Parròquia dels Sants Joans - FAURA COMUNITAT VALENCIANA

Campanes desaparegudes

Sants Joans (refosa )

(Referència 3874)

Diàmetre 147
Pes aproximat 1839
FonedorPORTILLA MATANZA, MARIO (MURIEDAS)
Any fosa 1981
Terç (T) "SANT JOAN BARPTISTA I SANT JOAN / EVANGELISTA PREGUEU PER NOSALTRES /
MIREU L´ANYELL DE DEU TANT ESTIMA DEU /
EL MON QUE NO PARA FINS A DONAR.LI EL SEU /
FILL UNIC MARIO PORTILLA ME FEU. FOREN PADRINS /
BAPTISTA FERRER FAET I CARME RAMON GARCES /
FAURA ANY 1981"
Documentació MOLLÀ i ALCAÑIZ, Salvador-Artemi (01-01-1997)
Editor LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 10-01-2019
1 Fotos

Campanes actuals

Santa Bàrbera i Sant Roc (1)

(Referència 1859)

Localització campanar
Diàmetre 75
Altura del bronze 70
Vora 8
Pes aproximat 244
FonedorPORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Any fosa 1989
Terç (T) M (06) SANTA BARBARA / SANT ROC DE RUBAU / PREGUEU PER NOSALTRES / FAURA 1989
Truja braç de ferro recte - xicoteta truga de fusta
Estat actual batall gran amb canya de ferro ajustable
Mecanismes de toc (03) motor mig vol impulsos (09) electromall
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals
Notes campana instal•lada en volée lancé - gran sonoritat i volum (tot i que sistema de toc no tradicional)

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (30-11-2002)
Editor LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 24-08-2016
6 Fotos

Sant Josep i la Mare de Déu dels Desemparats (2)

(Referència 1860)

Localització campanar
Diàmetre 101
Altura del bronze 87
Vora 11,5
Pes aproximat 597
FonedorPORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Any fosa 1989
Terç (T) M (00) (creu) M (06) SANT JOSEP / MARE DE DEU / DELS / DESEMPARATS / FOREN PADRINS ELS DEL CONSELL DE PASTORAL / FAURA 1989
Truja braç de ferro recte - xicoteta truga de fusta
Estat actual batall gran amb canya de ferro
Mecanismes de toc (03) motor mig vol impulsos (09) electromall
Intervencions En setembre de 2007 es trencà l'ansa batallera. El 22 de gener de 2008, Marcos Portilla baixa la campana a sòl del campanar per foradar la campana i col·locar una ansa nova i un batall nou.
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals
Notes campana instal•lada en volée lancé - gran sonoritat i volum (tot i que sistema de toc no tradicional)

Autors de la documentació

 • LLOP I BAYO, Francesc; LLOP MIGUEL, Mauro (23-08-1998)
 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (30-11-2002)
 • CORRESA I MARÍN, Ignasi (22-01-2008)
Editor CORRESA I MARÍN, Ignasi
Actualització 23-01-2008
9 Fotos

Sants de la Pedra (3)

(Referència 1861)

Localització campanar
Diàmetre 102
Altura del bronze 84,5
Vora 9,3
Pes aproximat 614
FonedorPORTILLA, HERMANOS
Any fosa 1980
Terç (T) M (06) SANTS DE LA PEDRA, / GLORIOSOS ABDO I SENENT / MARTIRS / ADVOCATS DELS LLAURADORS. / PREGUE PER NOSALTRES MP (06) SANTA COLOMA I SANT CRISTOFOL, MARTIRS. / PREGUEU PER NOSALTRES / FAURA, ANY 1980 P (06) (marca del fonedor) PORTILLA HNOS. LTDA. / (campana amb la inscripció PORTILLA ) / SANTANDER ESPAÑA
Truja ferro Manclús vella
Estat actual batall mal lligat - el motor sols té una corretja - usualment no es toca
Mecanismes de toc (03) motor continu (09) electromall
Valoració Campana sense cap valor i que pot refondre´s després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals
Notes campana de sonoritat ben dolenta

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (30-11-2002)
Editor LLOP i BAYO, Francesc; LLOP MIGUEL, Mauro
Actualització 23-08-1998
9 Fotos

Sants Joans, la grossa (4)

(Referència 1496)

Localització campanar
Diàmetre 121
Altura del bronze 102
Vora 13
Pes aproximat 1026
FonedorPORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Any fosa 1996
Terç (T) T (06) + LLOAT SIGA EL SANTÍSSIM SAGRAMENT + / (garlanda de fulles trilobades invertides) M (00) (torre o castell) (creu sobre muntanya feta a la manera antiga; a banda dreta de la creu, la Verge Maria estant amb Jesuset al braç; i a l´esquerra de dita creu Crist Varó de Dolors. Davall el travesser de la creu, un colom.) / VENIU GERMANS, A LA CASA DEL SENYOR (03) (Sant Josep estant, amb Jesuset al braç. A la seua dreta, un altre gravat de Santa Bàrbara, verge i màrtir, i a la seua esquerra un altre amb nom de Jesús: JHS, entre raigs) / ESSENT RECTOR / MOSSÉN JOSEP MARTÍNEZ RONDAN / CUANDO TÚ MUERAS EL VIENTO / DISPERSARÁ MI CANTO DE DOLOR (incís manuscrist) (06) (custòdia) / SANT JOAN BAPTISTA / SANT JOAN EVANGELISTA, / PREGUEU PER FAURA / FOU PADRINA / NA CARME RAMON GARCÉS, / VIUDA D´EN JOAN BAPTISTA FERRER FAET / ANNO DOMINI 1996 (09) (Puríssima Concepció, i davall, entre dos xiprers marca del fonedor) Hnos / Portilla / Gajano / Cantabria / # Abel Portilla # / me Fecit en / GAJANO. Cantabria / Nº 91. (incís manuscrit) MP # Mi voz, palabra de vida, os llamará a la liturgia. Venid... # (incís manuscrit)
Truja braç de ferro recte - xicoteta truga de fusta
Estat actual batall molt gran amb canya de fusta - pica a la part alta de la bola - electromall pica un poc baix
Mecanismes de toc (03) electromall de doble bobina (09) motor mig vol impulsos
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals
Notes campana instal•lada en volée lancé - gran sonoritat i volum (tot i que sistema de toc no tradicional) - informació completada per FRANCESC LLOP i MAURO LLOP - 23/08/1998

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (30-11-2002)
Editor MARTÍNEZ RONDAN, Josep
Actualització 09-06-1996
11 Fotos

Mare de Déu dels Desemparats

(Referència 5700)

Localització sagristia
Any fosa 1987
Terç (T) MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS / FAURA 1987 /
Mig (M) (gravat del rostre del Papa Joan Pau II)
Truja penjada d´un ferro amb cordes
Mecanismes de toc manual, corda al batall
Valoració Campana sense cap valor i que pot refondre´s en cas de trencament

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (30-11-2002)
Editor BUIGUES METOLA, Marcos
Actualització 19-07-2004
2 Fotos

Campaneta gòtica (0)

(Referència 18243)

Localització Temple parroquial
Diàmetre 15
Altura del bronze 14
Vora 3
Pes aproximat 2
Any fosa 1400ca
Descripció La campana és molt senzilla i té anses simples, dos cordons al terç i al mig peu un grup de tres, el central dels quals és més gruix. La peça és de tosca factura i està molt bruta, però podria tractar-se d'una important campaneta, la fosa de la qual estaria entre els segles XV i principis del XVII. L'ansa batallera no és l'original.
Terç (T) (cordó)
(cordó)
Mig peu (MP) (3 cordons, el central més gruix)
Tocs tradicionals de campanes Pel tipus de batall que té sembla que durant un temps es va fer servir de forma sols repicada, possiblement de campana d'eixida a missa.
Tocs actuals de campanes No es toca.
Estat actual La peça està guardada al temple parroquial i fora d'ús.
Propostes És imprescindible fer valdre aquesta peça. Per fer-ho caldria portar a terme en primer lloc una neteja d'aquesta, com a mínim superficial, als tallers d'una empresa especialitzada. Aquesta neteja podria mantenir la pàtina de la campana. Seguidament, caldria valorar-la, destacant el seu valor patrimonial i situant-la a un lloc destacat a l'església on fora possible admirar-la i conservar-la al mateix temps. Es podria ubicar en una vitrina per conservar-la i per motius de seguretat, destacant amb una cartel·la la importància de la peça.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Cal incoar expedient per declarar-la Bé d'Interés Cultural. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana de distinta afinació.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors de la documentació

 • ALEPUZ CHELET, Joan [Documentació de la campana] (16-10-2021)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 17-10-2021
25 Fotos

Cimbalet (0)

(Referència 3873)

Localització terrassa
Diàmetre 32
Pes aproximat 19
FonedorPORTILLA, HERMANOS
Any fosa 1981
Terç (T) T: "JOAN XXIII / 1881 -1981 / FAURA 1981"
Truja Truja de ferro
Estat actual Bona
Mecanismes de toc Mecanitzada, motor de vol continu
Valoració Campana sense cap valor i que pot refondre´s després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals.
Notes Fitxa revisada i actualitzada en 2002 per Casta Alujer. El 22 de juny de 1981 arriva el cimbalet a Faura i el 9 de juliol es va pujar al llanternó del campanar, sent col.locat a l´obertura que mira a la plaça major. Esta campana vol ser un record al Papa humil i bo de tots estimat, i volteja a les avemaries.

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (30-11-2002)
Editor MOLLÀ i ALCAÑIZ, Salvador-Artemi
Actualització 01-01-1997
1 Fotos

Sant Cristófol (00)

(Referència 2801)

Localització trasagrari
Diàmetre 71
Altura del bronze 65
Pes aproximat 207
Any fosa 1699
Descripció La campana conserva sis de les anses originals i a l'espatlla té dos cordons. Seguidament, al terç presenta un grup de tres cordons i altre de dos. Entre ells se situa la següent inscripció llatina: "S✱CHRISTOPHERE✱S✱BARBARA✱ET✱S✱IVCVNDINA✱ORATE✱P✱NO". Completa seria: "SANCTE CHRISTOPHERE, SANCTA BARBARA ET SANCTA IVCVNDINA ORATE PRO NOBIS". Té tres advocacions, fet relativament habitual a l'època. Sant Cristòfol i Santa Bàrbera són molt habituals, però crida especialment l'atenció la de Santa "Iucundina" o Jucundina, una màrtir dels primers segles del cristianisme que està poc documentada. Aquestes advocacions estan acompanyades de la súplica típica, presa de les diverses lletanies. En valencià seria: "SANT CRISTÒFOL, SANTA BÀRBERA I SANTA JUCUNDINA PREGUEU PER NOSALTRES".

Al mig hi ha una creu de calvari, formada amb una doble sanefa i entre el pedestal d'aquesta apareix l'any de fosa: "✱AÑO✱ + ✱I699✱". També al mig hi ha dos cordons i una sanefa, que repeteix els motius de la creu. En aquest espai repeteix tres vegades un motiu que té una creu de calvari entre dos xiprers. Una d'aquestes disposa en la seua part superior i la inferior d'un cor travessat per una fletxa, un motiu que podria al·ludir a Sant Agustí o bé ser una de les primeres representacions del Sagrat Cor de Jesús.
Espatlla (H) (2 cordons)
Terç (T) (3 cordons)
"S✱CHRISTOPHERE✱S✱BARBARA✱ET✱S✱IVCVNDINA✱ORATE✱P✱NO"
(2 cordons)
Mig (M) (00) "✱AÑO✱" (creu de calvari) "✱I699✱"
(03) (creu entre dos xiprers)
(06) (creu entre dos xiprers)
(cordó)
(sanefa)
(cordó)
(03) (cinta)
(06) (Sagrat Cor o escut de Sant Agustí) / (creu entre dos xiprers, rodejada de sanefes) / (Sagrat Cor o escut de Sant Agustí)
Mig peu (MP) (5 cordons)
Peu (3 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Repic i volteig manual.
Tocs actuals de campanes No es toca.
Estat actual Badada, anses trencades. La campana està depositada des de finals de la dècada dels 90 del segle XX a l'antic transagrari, sense cap classe d'element que faça valdre la seua importància patrimonial.
Intervencions Portada a Faura després de la Guerra Civil (1936-1939) va estar en funcionament fins que es va trencar, al voltant de la dècada dels 90. Després d'aquest fet i de la fosa d'un conjunt nou la varen ubicar a l'interior del temple parroquial.
Actuacions urgents És imprescindible fer valdre aquesta peça. Per fer-ho caldria portar a terme en primer lloc una neteja d'aquesta, com a mínim superficial, als tallers d'una empresa especialitzada. Seguidament, caldria valorar-la, destacant el seu valor patrimonial i situant-la a un lloc destacat a l'església on fora possible admirar-la i conservar-la al mateix temps. Es podria ubicar en una vitrina per conservar-la i per motius de seguretat, destacant amb una cartel·la la importància de la mateixa.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Cal incoar expedient per declarar-la Bé d´Interés Cultural. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per una rèplica.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals.
Notes Aquesta campana procedeix d'un magatzem de campanes, que després de la Guerra Civil estaven dipositades en ports, com el nostre cas en el del Port de Sagunt. Esta, en portar el nom de Sta. Bàrbera i sent la patrona de Faura aquesta santa, fon una de les triades. Té una ansa trencada i substituïda per altra postissa que perfora el bronze. Anaren per ella l'obrer de vila Josep Salvador Camarelles, segons testimoni d'aquest, i Joaquim Guillem Ferrer en el seu carro (nota de MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier).

Autors de la documentació

 • MOLLÀ i ALCAÑIZ, Salvador-Artemi [Tesi doctoral] (1997)
 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (30-11-2002)
 • ALEPUZ CHELET, Joan [Documentació de la campana] (16-10-2021)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 17-10-2021
36 Fotos
 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Campaners de la Catedral de València (2023)
  campaners@hotmail.com
  Actualització: 26-01-2023
  Convertir a PDF