Inventari general de campanes per poblacions

Inventario general de campanas por poblaciones

Aquest inventari inclou campanars i campanes de molt diverses poblacions. Hi han dades de les campanes de les Catedrals, investigades per encàrrec del Ministerio de Cultura. També estan els inventaris de campanes de la Comunitat Valenciana, realitzats per diversos autors, per encàrrec de la Generalitat Valenciana. Hi han altres informacions procedents de diversos treballs d'investigació , dels quals s'indiquen els autors en cada cas. L'inventari, que ara es mostra ordenat per poblacions, es troba en permanent procés d'investigació i perfeccionamient.

Este inventario incluye campanarios y campanas de muy diversas poblaciones. Hay datos de las campanas de las Catedrales, investigadas por encargo del Ministerio de Cultura. También hay inventarios de campanas de la Comunidad Valenciana, realizados por diversos autores, por encargo de la Generalitat Valenciana. Hay otras informaciones procedentes de diversos trabajos de investigación, cuyos autores están indicados en cada caso. El inventario, que aquí se presenta ordenado por poblaciones, se encuentra en permanente proceso de investigación y perfeccionamiento.

Visites (des del 2 de febrer de 2008): 60.446 Visites dia actual 6 Estadístiques