Santiago, Mayor (7) - - SANTIAGO DE COMPOSTELA (GALICIA)

Inventario de campanas de las Catedrales de España

Santiago, Mayor (7) - - SANTIAGO DE COMPOSTELA (GALICIA)

(Referència 4924) Archivo sonoro de la campana
Localización Torre das campás
Diámetro 211
Altura bronce 160
Borde 17
Peso aproximado 3560
Año fundición 1675
Descripción Na parte superior di en dúas liñas de texto: "EИALAVAИZA ✱ GLORIA ✱ YHOИRRA ✱ DE ✱ EL ✱ SSMO SACRAMEИTO ✱ DE EL ALTAR ✱ YDELAREYИA ✱ DELOSAИGELES ✱ MADRE ✱ DE DIOS ✱ COИCEVIDA ✱ SIИ PECADO ✱ ORIGIИAL ✱✱✱✱✱✱✱ " / "EИ EL PRIMER ✱ IИSTAИTE ✱ DESVCOИCEPCIOИ ✱ GLORIOSSA ✱ YDE ✱ EL ✱ STO ✱ APOSTOL ✱ SAИTIAGO ✱ SIИGVLAR ✱ PATROИ ✱ YDEFEИSOR ✱ DE LAS ESPANNAS ✱ " / que hoxe escribiriamos "EN ALABANZA, GLORIA Y HONRA DEL SANTISIMO SACRAMENTO DEL ALTAR Y DE LA REINA DE LOS ANGELES (MARIA) CONCEBIDA SIN PECADO ORIGINAL EN EL PRIMER INSTANTE DE SU CONCEPCION GLORIOSA Y DEL SANTO APOSTOL SANTIAGO SINGULAR PATRON Y DEFENSOR DE LAS ESPAÑAS"
Hai dúas grandes cruces con pedestal, á parte exterior e interior da campá. Encima da cruz exterior hai, ao carón, unha Inmaculada Concepción cun dragón aos seus pés, e alén unha Virxe María cun Neno nos seus brazos. O pedestal desta cruz está formado alternativamente por signos decorativos e por anagramas do nome grego de Jesús "IHS".
Encima da cruz interior, máis pequena, está unha Virxe María con Neno, así como unha Inmaculada Concepción, Santiago Matamoros, e o escudo capitular coa tumba do apóstolo.
No medio pé di, nunha inscrición incompletamente documentada: "SEHICOESTAOBRA ✱ SIEИDO ✱ ARCOBISPODE ✱ ESTA ✱ YGLESSIA ✱ EL YLLMOY EXMO SRDOИAИDRESXIROИ ✱ VICARIODEDEAИ ✱ D ✱ AИDRES MARTINEZ DE LOAYA CAИONIGO ✱ Y FABRIQVERO ✱ D ✱ MARTIИ DE MIER Y CASSO ✱ ARCEDIAИO DEREYИA YCAИOИIGO DIA ✱ 8 ✱ " / "DEDICIEMBREAИИODEI675" que hoxe escribiriamos "SE HIZO ESTA OBRA SIENDO ARZOBISPO DE ESTA IGLESIA (CATEDRAL) EL ILUSTRISIMO Y EXCELENTISIMO SEÑOR DON ANDRES GIRON, VICARIO DE DEAN DON ANDRES MARTINEZ DE LOAYA CANONIGO Y FABRIQUERO DON MARTIN DE MIER Y CASO ARCEDIANO DE REINA Y CANONIGO (EL) DIA 8 DE DICIEMBRE (DEL) AÑO 1675 "
Xeralmente todas as palabras entre signos de separación atópanse unidas formando unha soa. O 5 investido, habitual neste século.
Andrés GIRÓN foi arzobispo de Santiago entre 1670 e 1681. A campá foi fundida o día o 8 de decembro, festa da Inmaculada Concepción.
Asas Asas decoradas con máscaras e garras
Epigrafía hombro (3 cordóns)
Epigrafía tercio (2 cordóns) /
"EИALAVAИZA ✱ GLORIA ✱ YHOИRRA ✱ DE ✱ EL ✱ SSMO SACRAMEИTO ✱ DE EL ALTAR ✱ YDELAREYИA ✱ DELOSAИGELES ✱ MADRE ✱ DE DIOS ✱ COИCEVIDA ✱ SIИ PECADO ✱ ORIGIИAL ✱✱✱✱✱✱✱ " /
(cordón) /
"EИ EL PRIMER ✱ IИSTAИTE ✱ DESVCOИCEPCIOИ ✱ GLORIOSSA ✱ YDE ✱ EL ✱ STO ✱ APOSTOL ✱ SAИTIAGO ✱ SIИGVLAR ✱ PATROИ ✱ YDEFEИSOR ✱ DE LAS ESPANNAS ✱ " /
(2 cordóns) /
(00) (Virxe con dragón ao pé) (parte superior da cruz con pedestal) (Virxe María)
(06) (Virxe con Neno) / (Inmaculada Concepción) (Santiago Matamoros) (escudo capitular - tumba do apóstol) /
(2 cordóns)
Epigrafía medio (00) (cruz con pedestal e tres cravos)
(06) (cruz con pedestal) (O pedestal está formado por motivos decorativos alternados con anagramas do nome de Jesús "IHS")
Epigrafía medio pie (Purísima Concepción)
(Escudo do Arcebispo)
(3 cordóns) /
"SEHICOESTAOBRA ✱ SIEИDO ✱ ARCOBISPODE ✱ ESTA ✱ YGLESSIA ✱ EL YLLMOY EXMO SRDOИAИDRESXIROИ ✱ VICARIODEDEAИ ✱ D ✱ AИDRES MARTINEZ DE LOAYA CAИONIGO ✱ Y FABRIQVERO ✱ D ✱ MARTIИ DE MIER Y CASSO ✱ ARCEDIAИO DEREYИA YCAИOИIGO DIA ✱ 8 ✱ " /
(3 cordóns) /
"DEDICIEMBREAИИODEI675"
Prima Mi 3 +27
Hum Si 1 +21
Octava Mi 4 +30
Toques tradicionales A campá participaba en diversos toques diarios (oración), semanales (repique dos domingos) festivos (repique francés) así como o toque de defuntos solemne.
Toques actuales Toques automáticos de festa e de defuntos
Yugo Madeira
Estado anterior En 2006 o badalo colgaba da estrutura interior. En 2013 a estrutura interior foi cortada, e o badalo está no chan.
Estado de conservación Soporte antigo e moderno do cepo.
Asa decorada e protexida cunha capa de materia plástica. O cepo e os herrajes están recubertos dunha materia plástica verde, que pon seriamente en perigo a súa conservación.
Cuberta dunha capa de sucidade e moitas manchas de pintura.
Badalo e electromazo interior cos cables cortados (pero non desmontado)
Hai unha estrutura metálica interior, para colgar o badajo, que roza coa campá e afecta a súa sonoridad.
O electromazo exterior está posto a escasa distancia da campá, polo que o seu golpe será moito menor. Ten a numeración "1", o que supón que as campás foron numeradas de maior a menor.
Diversos grafitos no seu interior. Entre outros: "Luis Ares Seoan / 26:12 ∻60." "RAMIRO / CANPANERO" "Ricardo Rosendo Ot... / Carlos Novas / 26 - 5- 94" "ROTAS"
Mecanismos para tocar Electromazo monofásico exterior de dobre bobina; electromazo trifásico interior
Protección Protección xenérica ao atoparse nun BIC declarado. No entanto debería incoarse expediente para declarala Ben Moble de Interese Cultural.
Valoración En caso de rotura soamente pode ser soldada. Pode ser remplazada por unha réplica.
Instalación A instalación é tradicional e debe ser conservada para protexer a sonoridad e outros valores culturais. Calquera mecanización deberá conservar estas calidades, reproducir os toques tradicionais e permitir os toques manuais.

Autores de la documentación

 • CALVETE HERNÁNDEZ, Pascual (1991)
 • PEDRALS, Joan [Nota musical Mi] (01-10-2003)
 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (08-09-2006)
 • LLOP i BAYO, Francesc (02-07-2014)
 • LLOP i BAYO, Francesc (03-07-2014)
Autores ficha LLOP i BAYO, Francesc
Fecha ficha 25-10-2016
192 fotos de la campana
 • Regresar a la página anterior
 • Inventario de las campanas de las Catedrales de España
  © Ministerio de Cultura y Deporte (2021)
  Dr. Francesc LLOP i BAYO (2021)
  083038@gmail.com
  Última modificación: 13-06-2021