització amb motor de vol continu i electromall trifàsic. La instal·lació era desfavorable per a la conservació de la campana i dificultava el seu toc manual.
Estat actual La campana es troba en bon estat de conservació, ubicada a una de les finestres de la Sala de les Campanes. Está dotada de truja de fusta de perfil característic valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. Té batall lligat i reforçat amb cable de seguretat. Disposa a més de ballesta per al toc manual.
Mecanismes de toc (03) electromall; motor impulsos (09) ballesta per al toc manual
Intervencions Va ser refosa l'any 1984 als tallers de la foneria de Salvador Manclús del Grau de València pel trencament d'una més antiga. D'aquesta campana va prendre la denominació i va aprofitar la truja de ferro i el motor de vol continu. Es va instal·lar a la torre i a més la dotaren amb electromall monofásic. Va ser restaurada per RELOJERÍA VALVERDE S. A. en 2003. La campana va ser baixada de la torre per netejar-la i la truja es va canviar per altra de perfil valencià. Es va mecanitzar amb motor d'impuls i electromall monofàsic.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Campana interessant. Pot refondre's després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permet
Notes No conegam el valor patrimonial de la campana original refosa però podria ser antiga com les seues germanes de campanar

Autors de la documentació

 • LLOP i BAYO, Francesc [Documentació del procés de restauració de la campana] (2003)
 • ALEPUZ CHELET, Joan (14-08-2017)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 02-09-2018
24 Fotos

Dejuni (3)

(Referència 1668)

Localització Sala de campanes
Diàmetre 106
Altura del bronze 90
Vora 11
Pes aproximat 690
FonedorDE LA VIÑA, JUAN ANTONIO
Any fosa 1719
Descripció Aquesta campana, d'autor anònim, té una de les inscripcions més rares i interessants mai documentades en campanes. És molt breu. Diu "IEIVNAS? # NOLI # FIERI # HYPOCRITA # ANNO # MDCCXVIIII # # # " és a dir DEJUNES? NO HO FACES DE MANERA HIPÒCRITA. ANY 1719.
La frase és una adaptació de Mt 6:16 que s'escriu "Cum autem ieiunatis, nolite fieri sicut hypocritae tristes; demoliuntur enim facies suas, ut pareant hominibus ieiunantes. Amen dico vobis: Receperunt mercedem suam." que es pot traduir com "I quan dejuneu, no poseu una cara trista com els hipòcrites, que es desfiguren la cara perquè tothom veja que dejunen. Us assegure que ja tenen la seua recompensa." Queda per saber si la van anomenar Campana de dejuni per la seua expressió, o li van posar aquest versicle, pensant en el seu ús.
Anses Anses decorades amb cares masculines
Terç (T) (Cordó)
"IEIVNAS? # NOLI # FIERI # HYPOCRITA # ANNO # MDCCXVIIII # # # "
(00) (Sant Pau)
(03) (Santa Bàrbera)
(06) Sant Josep)
(09) Sant Miquel)
Mig (M) (00) (cinta amb decoració vegetal)
Mig peu (MP) (00) (creu petita amb pedestal)
Tocs tradicionals de campanes Es voltejava de forma manua des de la mateixa sala de les campanes. També es repicava de forma manual.
Tocs actuals de campanes La campana es volteja i repica automàticament.
Truja Fusta VALVERDE
Estat original Fins la mecanització de l'any 1958 la campana diposava d'una truja de fusta de perfil tradicional local, més semblant a models castellans que als valencians. Disposaría també d'una palanca o ballesta per tocar-la.
Estat anterior Entre 1958 i 2003 va estar dotada de truja de ferro de la casa Manclús i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall trifàsic. Disposava de batall lligat.
Estat actual La campana es troba en bon estat de conservació, ubicada a una de les finestres de la Sala de les Campanes. Está dotada de truja de fusta de perfil característic valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. Té batall lligat i reforçat amb cable de seguretat. Disposa a més de ballesta per al toc manual.
Mecanismes de toc (03) electromall; motor impulsos (09) ballesta per al toc manual
Intervencions Va ser fosa l'any 1719 junt amb la campana denominada Maria. L'any 1958 la foneria de Salvador Manclús del Grau de València la va mecanitzar, dotant-la de truja de ferro i a més un motor de vol continu i electromall trifàsic. Va ser restaurada per RELOJERÍA VALVERDE S. A. en 2003 després de caure el seu batall durant la processó del Diumenge de Rams del mateix any. La campana va ser baixada de la torre per netejar-la i la truja es va canviar per altra de perfil valencià. Es va mecanitzar amb motor d'impuls i electromall monofàsic.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Cal incoar expedient per incloure-la en l'Inventari General de Béns Mobles. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana de distinta afinació.
Instal·lació La instal·lació és tradicional i cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.
Notes

Autors de la documentació

 • LLOP i BAYO, Francesc [Documentació del procés de restauració de la campana] (2003)
 • ALEPUZ CHELET, Joan (14-08-2017)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 22-01-2021
38 Fotos

Maria, la Major (4)

(Referència 1669)

Localització Sala de les campanes
Diàmetre 122
Altura del bronze 100
Vora 12
Pes aproximat 1051
FonedorDE LA VIÑA, JUAN ANTONIO
Any fosa 1719
Descripció La campana duu una breu inscripció: "+ASSVMPTA+EST+MARIA+IN+CŒLVM+GAVDENT+ANGELI+ANNO + I 7 I 9". Aquesta habitualment s'escriu: "ASSUMPTA EST MARIA IN COELUM: GAUDENT ANGELI, LAUDANTES BENEDICUNT DOMINUM". Està presa d'una antífona de les Vespres de la Solemnitat de l'Assumpció de la Mare de Déu. Pot traduir-se com: "MARIA ASSUMPTA ALS CELS, ELS ÀNGELS GAUDEIXEN MENTRE LLOEN I BENEEIXEN AL SENYOR". A més figura la data de fosa en numeració arábiga, mentre que a l'altra campana (del mateix any) ho està en romana. Totes les lletres tenen un fons ricament decorat amb motius vegetals.
Anses Anses decorades amb decoracions animals
Espatlla (H) (2 cordons)
Terç (T) (2 cordons)
"+ASSVMPTA+EST+MARIA+IN+CŒLVM+GAVDENT+ANGELI+ANNO + I 7 I 9 +"
(2 cordons)
(00) (Sant Miquel)
(03) (Sant Joaquim)
(06) (Mare de Déu)
(09) (Santa Bàrbera)
Mig (M) (00) (creu amb pedestal)
Mig peu (MP) (5 cordons)
Peu (2 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Es voltejava des de la mateixa Sala de les Campanes i també es tocaria al repic per a diverses senyals diàries (àngelus, consagració, etc) i amb la resta de campanes.
Tocs actuals de campanes La campana es volteja i repica automàticament.
Truja Fusta VALVERDE
Estat original Fins la mecanització de l'any 1958 la campana diposava d'una truja de fusta de perfil tradicional local, més semblant a models castellans que als valencians. Disposaría també d'una palanca o ballesta per tocar-la.
Estat anterior Entre 1958 i 2003 va estar dotada de truja de ferro de la casa Manclús i mecanitzada amb motor de vol continu i electromall trifàsic. Disposava de batall lligat.
Estat actual La campana es troba en bon estat de conservació, ubicada a una de les finestres de la Sala de les Campanes. Está dotada de truja de fusta de perfil característic valencià i mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. Té batall lligat i reforçat amb cable de seguretat. Disposa a més de ballesta per al toc manual.
Mecanismes de toc (03) electromall monofàsoc; motor impuls (09) ballesta per al toc manual
Intervencions Va ser fosa l'any 1719 junt amb la campana denominada del Dejuni. L'any 1958 la foneria de Salvador Manclús del Grau de València la va mecanitzar, dotant-la de truja de ferro i a més un motor de vol continu i electromall trifàsic. Va ser restaurada per RELOJERÍA VALVERDE S. A. en 2003. La campana va ser baixada de la torre per netejar-la i la truja es va canviar per altra de perfil valencià. Es va mecanitzar amb motor d'impuls i electromall monofàsic.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat. En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Cal incoar expedient per incloure-la en l´Inventari General de Béns Mobles. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana de distinta afinació.
Instal·lació La instal·lació és tradicional i cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors de la documentació

 • LLOP i BAYO, Francesc [Documentació del procés de restauració de la campana] (2003)
 • ALEPUZ CHELET, Joan [Documentació fotogràfica] (14-08-2017)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 22-01-2021
37 Fotos
 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Campaners de la Catedral de València (2022)
  campaners@hotmail.com
  Actualització: 06-10-2022
  Convertir a PDF