Sant Lluís Bertran de la Fonteta - VALÈNCIA COMUNITAT VALENCIANA

Campanes actuals

Puríssima menor (1)

(Referència 3058)

Localització Sala de campanes
Diàmetre (en cm) 51
Altura del bronze 46
Vora 5,5
Pes aproximat (en quilos) 77
FonedorMORENO, VICENTE; ROSAS, JAIME
Any fosa 1909
Descripció La campana duu una inscripció prou concisa, en español: " # PURISIMA CONCEPCION # AÑO 1909 # " / "SIENDO PADRINO / D ASENCIO NAVARRO / # PUCHADES # CURA # / D JOSE PONS Y PONS". A la part exterior duu una creu.
Tot i que no figura el fonedor, la factura és indiscutiblement dels fonedors Jaime ROSES (de vegades signa com ROSAS) i Vicente MORENO, autors de campanes semblants i coetànies.
En el braç hi ha una plaqueta amb la inscripció "CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE LA CONSTRUCCIÓN / DEL CAMPANARIO DE NUESTRA PARROQUIA DE SAN / LUIS BERTRÁN / (1.908 - 2.008) / SE RESTAURARON LAS CUATRO CAMPANAS / SIENDO CURA PÁRROCO D. VICENTE PASTOR BAÑULS / ESTA CAMPANA FUE SUFRAGADA POR LA FAMILIA / PASTOR-BAÑULS"
Terç (T) (2 cordons) /
" # PURISIMA CONCEPCION # AÑO 1909 # " /
(2 cordons)
Mig (M) (00) (creu)
(06) "SIENDO PADRINO / D ASENCIO NAVARRO / # PUCHADES # CURA # / D JOSE PONS Y PONS"
Mig peu (MP) (3 cordons)
Peu (2 cordons)
Truja Fusta MANCLÚS
Estat actual Conserva el batall original, amb cables de seguretat, pega un poc alt.
La campana està parcialment netejada per l'interior.
En el braç hi ha una plaqueta amb la inscripció "CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE LA CONSTRUCCIÓN / DEL CAMPANARIO DE NUESTRA PARROQUIA DE SAN / LUIS BERTRÁN / (1.908 - 2.008) / SE RESTAURARON LAS CUATRO CAMPANAS / SIENDO CURA PÁRROCO D. VICENTE PASTOR BAÑULS / ESTA CAMPANA FUE SUFRAGADA POR LA FAMILIA / PASTOR-BAÑULS"
Mecanismes de toc (03) (ballesta per al toc manual) (09) motor ECAT vol impulsos i electromall ECAT
Intervencions Restaurada per INDUSTRIAS MANCLÚS S.C. V. en 2008
Protecció Protecció genèrica per trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local).
Valoració Campana interessant. Pot refondre's en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal·lació és tradicional i cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors de la documentació

 • MOLLÀ i ALCAÑIZ, Salvador-Artemi (1997)
 • MARTÍNEZ ROIG, Eliseo (16-07-2008)
 • LLOP i BAYO, Francesc (17-09-2008)
Editor de la fitxa LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 17-09-2008
5 Fotos

Filomena Asensi (2)

(Referència 3418)

Localització Sala de campanes
Diàmetre (en cm) 71
Altura del bronze 58
Vora 6,5
Pes aproximat (en quilos) 207
FonedorROSES, HERMANOS (VALÈNCIA)
Any fosa 1925
Descripció La campana duu la següent inscripció en español: "FILOMENA ASENSIO SIENDO CURA D FRANCISCO PALANCA MASIA AÑO 1925".
En el mig hi ha a la part de fora una creu; a la dreta un anagrama de Jesús "JHS", a la part de dins un monograma de Maria i al 'esquerra la marca de fàbrica "VALENCIA / FUNDICION DE CAMPANAS DE ROSES HERMANOS / CANO TRANSITS JUNTO CTRA MADRID"
En el braç hi ha una plaqueta amb la inscripció "CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE LA CONSTRUCCIÓN / DEL CAMPANARIO DE NUESTRA PARROQUIA DE SAN / LUIS BERTRÁN / (1.908-2.008) / SE RESTAURARON LAS CUATRO CAMPANAS / SIENDO CURA PÁRROCO D. VICENTE PASTOR BAÑULS / ESTA CAMPANA FUE SUFRAGADA POR LA FAMILIA / QUILIS - ARCE"
Terç (T) (2 cordons) /
"FILOMENA ASENSIO SIENDO CURA D FRANCISCO PALANCA MASIA AÑO 1925" /
(2 cordons) /
(garlanda d'àngels i de querubins)
Mig (M) (00) (creu)
(03) (anagrama de Jesús "JHS")
(06) (monograma de Maria)
(09) (marca de fàbrica) "VALENCIA / FUNDICION DE CAMPANAS DE ROSES HERMANOS / CANO TRANSITS JUNTO CTRA MADRID"
Mig peu (MP) (2 cordons) /
"A EXPENSAS DE SUS PADRINOS D AGUSTIN ALAMAR RUIZ Y DÑA DOLORES MOCHOLI ALBA" /
(2 cordons) /
(garlanda vegetal)
Peu (4 cordons, els dos centrals més fins)
Truja Fusta MANCLÚS
Estat actual Batall amb cables de seguretat.
En el braç hi ha una plaqueta amb la inscripció "CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE LA CONSTRUCCIÓN / DEL CAMPANARIO DE NUESTRA PARROQUIA DE SAN / LUIS BERTRÁN / (1.908-2.008) / SE RESTAURARON LAS CUATRO CAMPANAS / SIENDO CURA PÁRROCO D. VICENTE PASTOR BAÑULS / ESTA CAMPANA FUE SUFRAGADA POR LA FAMILIA / QUILIS - ARCE"
Mecanismes de toc (03) (ballesta per al toc manual) (09) motor ECAT vol impulsos i electromall ECAT
Intervencions Restaurada per INDUSTRIAS MANCLÚS S.C. V. en 2008
Protecció Protecció genèrica per trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local).
Valoració Campana interessant. Pot refondre's en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal·lació és tradicional i cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.
Notes

Autors de la documentació

 • MOLLÀ i ALCAÑIZ, Salvador-Artemi (01-01-1997)
 • MARTÍNEZ ROIG, Eliseo (16-07-2008)
 • LLOP i BAYO, Francesc (17-09-2008)
Editor de la fitxa MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Actualització 16-07-2008
4 Fotos

Josepa Rosari (3)

(Referència 3417)

Localització Sala de campanes
Diàmetre (en cm) 90
Altura del bronze 72
Vora 9
Pes aproximat (en quilos) 422
FonedorROSES, HERMANOS (VALÈNCIA)
Any fosa 1925
Descripció La campana duu la següent inscripció en español: "JOSEFA ROSARIO # SIENDO CURA D FRANCISCO PALANCA MASIA # " / "A EXPENSAS DE SUS PADRINOS D JOSE MARIA ORDEIG ORTEGA Y DÑA ROSARIO GOMEZ FOS AÑO 1925"
A la part exterior hi ha una creu, a la dreta una custòdia, a la part interior Sant Josep i a l'esquerra la marca de fàbrica "VALENCIA / FUNDICION DE CAMPANAS DE ROSES HERMANOS / CANO TRANSITS JUNTO CTRA MADRID".
En el braç hi ha una plaqueta amb la inscripció "CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE LA CONSTRUCCIÓN / DEL CAMPANARIO DE NUESTRA PARROQUIA DE SAN / LUIS BERTRÁN / (1.908-2.008) / SE RESTAURARON LAS CUATRO CAMPANAS / SIENDO CURA PÁRROCO D. VICENTE PASTOR BAÑULS / ESTA CAMPANA FUE SUFRAGADA POR LA FAMILIA / ALAMAR - ARCE"
Terç (T) (2 cordons) /
"JOSEFA ROSARIO # SIENDO CURA D FRANCISCO PALANCA MASIA # " /
(2 cordons) /
(garlanda d'àngels i querubins)
Mig (M) (00) (creu amb angelots)
(03) (custòdia)
(06) (Sant Josep)
(09) (marca de fàbrica) "VALENCIA / FUNDICION DE CAMPANAS DE ROSES HERMANOS / CANO TRANSITS JUNTO CTRA MADRID".
Mig peu (MP) (2 cordons) /
"A EXPENSAS DE SUS PADRINOS D JOSE MARIA ORDEIG ORTEGA Y DÑA ROSARIO GOMEZ FOS AÑO 1925" /
(2 cordons) /
(garlanda vegetal amb querubins)
Peu (3 cordons)
Tocs actuals de campanes Toca també els quarts del rellotge.
Truja Fusta MANCLÚS
Estat actual Batall amb cables de seguretat.
La campana no ha sigut netejada per dins.
En el braç hi ha una plaqueta amb la inscripció "CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE LA CONSTRUCCIÓN / DEL CAMPANARIO DE NUESTRA PARROQUIA DE SAN / LUIS BERTRÁN / (1.908-2.008) / SE RESTAURARON LAS CUATRO CAMPANAS / SIENDO CURA PÁRROCO D. VICENTE PASTOR BAÑULS / ESTA CAMPANA FUE SUFRAGADA POR LA FAMILIA / ALAMAR - ARCE"
Mecanismes de toc (03) (ballesta per al toc manual) (09) motor ECAT vol impulsos i electromall ECAT
Intervencions Restaurada per INDUSTRIAS MANCLÚS S.C. V. en 2008
Protecció Protecció genèrica per trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local).
Valoració Campana interessant. Pot refondre's en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal·lació és tradicional i cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors de la documentació

 • MOLLÀ i ALCAÑIZ, Salvador-Artemi (1997)
 • MARTÍNEZ ROIG, Eliseo (16-07-2008)
 • LLOP i BAYO, Francesc (17-09-2008)
Editor de la fitxa LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 17-09-2008
6 Fotos

Puríssima major (4)

(Referència 3831)

Localització Sala de campanes
Diàmetre (en cm) 103
Altura del bronze 80
Vora 11,5
Pes aproximat (en quilos) 633
FonedorROSES ATZENETA
Any fosa 1971
Descripció La campana duu la següent inscripció en español: "A EXPENSAS # DE LA PARROQUIA DE SAN LUIS BERTRAN # # " / "SIENDO CURA PARROCO D JOSE GANDIA LLINARES # # # "
En el mig hi ha una creu ala part exterior; a la dreta la marca de fàbrica; a l'interior posa "PURISIMA" i baix hi ha una Immaculada, i a l'esquerra un monograma de Maria.
En la part inferior continua la dedicatòria: "VALENCIA AÑO 1971"
En el braç hi ha una plaqueta amb la inscripció "CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE LA CONSTRUCCIÓN / DEL CAMPANARIO DE NUESTRA PARROQUIA DE SAN / LUIS BERTRÁN / (1.908-2.008) / SE RESTAURARON LAS CUATRO CAMPANAS / SIENDO CURA PÁRROCO D. VICENTE PASTOR BAÑULS / ESTA CAMPANA FUE SUFRAGADA POR LA FAMILIA / ALAMAR - ARCE"
Espatlla (H) (Cordó) /
(garlanda de fulles vegetals)
Terç (T) (Cordó) / "A EXPENSAS # DE LA PARROQUIA DE SAN LUIS BERTRAN # # " /
(cordó) /
"SIENDO CURA PARROCO D JOSE GANDIA LLINARES # # # " /
(garlanda de querubins)
Mig (M) (00) (creu)
(03) (marca de fàbrica)
(06) "PURISIMA" / (Immaculada)
(09) (monograma de Maria)
Mig peu (MP) (Garlanda de " # ") /
(2 cordons) /
"VALENCIA AÑO 1971" /
(2 cordons) /
(garlanda vegetal)
Peu (2 cordons) /
(2 cordons)
Tocs actuals de campanes Toca també les hores del rellotge
Truja Fusta MANCLÚS
Estat actual Batall amb cables de seguretat.
En el braç hi ha una plaqueta amb la inscripció "CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE LA CONSTRUCCIÓN / DEL CAMPANARIO DE NUESTRA PARROQUIA DE SAN / LUIS BERTRÁN / (1.908 - 2.008) / SE RESTAURARON LAS CUATRO CAMPANAS / SIENDO CURA PÁRROCO D. VICENTE PASTOR BAÑULS / ESTA CAMPANA FUE SUFRAGADA POR LA FAMILIA / ARCE - CHULIÁ"
Mecanismes de toc (03) (ballesta per al toc manual) (09) motor ECAT vol impulsos i electromall ECAT
Intervencions Restaurada per INDUSTRIAS MANCLÚS S.C. V. en 2008
Protecció Protecció genèrica per trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local).
Valoració Campana interessant. Pot refondre's en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal·lació és tradicional i cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.
Notes

Autors de la documentació

 • MOLLÀ i ALCAÑIZ, Salvador-Artemi (01-01-1997)
 • MARTÍNEZ ROIG, Eliseo (16-07-2008)
 • LLOP i BAYO, Francesc (17-09-2008)
Editor de la fitxa LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 17-09-2008
5 Fotos
 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Campaners de la Catedral de València (2024)
  campaners@hotmail.com
  Actualització: 24-05-2024
  Convertir a PDF

  Connectats: 32 Visitants: 32 Usuaris: 0