Les campanes originals del rellotge de la Catedral de Santiago de Compostela

La Berenguela

La Berenguela. Foto Joan PEDRALS (20/11/2002)

La BERENGUELA fa un diàmetre de 255 cm d´alt fa uns 215 fins a les orelles, pesa 8 Tm

A dalt diu:

MARIA I JOSEPH ENALABANCA GLORIA IHONRRA DEELSANTISIMOSACRAMENTO DE ELALTAR I DELARREINA DELOSANGELES MARIA SANTISIMA MADRE DEDIOS CONCEBIDA SINPECADO ORIGINAL ENELPRIMER INSTANTE DESVCONCEPCION GLORIOSA IDE ELSANTO APOSTOL SENOR SANTIAGO VNICO ISINGULARPATRON IDEFENSOR DELAS ESPANAS AQUIENSEDEDICA

La Berenguela. Foto Joan PEDRALS (20/11/2002)

A mitja alçada:

Una Creu doble amb peu triangular i a l´esquerra d´ella:

DON PEDRO DE CVEMES

A la dreta:

ME FECIT

A baix de tot:

SE HICO ESTA OBRA SIENDO ARCOBISPO EL ILUSTRISIMO SENOR DON JOSEPH DEL IERMO ISANTIBANES PRESIDENTE DEL CABILDO EL DOTOR DON ANDRES DE GONDAR CHANTRE I CANONIGO FABRIQVERO DON LVCAS ANTONIO DELATORRE DIA 24 DE JVLIO ANNO 1729

A dalt de tot hi ha un quadre sobre la guerra de Clavijo

Sota d´ell, un medalló amb les Tres Maríes i sota la Creu doble. Hi ha també un medalló amb el sepulcre de Santiago com a altar amb 7 canelobres sobre (el central com a creu) Els altres adornaments son basicament la Vieira Santiaguenya.

A tot el vol superior hi ha medallons amb imatgería i a cada costat de la creu Santiago i S. Bàrbara.

La dels Quarts

Fa 147 de diàmetre, d´alt 150

Diu, amb la mateixa distribució que la grossa, el mateix, peró ................. GLORIOSA I DELAGLORIOSA SA BARBARA VIRGEN I MARTIR AqUIEN SE DEDICA

La dels QUarts. Foto Joan PEDRALS (20/11/2002)

La creu es d´un sol braç i les imatges son invertides (Sta Bárbara a l´esquerra) No hi ha tants medallons ni el quadre de Clavijo, que es substitueix per l´escut de l´Arcabisbe.

Totes les dades son de les campanes originals. Desconec el que diu la campana nova.

Joan PEDRALS
 • Regresar a la página anterior
 • Inventario de las campanas de las Catedrales de España
  © Ministerio de Cultura y Deporte (2021)
  © PEDRALS, Joan (2002)
  Dr. Francesc LLOP i BAYO (2021)
  083038@gmail.com
  Última modificación: 24-09-2021