Parròquia de Sant Joan Baptista - ALZIRA (LA RIBERA ALTA) (COMUNITAT VALENCIANA)

Campanes desaparegudes

Beat Joan de Ribera (refosa)

(Referència 12511)
Diàmetre 71
Pes aproximat 207
FonedorMANCLÚS, SALVADOR (VALÈNCIA)
Any fosa 1955
Descripció La documentació de la fosa d'aquesta campana ens permet conèixer les inscripcions d'aquesta campana. Comptava en primer lloc amb aquesta inscripció, indicant l'advocació a la que estava dedicada: "BEATO JUAN DE RIBERA". Seguidament tenia unes inscripcions, comunes amb les altres dos campanes del conjunt fos d'any 1955: "FUERON BENDECIDAS Y COLOCADAS EN ALZIRA EL DIA 9 DE OCTUBRE DE 1955 SIENDO CURA PARROCO EL Rvdo D FRANCISCO ALBIOL BAÑÓN"
Anses (Anses amb decoracions antropomorfes)
Espatlla (H) (2 cordons)
Terç (T) (2 cordons)
(2 cordons)
(garlanda amb motius catòlics)
Mig (M) (00) (Crucifix)
Mig peu (MP) (4 cordons)
(cordó gruix)
(garlanda)
Truja Ferro Manclús Vella
Estat anterior Fins l'any 2014 estava badada i ubicada a una de les finestres de la Sala de les Campanes. Comptava amb truja de ferro de Manclús i estava mecanitzada amb motor de vol continu i electromall trifàsic.
Intervencions L'any 1955, acabades les obres de la nova Església Parroquial, es va fondre un conjunt de tres campanes a la foneria de Salvador Manclús del Grau de València. Com indiquen les inscripcions, les campanes varen ser beneïdes el dia 9 d'octubre del mateix any i pujades al campanar. El treball de fosa i instal·lació va ser encarregat pel rector, Mn. Francisco Albiol. Per afrontar el pagament de les campanes van haver certes dificultats, ja que eixe any les gelades causaren greus pèrdues als camps i als llauradors.

En 2014 estava ja badada i es va baixar del campanar per refondre-la, resultant de la refosa la campana C.12508.

Autors

 • ALEPUZ CHELET, Joan [Fitxa feta a partir de la documentació de la fosa de la campana i la comparació amb els altres bronzes] (16-02-2016)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 16-02-2016

Campanes actuals

Maria (1)

(Referència 12506)

Localització Sala de les Campanes
Diàmetre 37
Pes aproximat 29
Any fosa 1750ca
Descripció La campana compta amb la següent inscripció llatina al terç: "AVE MARIA". Aquesta es pot traduir com: "ET SALUDE MARIA". Esta es correspon amb l'inici de l'Ave Maria, l'oració més popular de les dirigides a la Mare de Déu. L'origen d'aquestes paraules es troben al passatge de l'Anunciació a la Mare de Déu (Lc 1, 28). Com és habitual, apareix el nom de la Mare de Déu, no present al relat evangèlic.
Terç (T) (2 cordons)
(06) "AVE MARIA"
(2 cordons)
Mig (M) (00) (Creu amb pedestal)
Mig peu (MP) (5 cordons)
Peu (2 cordons)
Tocs actuals de campanes Volteja automàticament.
Truja Fusta ELECTRORECAMP S.L.
Estat actual Es troba en bon estat de conservació, instal·lada amb truja de fusta a una de les finestres de la Sala de les Campanes. Està mecanitzada amb motor d'impulsos. Finalment compta amb batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Mecanismes de toc (09) motor d'impulsos.
Intervencions No compta amb la data de fosa, no obstant podria tractar-se d'una campana fosa al segle XVIII. Tampoc indica el nom del seu autor. Presenta característiques comunes amb la campana Maria, l'antiga campana de Senyals de la Parrròquia de l'Anunciació d'Aldaia.

En 2014 va ser baixada de la torre per ser restaurada. El bronze es va netejar per dins i per fora, eliminant la capa de brutícia que afectava la sonoritat. La truja de ferro es va canviar per altra de fusta, de perfil tradicional valencià. A més es renovaren els mecanismes de toc automàtic per un motor d'impulsos i electromall monofàsic. Els treballs estigueren a càrrec d'Electrorecamp S.L i es finançaren amb subvenció de la Diputació de València i fons de la parròquia.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Cal incoar expedient per incloure-la en l´Inventari General de Béns Mobles. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana de distinta afinació.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors

 • ALEPUZ CHELET, Joan [Documentació de la campana] (26-05-2015)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 28-04-2016
7 Fotos

Mare de Déu del Lluch (2)

(Referència 12507)

Localització Sala de les Campanes
Diàmetre 56
Altura del bronze 49
Vora 5
Pes aproximat 102
FonedorPORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Any fosa 2014
Descripció En primer lloc, al terç trobem la següent inscripció, que indica l'advocació a la que està dedicada la campana: "# VIRGEN DEL LLUCH #". Seguidament al mig està la marca de fàbrica, element habitual entre les campanes industrials: "HERMANOS PORTILLA / GAJANO CANTABRIA / # Abel Portilla / me Fecit / nº10". La part en majúscula forma part del logotip de l'empresa fonedora, mentre que la minúscula és la signatura de l'autor de la campana. Per últim trobem al mig peu la següent inscripció: "# FUNDIDA EN EL 2014 AÑO DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN # ALZIRA #". En ella indica que la campana va ser fosa en l'any 2014. A més indica el nom del municipi per al que va ser fosa i compta amb una inscripció al·lusiva a l'Any de la Nova Evangelització.
Espatlla (H) (cordó)
(2 cordons)
Terç (T) (2 cordons)
(06) "# VIRGEN DEL LLUCH #"
(2 cordons)
(garlanda amb triangles decorats)
Mig (M) (00) (Creu amb els tres claus de la Crucifixió i dos flors)
(03) (Monograma de la Mare de Déu)
(06) (Imatge de la Mare de Déu del Lluch)
(09) (flor) / (marca de fàbrica) "HERMANOS PORTILLA / GAJANO CANTABRIA / # Abel Portilla / me Fecit / nº10" (peixet)
Mig peu (MP) (2 cordons)
(06) "# FUNDIDA EN EL 2014 AÑO DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN # ALZIRA #"
(2 cordons)
Peu (2 cordons)
Tocs actuals de campanes Volteja i repica automàticament.
Truja Fusta ELECTRORECAMP S.L.
Estat actual Es troba en bon estat de conservació, instal·lada amb truja de fusta a una de les finestres de la Sala de les Campanes. Està mecanitzada amb motor d'impulsos i electromall monofàsic. Finalment compta amb batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Mecanismes de toc (09) motor d'impulsos i electromall monofàsic.
Intervencions El conjunt de campanes de la Parròquia de Sant Joan d'Alzira va ser restaurat l'any 2014, moment que es va aprofitar per fondre una campana nova, d'un pes situat entre la Maria i la dedicada a Sant Joan de Ribera. La nova campana es va dedicar a la Mare de Déu del Lluch, la patrona del municipi. Es va dotar de truja de fusta de perfil tradicional valencià. Finalment va quedar instal·lada a la finestra de la campana anterior i es mecanitzà amb motor d'impulsos i electromall monofàsic. Els treballs d'instal·lació de la nova campana estigueren a càrrec d'Electrorecamp S.L i es finançaren amb subvenció de la Diputació de València i fons de la parròquia.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors

 • ALEPUZ CHELET, Joan [Documentació de la campana] (26-05-2015)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 15-02-2016
14 Fotos

Sant Joan de Ribera (3)

(Referència 12508)

Localització Sala de les Campanes
Diàmetre 71
Altura del bronze 60
Vora 7
Pes aproximat 207
FonedorPORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Any fosa 2014
Descripció En primer lloc, al terç trobem la següent inscripció, que indica l'advocació a la que està dedicada la campana: "# SAN JUAN DE RIBERA #". Seguidament al mig està la marca de fàbrica, element habitual entre les campanes industrials: "HERMANOS PORTILLA / GAJANO CANTABRIA / # Abel Portilla / me Fecit / nº11". La part en majúscula forma part del logotip de l'empresa fonedora, mentre que la minúscula és la signatura de l'autor de la campana. Per últim trobem al mig peu la següent inscripció: "# CAMPANA FUNDIDA EN EL AÑO 1955 Y REFUNDIDA EN EL 2014 AÑO DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN # ALZIRA #". En ella indica que la campana va ser fosa per primera vegada l'any 1955 i refosa en 2014 per estar trencada. A més indica el nom del municipi per al que va ser fosa i compta amb una inscripció al·lusiva a l'Any de la Nova Evangelització.
Espatlla (H) (cordó)
(2 cordons)
Terç (T) (2 cordons)
(06) "# SAN JUAN DE RIBERA #"
(2 cordons)
(garlanda amb triangles decorats)
Mig (M) (00) (Creu amb pedestal)
(03) (Al·legoria de Sant Joan Baptista)
(06) (Bust de Sant Joan de Ribera)
(09) (Custòdia) / (marca de fàbrica) "HERMANOS PORTILLA / GAJANO CANTABRIA / # Abel Portilla / me Fecit / nº11" / (flor)
Mig peu (MP) (2 cordons)
"# CAMPANA FUNDIDA EN EL AÑO 1955 Y REFUNDIDA EN EL 2014 AÑO DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN # ALZIRA #"
(2 cordons)
Peu (2 cordons)
Tocs actuals de campanes Volteja i repica automàticament.
Truja Fusta ELECTRORECAMP S.L.
Estat actual Es troba en bon estat de conservació, instal·lada amb truja de fusta a una de les finestres de la Sala de les Campanes. Està mecanitzada amb motor d'impulsos i electromall monofàsic. Finalment compta amb batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Mecanismes de toc (09) motor d'impulsos i electromall monofàsic.
Intervencions La campana més xicoteta de les foses l'any 1955, dedicada a Sant Joan de Ribera, es va badar entorn a l'any 2014. En eixe any es va baixar de la torre, juntament amb la resta de campanes, per ser refosa als tallers de la foneria Hermanos Portilla de Gajano (Cantabria). La nova campana va ser dotada de truja de fusta de perfil tradicional valencià. Finalment va quedar instal·lada a la finestra de la campana anterior i es mecanitzà amb motor d'impulsos i electromall monofàsic. Els treballs d'instal·lació de la nova campana estigueren a càrrec d'Electrorecamp S.L i es finançaren amb subvenció de la Diputació de València i fons de la parròquia.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Campana interessant. Pot refondre´s en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors

 • ALEPUZ CHELET, Joan [Documentació de la campana] (26-05-2015)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 15-02-2016
18 Fotos

Sants Bernat, Maria i Gràcia (3)

(Referència 12509)

Localització Sala de les Campanes
Diàmetre 93
Altura del bronze 76
Vora 8
Pes real 484
FonedorMANCLÚS, SALVADOR (VALÈNCIA)
Any fosa 1955
Descripció En primer lloc trobem al terç el nom de la campana, dedicada als patrons d'Alzira: "SANTOS BERNARDO, MARIA Y GRACIA". Seguidament, al mig, està la següent inscripció: "FUERON BENDECIDAS Y COLOCADAS / EN ALZIRA EL DIA 9 DE OCTUBRE DE 1955. / SIENDO CURA PÁRROCO EL Rvdo D. / FRANCISCO ALBIOL BAÑÓN". Aquesta commemora l'acte solemne de la benedicció del nou conjunt de campanes, indicant a més el rector que estava al front de la parròquia en eixe moment. Per últim trobem la marca de fàbrica, element habitual entre les campanes industrials: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA".
Terç (T) (4 cordons)
(06) "SANTOS BERNARDO, MARIA Y GRACIA"
(cordó)
(garlanda amb motius catòlics)
Mig (M) (00) (Creu)
(03) (Custòdia amb àngels orants)
(06) "FUERON BENDECIDAS Y COLOCADAS / EN ALZIRA EL DIA 9 DE OCTUBRE DE 1955. / SIENDO CURA PÁRROCO EL Rvdo D. / FRANCISCO ALBIOL BAÑÓN" / (marca de fàbrica) "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA".
(09) (Monograma de Maria)
Tocs actuals de campanes Volteja i repica automàticament.
Truja Fusta ELECTRORECAMP S. L.
Estat anterior Fins la restauració de l'any 2014 estava en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la Sala de les Campanes amb truja de ferro de Manclús. Estava mecanitzada amb motor de vol continu i electromall trifàsic.
Estat actual Es troba en bon estat de conservació, instal·lada amb truja de fusta a una de les finestres de la Sala de les Campanes. Està mecanitzada amb motor d'impulsos i electromall monofàsic. Finalment compta amb batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Mecanismes de toc (09) motor d'impulsos i electromall monofàsic.
Intervencions L'any 1955, acabades les obres de la nova Església Parroquial, es va fondre un conjunt de tres campanes a la foneria de Salvador Manclús del Grau de València. Com indiquen les inscripcions, les campanes varen ser beneïdes el dia 9 d'octubre del mateix any i pujades al campanar. El treball de fosa i instal·lació va ser encarregat pel rector, Mn. Francisco Albiol. Per afrontar el pagament de les campanes van haver certes dificultats, ja que eixe any les gelades causaren greus pèrdues als camps i als llauradors.

En 2014 va ser baixada de la torre per ser restaurada. El bronze es va netejar per dins i per fora, eliminant la capa de brutícia que afectava la sonoritat. La truja de ferro es va canviar per altra de fusta, de perfil tradicional valencià. A més es renovaren els mecanismes de toc automàtic per un motor d'impulsos i electromall monofàsic. Els treballs estigueren a càrrec d'Electrorecamp S.L i es finançaren amb subvenció de la Diputació de València i fons de la parròquia.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Campana interessant. Pot refondre's en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors

 • ALEPUZ CHELET, Joan; RUIZ i ENGRA, Toni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau [Documentació de la campana] (26-05-2015)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 16-02-2016
15 Fotos

Sant Joan Baptista (5)

(Referència 12510)

Localització Sala de les Campanes
Diàmetre 104
Altura del bronze 80
Vora 11
Pes real 665
FonedorMANCLÚS, SALVADOR (VALÈNCIA)
Any fosa 1955
Descripció En primer lloc trobem al terç el nom de la campana, dedicada al titular del temple parroquial: "SAN JUAN BAUTISTA". Seguidament, al mig, està la següent inscripció: "FUERON BENDECIDAS Y COLOCADAS / EN ALZIRA EL DIA 9 DE OCTUBRE DE 1955. / SIENDO CURA PÁRROCO EL Rvdo D. / FRANCISCO ALBIOL BAÑÓN". Aquesta commemora l'acte solemne de la benedicció del nou conjunt de campanes, indicant a més el rector que estava al front de la parròquia en eixe moment. Per últim trobem la marca de fàbrica, element habitual entre les campanes industrials: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA".
Terç (T) (2 cordons)
(06) "SAN JUAN BAUTISTA"
(4 cordons)
(garlanda amb motius catòlics)
Mig (M) (00) (Crucifix)
(06) "FUERON BENDECIDAS Y COLOCADAS / EN ALZIRA EL DIA 9 DE OCTUBRE DE 1955. / SIENDO CURA PÁRROCO EL Rvdo D. / FRANCISCO ALBIOL BAÑÓN" / (marca de fàbrica) "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C. INDUSTRIA, 27 / VALENCIA".
(09) (imatge de Sant Joan Baptista)
Mig peu (MP) (5 cordons)
(cordó gruix)
(garlanda)
Peu (3 cordons)
Tocs actuals de campanes Volteja i repica automàticament.
Truja Fusta ELECTRORECAMP S. L.
Estat anterior Fins la restauració de l'any 2014 estava en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la Sala de les Campanes amb truja de ferro de Manclús. Estava mecanitzada amb motor de vol continu i electromall trifàsic.
Estat actual Es troba en bon estat de conservació, instal·lada amb truja de fusta a una de les finestres de la Sala de les Campanes. Està mecanitzada amb motor d'impulsos i electromall monofàsic. Finalment compta amb batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Mecanismes de toc (09) motor d'impulsos i electromall monofàsic.
Intervencions L'any 1955, acabades les obres de la nova Església Parroquial, es va fondre un conjunt de tres campanes a la foneria de Salvador Manclús del Grau de València. Com indiquen les inscripcions, les campanes varen ser beneïdes el dia 9 d'octubre del mateix any i pujades al campanar. El treball de fosa i instal·lació va ser encarregat pel rector, Mn. Francisco Albiol. Per afrontar el pagament de les campanes van haver certes dificultats, ja que eixe any les gelades causaren greus pèrdues als camps i als llauradors.

En 2014 va ser baixada de la torre per ser restaurada. El bronze es va netejar per dins i per fora, eliminant la capa de brutícia que afectava la sonoritat. La truja de ferro es va canviar per altra de fusta, de perfil tradicional valencià. A més es renovaren els mecanismes de toc automàtic per un motor d'impulsos i electromall monofàsic. Els treballs estigueren a càrrec d'Electrorecamp S.L i es finançaren amb subvenció de la Diputació de València i fons de la parròquia.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Campana interessant. Pot refondre's en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors

 • ALEPUZ CHELET, Joan [Documentació de la campana] (26-05-2015)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 16-02-2016
12 Fotos
 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  Buscar campana, campanar, població, fonedor, inscripcions, any fosa, autor, article
  © Campaners de la Catedral de València (2020)
  campaners@hotmail.com
  : 08-07-2020
  Convertir a PDF