Prima Salomé (4) - - SANTIAGO DE COMPOSTELA (GALICIA)

Inventario de campanas de las Catedrales de España

Prima Salomé (4) - - SANTIAGO DE COMPOSTELA (GALICIA)

(Referència 4921) Archivo sonoro de la campana
Localización Torre das campás
Diámetro 113
Altura bronce 105
Borde 11
Peso aproximado 835
FundidorDE PALACIO, FRANCISCO (GÜEMES)
Año fundición 1734
Descripción Na parte superior hai dúas inscripciones seguidas en latín: "CHRISTVS ✱ REX VENIT ✱ IN PACE ✱ ET HOMO FACTVS ✱ EST✱ IN ✱ NOMINE ✱ IESV ✱ OMNE ✱ GENV ✱ FLECTATVR ✱ CELESTIVM ✱ TERRESTRIVM ✱ ET ✱ INFERNORVM ✱ "
A primeira parte que deberon escribir "XPISTOΣ REX VENIT IN PACE DEUS HOMO FACTUS EST", o que significa CRISTO REI VEU COA PAZ. DEUS FÍXOSE HOME. Esta inscripción, usual noutros lugares como Hungría, é pouco habitual nas nosas campás, e vai asociada, sobre todo nos devocionarios dos séculos pasados, coa protección contra terremotos, raios e centellas; tamén está escrita en numerosos lugares altos, sempre como signo de protección.
A segunda forma parte do Introito da Festa do Nome de Jesús, tomada de Filipenses 2, xunto cun versículo do Salmo 8. A oración completa é IN NOMINE JESU OMNE GENU FLECTATUR, COELESTIUM, TERRESTRIUM, ET INFERNORUM: ET OMNIS LINGUA CONFITEATUR, QUIA DOMINUS JESUS CHRISTUS IN GLORIA EST DEI PATRIS. DOMINE DOMINUS NOSTER: QUAM ADMIRABILE EST NOMEN TUUM IN UNIVERSA TERRA! que se pode traducir como NO NOME DE JESÚS DOBRE TODA XEONLLO NO CEO, NA TERRA, E NO INFERNO. E TODA LINGUA CONFESE QUE O SEÑOR JESUCRISTO ESTÁ NA GLORIA CON DEUS PAI. OH SEÑOR DIVOS NOSO; QUE ADMIRABLE É O teu NOME EN TODA A TERRA.
No medio, a ambos os dous lados, hai senllas cruces con pedestal, cada unha con senllas conchas aos lados; na parte intermedia, a dereita e esquerda, o escudo capitular da tumba do Apóstolo.
A inscripción do pé está en español: "ESTA ✱ CAMPANA ✱ LLAMADA✱ MA ✱ SALOME ✱ SE HIZO ✱ SIENDO ✱ ARZPO ✱ EL YLLMO ✱ S ✱ DN ✱ JOSEPH ✱ DEL YELMO ✱ Y FABRIQO ✱ EL ✱ SR ✱ DN ✱ ANTO ✱ BENIO ✱ GVIRALDES ✱ YORDONZ ✱ EN ✱ EL ANNO ✱ SANTO ✱ DE ✱ I734 ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ " que hoxe escribiriamos ESTA CAMPÁ CHAMADA MARÍA SALOMÉ FÍXOSE SENDO ARZOBISPO O ILUSTRÍSIMO SEÑOR DON JOSÉ DO YELMO E FABRIQUERO O SEÑOR DON ANTONIO BENITO GUIRALDES E ORDOÑEZ NO ANO SANTO DE 1734.
No medio pé interior figura por baixo do pedestal da cruz o nome do autor: " ✱ FRANCISCO ✱ DE ✱ PALAZIO ME HYZO ✱ " é dicir FRANCISCO DO PALACIO FÍXOME.
Epigrafía hombro (3 cordóns)
Epigrafía tercio (2 cordóns) /
"CHRISTVS ✱ REX VENIT ✱ IN PACE ✱ ET HOMO FACTVS ✱ EST✱ IN ✱ NOMINE ✱ IESV ✱ OMNE ✱ GENV ✱ FLECTATVR ✱ CELESTIVM ✱ TERRESTRIVM ✱ ET ✱ INFERNORVM ✱ " /
(2 cordóns)
Epigrafía medio (00) (Cruz con pedestal con dúas cunchas aos lados)
(03) (Escudo capitular: tumba do Apóstolo)
(06) (Cruz con pedestal con dúas cunchas aos lados)
(09) (Escudo capitular: tumba do Apóstolo)
Epigrafía medio pie (2 cordóns) /
"ESTA ✱ CAMPANA ✱ LLAMADA✱ MA ✱ SALOME ✱ SE HIZO ✱ SIENDO ✱ ARZPO ✱ EL YLLMO ✱ S ✱ DN ✱ JOSEPH ✱ DEL YELMO ✱ Y FABRIQO ✱ EL ✱ SR ✱ DN ✱ ANTO ✱ BENIO ✱ GVIRALDES ✱ YORDONZ ✱ EN ✱ EL ANNO ✱ SANTO ✱ DE ✱ I734 ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ " /
(2 cordóns)
Epigrafía pie (Cordón)
(06) (marca da fábrica) " ✱ FRANCISCO ✱ DE ✱ PALAZIO ME HYZO ✱ " /
(2 cordóns)
Prima Fa# 4 -11
Hum Mi 3 +33
Tercera menor La 4 -11
Quinta Mib 5 -16
Octava Fa 5 +32
Toques tradicionales A campá podía, polo menos, oscilar mediante unha soga unida a unha palanca colocada na parte superior do yugo de madeira. A barra cravada no muro é antiga e usábase tradicionalmente de tope da campá, para deixala investida entre toque e toque. Con todo nos últimos tempos de campaneros tradicionais esta campá soamente repicaba.
A campá participaba no repique francés, o toque de defuntos simple e o toque de defuntos solemne.
Toques actuales Toques automáticos de festa
Yugo Madeira
Estado anterior Defectos de fundición.
O cepo e as asas da campá foron recubertos de fibra de vidro pintada de verde, seguramente para protexelo. A medio prazo destruirá de xeito irremediable o conxunto de madeira e ferro.
O electromazo exterior pega alto alto.
A campá foi inmobilizada mediante uns soportes mecánicos recentes que impiden o movemento. Tamén foi dotada dun electromazo lateral situado de tal modo que non podería moverse.
O electromazo trifásico interior, en uso, substitúe ao badalo, e non permite ningún tipo de toque manual. Pega no seu punto.
Durante o mantemento dos metais non se protexeu a pedra da fábrica da torre.
En 2014 o electromazo ten pintado o número 4. Está demasiado próximo á campá.
Estado de conservación No interior da campá hai diversos grafitos. Entre outros di "Asido restaurado de Pinturas / y / la colocacion de los Balcones por. / M. B. A. M. J. S. EN 1937 : 28, 7"
Mecanismos para tocar Electromazo monofásico exterior de dobre bobina; electromazo trifásico interior
Protección Protección genérica ao atoparse nun BIC declarado. No entanto debería incoarse expediente de inclusión da campá e do cepo no Inventario Xeral de Bens Mobles.
Valoración En caso de rotura soamente pode ser soldada. Pode ser remplazada por unha campá de distinta afinación.
Instalación A instalación é tradicional e debe ser conservada para protexer a sonoridad e outros valores culturais. Calquera mecanización deberá conservar estas calidades, reproducir os toques tradicionais e permitir os toques manuais.

Autores de la documentación

 • CALVETE HERNÁNDEZ, Pascual (1991)
 • PEDRALS, Joan (10-11-2000)
 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (08-09-2006)
 • LLOP i BAYO, Francesc (02-07-2014)
 • LLOP i BAYO, Francesc (03-07-2014)
Autores ficha LLOP i BAYO, Francesc
Fecha ficha 25-10-2016
103 fotos de la campana
 • Regresar a la página anterior
 • Inventario de las campanas de las Catedrales de España
  © Ministerio de Cultura y Deporte (2021)
  Dr. Francesc LLOP i BAYO (2021)
  083038@gmail.com
  Última modificación: 13-06-2021