Parròquia de Sant Joan Baptista - ARTANA COMUNITAT VALENCIANA

Campanes actuals

Senyalera (0)

(Referència 4592)

Localització espadanya
Diàmetre 50
Pes aproximat 72
FonedorTRAVER, VALENTIN Y HERMANO
Any fosa 1896
Descripció La campana té una simple inscripció, mal documentada a causa de la difícil ubicació, en una espadanya al final de la teulada: "...PEPA ✱ ✱ ✱ AÑO I896 ✱ "
En el medi, en la part exterior, una creu amb pedestal, i en la interior la marca de fàbrica "VALENTIN TRAVER / Y / HERMANO / FUNDIDORES" mentree que en el terç, cap a les 04, una sargantana, signe habitual de refosa de la campana, ja que els antics pensaven que les sargantanes naixien del foc, de la mateixa manera que les campanes refoses.
Terç (T) (2 cordons) /
"...PEPA ✱ ✱ ✱ AÑO I896 ✱ " /
(2 cordons)
Mig (M) (00) (creu amb pedestal)
(06) (marca de fàbrica) "VALENTIN TRAVER / Y / HERMANO / FUNDIDORES"
(garlanda de figures geomètriques semicirculars)
Mig peu (MP) (04) (sargantana) /
(3 cordons)
Peu (2 cordons)
Truja Fusta ELECTRORECAMP S.L
Estat anterior Truja de ferro de Manclús i motor continu
Estat actual Aprofitats els suports exteriors de la mecanització anterior
Mecanismes de toc (03) motor de volteig d'impulsos
Intervencions Restaurada per ELECTRORECAMP S.L en 2003
Notes Mesures aproximades

Autors de la documentació

 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc [Campaneta de difícil accés per damunt la cimera de la teulada] (31-08-2013)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 10-06-2014
15 Fotos

Cristina (1)

(Referència 1761)

Localització Sala de campanes
Diàmetre 59
Altura del bronze 48
Vora 6
Pes aproximat 119
FonedorROSES ATZENETA
Any fosa 1953
Descripció La campana duu en la part superior la inscripció en llatí " ✱ VOCATUR CRISTINA ✱ " que es pot traduir com EM DIUEN CRISTINA.
En el mig exterior hi ha una creu amb pedestal; a la dreta un escut coronat amb creu interior; al centre posa "ROSES / CASTELLON" que no correspon al nom del fonedor sinó al de la empresa intermediària (cosins dels ROSES d'Atzeneta, autors de la campana); a l'esquerra un bust del Cor de Jesús.
En el mig peu posa la data de refosa de la campana: " ✱ REFUNDIDA AÑO 1953 ARTANA ✱ " La ubicació de les campanes és habitual després de la guerra civil per evitar, en possibles destruccions futures, que les campanes no puguen ser reconegudes ni reubicades.
Terç (T) (2 cordons) /
(06) " ✱ VOCATUR CRISTINA ✱ " /
(cordó) /
(triangles invertits)
Mig (M) (00) (creu)
(03) (escut coronat amb creu interior)
(06) (marca de l'intermediari) "ROSES / CASTELLON"
(09) (Cor de Jesús)
Mig peu (MP) (Triangles) /
(2 cordons) /
(06) " ✱ REFUNDIDA AÑO 1953 ARTANA ✱ " /
(2 cordons) /
(triangles invertits)
Peu (2 cordons)
Prima Do#-15
Truja ELECTRORECAMP S.L
Estat anterior Instal.lació mecànica MANCLÚS en bon estat - batall amb peçonet i fils d´aram de seguretat.
Campana mal orientada (creu cap a l´interior) - (03) motor de volteig continu (09) electromall trifàsic.
Mecanismes de toc (03) motor de volteig d'impulsos - electromall CLOCK-O-MATIC
Intervencions Campanes restaurades per ELECTRORECAMP S.L en 2003.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local).
Valoració Campana interessant. Pot refondre's en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal·lació és tradicional i ha de ser conservada per a protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier [Inventari de les campanes de La Plana Baixa - Generalitat Valenciana] (08-02-1998)
 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (31-08-2013)
Editor LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 30-06-2022
15 Fotos

Sant Joan (2)

(Referència 1762)

Localització Sala de campanes
Diàmetre 72
Altura del bronze 60
Vora 6
Pes aproximat 216
FonedorDE LA VIÑA, JUAN ANTONIO
Any fosa 1733
Descripció La campana duu la inscripció en llatí "SANTE IOANNES ORA PRONOBIS ANO I 7 33" que haurien d'haver escrit "SANCTE JOANNES ORA PRO NOBIS ANNO I733" i que vol dir SANT JOAN PREGUEU PER NOSALTRES. ANY 1733. Es tracta d'una invocació presa de la lletania dels sants.
La iconografia és semblant en el cas de la Mare de Déu i de Santa Bàrbera, a la campana Violant de la Catedral de València, així com el ritme dels cordons, per la qual cosa es pot atribuir la campana a LA VIÑA, "mestre campaner veí de València".
Anses (Anses decorades amb carasses)
Terç (T) (2 cordons) /
"SANTE IOANNES ORA PRONOBIS ANO I 7 33" /
(2 cordons) /
(00) (Santa Bàrbera)
(04)) (Mare de Déu)
(08) (Sant Miquel) /
(cordó)
Mig (M) (00) (creu amb pedestal)
Mig peu (MP) (4 cordons)
Peu (2 cordons)
Prima Do#
Truja Fusta ELECTRORECAMP S.L
Estat anterior Truja de ferro MANCLÚS, (03) motor continu (09) electromall trifàsic. Campana mal orientada (la creu cap a l'interior)
Mecanismes de toc (03) motor de volteig d'impulsos - electromall CLOCK-O-MATIC
Intervencions Restaurada per ELECTRORECAMP en 2003
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). No obstant hauria d'incoar-se expedient d'inclusió de la campana en l'Inventari General de Béns Mobles, a causa del seu interès.
Valoració En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana de distinta afinació.
Instal·lació La instal·lació és tradicional i ha de ser conservada per a protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier [Inventari de les campanes de La Plana Baixa - Generalitat Valenciana] (08-02-1998)
 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (31-08-2013)
Editor LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 30-06-2022
13 Fotos

Sant Miquel (3)

(Referència 1763)

Localització Sala de campanes
Diàmetre 88
Altura del bronze 70
Vora 10
Pes aproximat 395
FonedorGUILLEM, ANTONIO E HIJO
Any fosa 1828
Descripció La campana té una simple inscripció en llatí i en español: "VOCOR ✱ MICHAEL ✱ ANTONIO ✱ GVILLEM ✱ E ✱ HIJO ✱ ME ✱ HICIERON ✱ AÑO ✱ I828 ✱ "
La primera part significa EM DIUEN MIQUEL. Curiosament el fonedor, el mateix de la campana grossa o potser el seu fill, signa ja com GUILLEM, en compte de l'inicial GUILLEN, i en qualsevol cas no indica el nom del fill. Presenta tres més arcaics que la campana major, del mateix ANTONI GUILLEM (o de son pare) que ja utilitzava les U tot i escrivint en llatí, així com els monotips per al nom del fonedor.
La campana té una gran creu amb pedestal a la banda exterior, sense altra decoració a més dels cordons.
Espatlla (H) (Garlanda de triangles)
Terç (T) (2 cordons) /
"VOCOR ✱ MICHAEL ✱ ANTONIO ✱ GVILLEM ✱ E ✱ HIJO ✱ ME ✱ HICIERON ✱ AÑO ✱ I828 ✱ " /
(2 cordons)
Mig (M) (00) (creu amb pedestal)
Prima Sol-20
Truja ELECTRORECAMP S.L
Estat anterior Instal.lació mecànica MANCLÚS bon estat-batall antic, peçonet, pega alt-truja repretada i rovellada. Campana mal orientada (creu cap a l´interior)
Estat actual Aquesta campana és l'única que té motor i electromall a l'esquerra, per salvar l'escaleta de gat d'accés a la terrassa superior.
Mecanismes de toc (09) motor de volteig d'impulsos - electromall CLOCK-O-MATIC
Intervencions Restaurada amb el conjunt en 2003 per ELECTRORECAMP S.L
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). No obstant hauria d'incoar-se expedient d'inclusió de la campana en l'Inventari General de Béns Mobles, a causa del seu interès.
Valoració En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana de distinta afinació.
Instal·lació La instal·lació és tradicional i ha de ser conservada per a protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier [Inventari de les campanes de La Plana Baixa - Generalitat Valenciana] (08-02-1998)
 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (31-08-2013)
Editor LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 30-06-2022
23 Fotos

Cristina, la gran (4)

(Referència 1764)

Localització Sala de campanes
Diàmetre 105
Altura del bronze 88
Vora 12
Pes aproximat 670
FonedorGUILLEM, ANTONIO BELTRÁN
Any fosa 1799
Descripció La campana té una simple inscripció en llatí amb la particularitat d'utilitzar les U i no les V com és habitual en aquesta llengua: "UOCOR CHRISTINA FECIT ANTONIUS GUILLEN ANNO I799". Haurien d'haver afegit ME, és a dir ME FECIT. Es pot traduir com EM DIUEN CRISTINA. EM VA FER ANTONI GUILLEM L'ANY 17999.
El nom del fonedor figura amb N, i no GUILLEM com escriuran posteriorment en la campana Miquel. Un altre signe d'evolució cap a una industrialització de la fabricació de campanes és la utilització de monotips, és a dir d'un sol motle per paraula, en compte de motles individuals per a les lletres, per al nom de l'autor. No obstant, ANTONI forma un sol bloc, amb l'afegit de lletres soltes US; possiblement el monotip original duria la paraula ANTONIO, que no és correcta en llatí.
La campana té dues creus: una gran, molt decorada, amb pedestal, que correspondria a l'exterior, i una petita per a l'interior, amb la creu sobre un suport de difícil interpretació; en tot cas com la campana està girada un quart de volta per la seua soldadura, ara les creus estan mirant cap als costats.
Terç (T) (2 cordons separats) /
"UOCOR CHRISTINA FECIT ANTONIUS GUILLEN ANNO I799" (el nom i el cognom en monotips, excepte la US d'ANTONIUS) /
(cordó)
Mig (M) (4 cordons molt junts)
(03) (gran creu amb pedestal)
(09) (petita creu amb pedestal)
Mig peu (MP) (2 cordons junts) /
(3 cordons separats)
Prima Si-30
Truja Fusta ELECTRORECAMP S.L
Estat anterior Campana badada. Truja de ferro MANCLÚS, (03) motor continu (09) electromall trifàsic. Possiblement aquesta instal·lació fou la causa del trencament.
Estat actual Girada 1/4 de volta després de la soldadura; per tant les creus no estan a la banda de fora i a la banda de dins, com originalment, sinó als dos costats.
Mecanismes de toc (03) motor de volteig d'impulsos - electromall CLOCK-O-MATIC
Intervencions Soldada en Alemanya per LACHENMEYER, instal•lada amb el jou metàl·lic en 2001 per 2001 BELLS.
Restaurada amb el conjunt en 2003 per ELECTRORECAMP S.L
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). No obstant hauria d'incoar-se expedient d'inclusió de la campana en l'Inventari General de Béns Mobles, a causa del seu interès.
Valoració En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana de distinta afinació.
Instal·lació La instal·lació és tradicional i ha de ser conservada per a protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier [Inventari de les campanes de La Plana Baixa - Generalitat Valenciana] (08-02-1998)
 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (31-08-2013)
Editor LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 30-06-2022
24 Fotos
 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Campaners de la Catedral de València (2023)
  campaners@hotmail.com
  Actualització: 09-06-2023
  Convertir a PDF