Parròquia de la Immaculada Concepció - ALCÀNTERA DE XÚQUER (LA RIBERA ALTA) (COMUNITAT VALENCIANA)

Campanes actuals

Sant Francesc Xavier (1)

(Referència 358)

Localització Sala de les Campanes
Diàmetre 46
Altura del bronze 39
Vora 5
Pes aproximat 56
FonedorROSES, JAIME
Any fosa 1848
Descripció La campana té aquesta inscripció al terç: "JRANSISCO JAVIER ANO I848". La O de "ANO" es llig amb dificultat per defecte de fosa. La inscripció correctament seria: "FRANCISCO JAVIER AÑO 1848". En ella indica el nom de la campana i la data en que va ser fosa.
Espatlla (H) (2 cordons)
Terç (T) (2 cordons) /
"JRANSISCO JAVIER AN (O borrada) I848" (garlanda fins completar el buit) /
(2 cordons)
Mig (M) (00) (Creu amb pedestal)
Mig peu (MP) (3 cordons)
Peu (2 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Voltejava des de la mateixa Sala de les Campanes, comptava amb una llarga corda al batall per repicar-la des dels peus del campanar. Tocava els quarts per mitjà d'un martell exterior.
Tocs actuals de campanes Volteja i repica automàticament. Toca el quarts.
Truja Fusta Antiga
Estat anterior En 1995 la campana estava mal orientada (amb la creu cap a dins). La campana conservava l'antic electromall dels quarts, desplaçat. El toc encara era exclusivament manual i disposava d'una llarga corda al batall per repicar-la des dels peus de la torre.
Estat actual L'estat de conservació de la campana es delicat, ja que l'electromall colpeja el bronze excessivament baix i ha trencat una part important del llavi, podent causar en un futur el trencament de la campana. L'estat de la truja i ferratges és adequat i tan sols presenten l'habitual desgast a cara exterior on és més accentuada l'acció dels agents climàtics. Està mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic, que com hem dit colpeja excessivament baix. Disposa de batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Mecanismes de toc (03) electromall monofàsic, (09) motor d'impuls.
Intervencions La campana va ser fosa l'any 1848, no indica el nom del fonedor, no obstant ens sembla factible atribuir-la a Jaime Roses. Aquest era fonedor ambulant, viatjant per pobles i ciutats per oferir els seus servicis. Campanes del mateix any, segurament seues també, en trobem a les veïnes poblacions de Beneixida, Cotes i Càrcer. La campana, una volta fosa, seria beneïda i pujada al campanar. La truja que té actualment possiblement fora feta el mateix any en que va ser fosa. Posteriorment s'han efectuat alguns reforços als ferratges, ja que presenta soldadures i afegits.

Posteriorment a la documentació de l'any 1995, Vicent Tomàs Calatayud (oncle) la va mecanitzar. Per portar a terme aquest procés es canviaren els rodaments de la campana, incorporant un motor d'impuls i electromall monofàsic. Afortunadament la mecanització no va modificar la instal·lació de la campana. A més es va canviar l'orientació de la campana, que en 1995 estava amb la creu cap a dins i durant la documentació de 2016 estava orientada a l'exterior la creu.
Actuacions urgents L'electromall deuria ser paralitzat immediatament ja que pot causar el trencament de la campana.
Propostes Vist l'estat en que es troba proposem que es porte un manteniment de la campana cada cert temps per revisar ferratges i demés elements, ja que l'estat de conservació del conjunt és bo, però cal revisar i tractar la instal·lació per evitar accidents i altres problemes de conservació.

Qualsevol intervenció futura a la campana o a la instal·lació deu tindre en compte la importància de conservar la històrica instal·lació i el propi bronze. No es deuen canviar ferratges o la truja si no és estricament necessari per a garantir la conservació de la campana.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració En cas de trencament només pot ser soldada. Pot ser reemplaçada per una rèplica.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.
Notes La truja és molt interessant.

Autors

 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (04-08-1995)
 • ASPAS PERIS, Pep (19-08-2008)
 • ALEPUZ CHELET, Joan [Documentació de la campana] (28-10-2016)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 21-11-2016
13 Fotos

Ave Maria (2)

(Referència 359)

Localització Sala de les Campanes
Diàmetre 55
Altura del bronze 44
Vora 6
Pes aproximat 96
Any fosa 1653
Descripció Compta al terç amb aquesta inscripció llatina: "AVE MARIA ✱ GRACIA ✱ PLENA ✱ ANO I 6 5 3". Té algunes errades, ja que "GRACIA" correctament en llatí seria "GRATIA" i "ANO" seria "ANNO". Traduïda al valencià és: "ET SALUDE MARIA PLENA DE GRÀCIA ANY 1 6 5 3". Ens trobem amb una inscripció molt comú a les campanes de l'època. Aquesta es correspon amb les primeres paraules de l'Ave Maria, l'oració més popular de les dirigides a la Mare de Déu. És una variant del text narrat per l'evangelista Lluc (Lc, 1:28), que inclou el nom de Maria (no present al relat evangèlic, però si a l'oració). Presenta també l'habitual confusió de "GRACIA" en lloc de "GRATIA", ja que poc a poc es va fer més habitual la presència de les llengües vulgars que del llatí.
Terç (T) (2 cordons junts) /
"AVE MARIA ✱ GRACIA ✱ PLENA ✱ ANO I 6 5 3" (5 invertit) /
(2 cordons junts)
Mig (M) (00) (Creu amb pedestal)
Mig peu (MP) (04) (Sant Josep)
(09) (Sant Antoni de Pàdua)
(5 cordons junts)
Peu (2 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Es voltejava des de la mateixa Sala de les Campanes i repicava des dels peus del campanar per mitjà d'una llarga corda unida al batall. Als murs hi han restes de mecanismes que possiblement servien per accionar un martell exterior horari.
Tocs actuals de campanes Volteja i repica automàticament. Toca els quarts.
Truja Fusta Antiga
Estat anterior En 1995 la campana tenia corda al batall per tocar de baix. No estava mecanitzada.
Estat actual L'estat de conservació de la campana es bo, així com el de la truja i els ferratges, que tan sols presenten l'habitual desgast a cara exterior on és més accentuada l'acció dels agents climàtics. Està mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. Disposa de batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Mecanismes de toc (03) Motor d'impuls, (09) electromall monofàsic.
Intervencions La campana va ser fosa l'any 1653 per un fonedor anònim. Presenta unes decoracions semblants a les de la campana Sant Miguel o "Juana" de la Parròquia de l'Assumpció d'Ayora, així com un Sant Josep i un Sant Antoni de Pàdua idèntics als d'aquesta campana. Per tant, possiblement el fonedor de les dos campanes és la mateixa persona. Ens trobem davant d'una campana de gran valor històric i patrimonial, un dels bens mobles més antics del poble i la parròquia. La truja sembla posterior, per les semblances amb la campana menor, la podem datar de mitjans del segle XIX.

Posteriorment a la documentació de l'any 1995, Vicent Tomàs Calatayud (oncle) la va mecanitzar. Per portar a terme aquest procés es canviaren els rodaments de la campana, incorporant un motor d'impuls i electromall monofàsic. Afortunadament la mecanització no va modificar la instal·lació de la campana.
Propostes Vist l'estat en que es troba proposem que es porte un manteniment de la campana cada cert temps per revisar ferratges i demés elements, ja que l'estat de conservació del conjunt és bo, però cal revisar i tractar la instal·lació per evitar accidents i altres problemes de conservació.

Qualsevol intervenció futura a la campana o a la instal·lació deu tindre en compte la importància de conservar la històrica instal·lació i el propi bronze. No es deuen canviar ferratges o la truja si no és estricament necessari per a garantir la conservació de la campana.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Cal incoar expedient per declarar-la Bé d´Interés Cultural. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per una rèplica.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.
Notes La truja és molt interessant - la campana importantíssima -

Autors

 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (04-08-1995)
 • ASPAS PERIS, Pep (19-08-2008)
 • ALEPUZ CHELET, Joan [Documentació de la campana] (28-10-2016)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 21-11-2016
26 Fotos

Sants de la Pedra (3)

(Referència 360)

Localització Sala de les Campanes
Diàmetre 70
Altura del bronze 58
Vora 7
Pes aproximat 199
FonedorROSES, VICENTE
Any fosa 1770
Descripció La campana té aquesta inscripció en espanyol al terç: "S ✱ ABDON ✱ Y ✱ S ✱ SENEN". Aquesta completa seria: "SAN ABDON Y SAN SENEN". En ella indica l'advocació a la que està dedicada, els Sants Abdó i Senent, coneguts popularment com els Sants de la Pedra. Al terç també compta amb aquesta inscripció: "AVE MARIA ✱". Aquesta es correspon amb les primeres paraules de l'Ave Maria, l'oració més popular de les dirigides a la Mare de Déu, que podem traduir com: "ET SALUDE MARIA". És una variant del text narrat per l'evangelista Lluc (Lc, 1:28), que inclou el nom de Maria (no present al relat evangèlic, però si a l'oració). Al mig indica la data de fosa: "AÑO ✱ I770 ✱".
Anses Anses amb decoracions antropomorfes.
Terç (T) (cordó) /
(00) "S ✱ ABDON ✱ Y ✱ S ✱ SENEN" /
(cordó) /
(06) "AVE MARIA ✱ "
(cordó)
Mig (M) (00) (Sant Miquel) / "AÑO ✱ I770 ✱"
(06) (Creu amb pedestal) /
(2 cordons)
Mig peu (MP) (2 cordons)
Peu (2 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Es voltejava manualment des de la mateixa Sala de les Campanes i repicava des dels peus de la torre per mitjà d'una llarga corda unida al batall. Tocava les hores.
Tocs actuals de campanes Volteja i repica automàticament. Toca les hores.
Truja Fusta Antiga
Estat anterior En 1995, abans de la mecanització, la campana estava perfectament orientada, amb la creu cap a fora. Tenia corda al batall per tocar de baix.
Estat actual L'estat de conservació de la campana es bo i la instal·lació presenta un desgast habitual pel pas del temps i l'acció dels agents climàtics. La truja es troba en bon estat, tot i que acusa el pas del temps i té alguns clevills que no semblen fer perillar l'estabilitat del conjunt. L'estat dels ferratges és igualment bo. Està mecanitzada amb motor d'impuls i electromall monofàsic. Disposa de batall lligat i reforçat amb cable de seguretat. El bronze està prou tacat de pintura. La creu està orientada cap a l'interior, contra el que resulta habitual, ja que es considerava un signe de protecció i per tant sempre estava orientat cap a l'exterior.

Es conserva el martell exterior que accionava el toc de les hores, tot i que ja no acciona el toc.
Mecanismes de toc (03) (electromall) (09) (motor impulsos)
Intervencions La campana va ser fosa l'any 1770. No indica el nom del fonedor, no obstant l'anàlisi dels elements decoratius i tipus de lletra utilitzada ens remeten a les campanes foses per Vicent Roses, fonedor de Benissoda. La campana, una volta fosa, seria beneïda i pujada al campanar. La truja que té actualment possiblement fora feta el mateix any en que va ser fosa.

Posteriorment a la documentació de l'any 1995, Vicent Tomàs Calatayud (oncle) la va mecanitzar. Per portar a terme aquest procés es canviaren els rodaments de la campana, incorporant un motor d'impuls i electromall monofàsic. Afortunadament la mecanització no va modificar la instal·lació de la campana. A més es va canviar l'orientació del bronze, que en 1995 estava amb la creu cap a fora i durant la documentació de 2016 estava orientada a l'interior la creu.
Propostes Vist l'estat en que es troba proposem que es porte un manteniment de la campana cada cert temps per revisar ferratges i demés elements, ja que l'estat de conservació del conjunt és bo, però cal revisar i tractar la instal·lació per evitar accidents i altres problemes de conservació.

Qualsevol intervenció futura a la campana o a la instal·lació deu tindre en compte la importància de conservar la històrica instal·lació i el propi bronze. No es deuen canviar ferratges o la truja si no és estricament necessari per a garantir la conservació de la campana.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Cal incoar expedient per incloure-la en l´Inventari General de Béns Mobles. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana de distinta afinació.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.
Notes La truja és molt interessant - la campana important

Autors

 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (04-08-1995)
 • ASPAS PERIS, Pep (19-08-2008)
 • ALEPUZ CHELET, Joan [Documentació de la campana] (28-10-2016)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 21-11-2016
35 Fotos
 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  Buscar campana, campanar, població, fonedor, epigrafia, any fosa, autor, article
  © Campaners de la Catedral de València (2019)
  campaners@hotmail.com
  : 23-10-2019
  Convertir a PDF