Parròquia de la Mare de Déu de les Neus - EL FONDÓ DE LES NEUS (COMUNITAT VALENCIANA)

Campanes actuals

Campana

(Referència 6113)

Localització capella
Diàmetre 40
Pes aproximat 37
FonedorLÓPEZ, R. (MURCIA)
Any fosa 1950ca
Descripció La campana, que no té cordons com és habitual, té a la part exterior una creu i baix la marca de fàbrica "R. LOPEZ / MURCIA".
Per la part interior té una possible Mare de Déu amb el Nen en els braços.
Mig (M) (00) (creu) / (marca de fàbrica) "R. LOPEZ / MURCIA"
(06) (Mare de Déu amb Nen?)
Truja Fusta
Estat actual Truja de pi restaurada. La graciosa forma corbada original fou modificada i reforçada amb peces de fusta, possiblement per afegir més més a la truja.
La campana era la menor del campanar i ha sigut traslladada a una capella oberta al culte.
Intervencions Restaurada en 2005 per "2001 TÉCNICA Y ARTESANÍA".
Protecció Protecció genèrica per trobar-se en un immoble declarat Bé de Rellevància Local.
Valoració Pot refondre's en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal·lació és tradicional i ha de ser conservada.
Notes Mesures aproximades

Autors de la documentació

 • LLOP i BAYO, Francesc (17-10-2005)
 • BUIGUES METOLA, Marcos (20-10-2005)
Editor LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 10-12-2011
17 Fotos

La menuda (1)

(Referència 11226)

Localització Sala de les Campanes
Diàmetre 33
Altura del bronze 29
Vora 4
Pes real 26
FonedorROSES SOLER, JUAN BAUTISTA
Any fosa 1940
Descripció Compta al terç amb la següent inscripció llatí: "ECCE LIGNUM CRUCIS FUGITE PARTES ADVERSAL". Aquesta es correspon a una antífona dels Laudes de la festivitat de la Santíssima Creu (14 de setembre) i figura entre els responsoris de la Invenció de la Santíssima Creu (3 de maig). La tradició conta que Sant Antoni li la va recomanar a una pobra dona que buscava lliurar-se de les temptacions del dimoni i el papa Sixt V la va manar esculpir a la base de l'obelisc de la Plaça de Sant Pere del Vaticà. L'oració completa seria: "ECCE CRUCEM DOMINI FUGITE PARTES ADVERSAS. VICIT LEO DE TRIBU JUDA, RADIX DAVID ALELUYA". La traducció al valencià és: "AQUESTA ES LA CREU DEL SENYOR FUGIU ELS ENEMICS VA VÈNCER EL LLEÓ DE LA TRIBU DE JUDÁ DE L'ESTIRP DE DAVID ALELUYA". Aquesta té un sentit clarament protector, ja que la torre es troba ubicada en una elevació que domina els camps de cultiu del municipi, buscant la protecció dels mateixos front a tronades i altres perills.

Al mig trobem la marca de fàbrica: "JUAN Bta ROSES / FUNDICION / CAMPANAS / ADZANETA / Pvcia VALENCIA". Finalment al mig peu està el nom del poble i la data de fosa: "HONDÓN DE LAS NIEVES AÑO 1940". La costum de que les inscripcions indiquen el nom del poble es va generalitzar a partir de 1939, després que centenars de campanes es retiraren de les seues torres sense un inventari o control, no podent retornar moltes a las llocs originals per no indicar les inscripcions quins eren.
Terç (T) (cordó)
"ECCE LIGNUM CRUCIS FUGITE PARTES"
(cordó)
(09) "ADVERSAL"
(cordó
Mig (M) (00) (Creu de Sant Jaume)
(03) (Monograma de Maria)
(06) (imatge de la Mare de Déu del Pilar)
(09) (marca de fàbrica) "JUAN Bta ROSES / FUNDICION / CAMPANAS / ADZANETA / Pvcia VALENCIA"
Mig peu (MP) (2 cordons)
(06) "HONDON DE LAS NIEVES AÑO 1940"
(2 cordons)
Peu (2 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Sembla que tan sols es voltejava des de la mateixa Sala de les Campanes.
Tocs actuals de campanes Volteja automàticament.
Truja Ferro i fusta.
Estat original Suposem que comptaria amb truja de fusta de perfil tradicional valencià.
Estat anterior Fins 1993 la truja tenia un capçal de ferro model Manclús nou, aquest va ser substituït per un de fusta.
Estat actual La campana es troba en un regular estat de conservació, instal·lat a la Sala de les Campanes amb truja de fusta i braç de ferro. Compta amb motor de vol continu per voltejar-la automàticament. La truja actual es deuria canviar per un altra de fusta de perfil tradicional local i el motor per un altre d'impulsos, que permeta el toc manual i imite els tocs tradicionals.
Mecanismes de toc (03) motor de vol continu.
Intervencions Com que les antigues campanes es perderen en 1936, es va encarregar en l'any 1940 un nou conjunt a fonedor Juan Bta. Roses d'Atzeneta d'Albaida. Aquesta és la menor i va quedar ubicada al campanar després de la benedicció. En 1982 possiblement es mecanitzà, canviant la truja de fusta per altra de ferro i instal·lant un motor de vol continu. Aquests treballs es realitzaren per la foneria de Salvador Manclús del Grau de València, que a fer eixe any una campana nova per a la torre. L'any 1993 el capçal de ferro va ser canviat per altre de fusta.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals.

Autors de la documentació

 • ALEPUZ CHELET, Joan; ESPADAS MACIÁ, Sandra [Documentació de la campana] (23-01-2015)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 28-03-2015
18 Fotos

Mare de Déu de les Neus (2)

(Referència 12388)

Localització Sala de les Campanes
Diàmetre 41
Altura del bronze 33
Vora 4
Pes aproximat 40
FonedorMANCLÚS, SALVADOR
Any fosa 1982
Descripció En primer lloc al mig trobem la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA". Al mig peu està la següent inscripció: "VIRGEN DE LAS NIEVES / APORTACION POPULAR AÑO 1982". En ella indica primerament l'advocació a la que està dedicada, la Mare de Déu de les Neus, patrona del poble i titular del temple parroquial. Seguidament indica que la seua fosa va ser sufragada pels feligresos i per últim trobem l'any en que es va fer. Aquesta inscripció és incisa, per tant es va afegir quan la campana estava ja fosa.
Terç (T) (2 cordons)
(2 cordons)
Mig (M) (00) (Creu)
(06) (marca de fàbrica) "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA"
Mig peu (MP) (3 cordons)
Peu (06) "VIRGEN DE LAS NIEVES / APORTACION POPULAR AÑO 1982".
Tocs actuals de campanes Volteja i repica automàticament.
Truja Ferro i fusta.
Estat anterior Fins 1993 la truja tenia un capçal de ferro model Manclús nou, aquest va ser substituït per un de fusta.
Estat actual La campana es troba en un regular estat de conservació, instal·lat a la Sala de les Campanes amb truja de fusta i braç de ferro. Compta amb motor de vol continu per voltejar-la automàticament i electromall trifàsic per repicar.. La truja actual es deuria canviar per un altra de fusta de perfil tradicional local, el motor per un altre d'impulsos i el electromall per altre monofàsic, que permeten el toc manual i imiten els tocs tradicionals.
Mecanismes de toc (03) motor de vol continu, (09) electromall trifàsic.
Intervencions En l'any 1982 es va ampliar el conjunt de campanes amb la fosa d'aquesta. La campana va ser fabricada industrialment i de forma seriada, per aquest motiu les inscripcions són incises, ja que varen ser afegides quan la parròquia l'encarregà. Va quedar mecanitzada amb motor de vol continu i electromall trifàsic i instal·lada amb truja de ferro. L'any 1993 el capçal de ferro va ser canviat per altre de fusta.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Campana sense cap valor i que pot refondre´s després de documentar-la.
Instal·lació La instal·lació ha sigut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l'instrument, així com els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors de la documentació

 • ALEPUZ CHELET, Joan; ESPADAS MACIÁ, Sandra [Documentació de la campana] (23-01-2015)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 26-03-2015
10 Fotos

Crist Rei (3)

(Referència 12392)

Localització Sala de les Campanes
Diàmetre 52
Altura del bronze 48
Vora 5
Pes aproximat 81
FonedorROSES SOLER, JUAN BAUTISTA
Any fosa 1940
Descripció La campana compta amb la següent inscripció al terç: "VIVA CRISTO REY". Aquesta possiblement es va incloure en la campana per ser l'aclamació que nombrosos capellans i altres fidels cridaven abans de morir durant la Guerra Civil. L'acompanya una inscripció que va ser esborrada una volta estava fosa la campana, no obstant encara es poden llegir part de les lletres: "A# Y DE LOS HIJOS MARIA # A / TERESA SABATER". Possiblement es tracte d'alguns donants que es feren enrrere quan ja estava fosa la campana. Al mig trobem la marca de fàbrica: "JUAN Bta ROSES / FUNDICION / CAMPANAS / ADZANETA / Pvcia VALENCIA". Finalment al mig peu està el nom del poble i la data de fosa: "HONDÓN DE LAS NIEVES AÑO 1940". La costum de que les inscripcions indiquen el nom del poble es va generalitzar a partir de 1939, després que centenars de campanes es retiraren de les seues torres sense un inventari o control, no podent retornar moltes a las llocs originals per no indicar les inscripcions quins eren.
Espatlla (H) (cordó)
(garlanda de triangles decorats)
Terç (T) (cordó)
"VIVA CRISTO REY A# Y DE LOS HIJOS MARIA # A / TERESA SABATER"
(cordó)
(06) "TERESA SABATER"
(cordó)
Mig (M) (00) (medalló amb creu i àngels)
(03) (marca de fàbrica) "JUAN Bta ROSES / FUNDICION / CAMPANAS / ADZANETA / Pvcia VALENCIA"
(06) (Creu de Sant Jaume)
(09) (altar amb Custòdia)
Mig peu (MP) (2 cordons)
(06) "# HONDÓN DE LAS NIEVES AÑO 1940 #"
(2 cordons)
Peu (2 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Suposem que seria repicada des dels peus del campanar amb una llarga corda unida al batall i voltejada des de la mateixa Sala de les Campanes.
Tocs actuals de campanes Repica i volteja automàticament.
Truja Ferro i fusta.
Estat original Comptaria amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i una llarga corda unida al batall per repicar-la.
Estat anterior Fins 1993 la truja tenia un capçal de ferro model Manclús nou, aquest va ser substituït per un de fusta.
Estat actual La campana es troba en un regular estat de conservació, instal·lat a la Sala de les Campanes amb truja de fusta i braç de ferro. Compta amb motor de vol continu per voltejar-la automàticament i un electromall monofàsic. La truja actual es deuria canviar per un altra de fusta de perfil tradicional local i el motor per un altre d'impulsos, que permeta el toc manual i imite els tocs tradicionals.
Mecanismes de toc (03) motor de vol continu, (09) electromall.
Intervencions Com que les antigues campanes es perderen en 1936, es va encarregar en l'any 1940 un nou conjunt a fonedor Juan Bta. Roses d'Atzeneta d'Albaida. Aquesta és la major i va quedar ubicada al campanar després de la benedicció. En 1982 possiblement es mecanitzà, canviant la truja de fusta per altra de ferro i instal·lant un motor de vol continu. Aquests treballs es realitzaren per la foneria de Salvador Manclús del Grau de València, que a fer eixe any una campana nova per a la torre. L'any 1993 el capçal de ferro va ser canviat per altre de fusta.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals

Autors de la documentació

 • ALEPUZ CHELET, Joan; ESPADAS MACIÁ, Sandra [Documentació de la campana] (23-01-2015)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 28-03-2015
16 Fotos
 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Campaners de la Catedral de València (2021)
  campaners@hotmail.com
  : 08-03-2021
  Convertir a PDF