Inventaris de Campanes

(Versió intermèdia)

Les dades s'ajusten al model de fitxes proposat per la Llei del Patrimoni Històric Espanyol. La fitxa inclou una part escrita i una gràfica.

Part escrita

La part escrita es composa de:

Títol o denominació
Cal indicar els diversos noms de la campana, tant epigràfics com tradicionals. En altre cas cal posar "campana (1)", numerant de menor a major diàmetre, segons el conjunt de cada campanar.
Municipi
Cal indicar el nom legal del municipi. En el cas de ser una entitat menor cal posar el nom de la població, i el de l'entitat menor en la descripció de l'edifici.
Edifici o Direcció
Cal indicar el nom de l'església, parròquia, ermita, ajuntament o altre edifici on es troba la campana inventariada, afegint a més, si cal, el nom de l'entitat menor on es trobe.
Autor
Cal identificar l'autor de la campana, segons l'epigrafia i marca de fàbrica. En cas de certesa, es podrà assignar un possible autor, indicant en les notes que es tracta d'una adscripció, segons les característiques físiques de la campana.
Època
Indicar l'any de fosa de la campana. En cas d'adscripció, afegir "ca" després de l'any : "1950ca"
Mesures
Cal prendre tres mesures bàsiques en cm: diàmetre (mesurat horitzontalment a l'autor de la fitxa), gruix de la boca de la campana i altura (sense anses). El diàmetre ha de ser el més exacte possible ja que permet calcular aproximadament el pes de la campana.
El pes aproximat es calcula per la coneguda fórmula (diàmetre en metres)3 x 579 (constant). És a dir, per a una campana de 100 cm seria 1,00 x 1,00 x 1,00 x 579 = 579 quilos. Per a una de 39 cm seria 0,39 x 0,39 x 0,39 x 579 = 34 quilos aproximadament.
Truja o jou de la campana
Cal descriure la truja o contrapès de la campana, ja que en forma part important (des d'un punt de vista acústic). Cal indicar si és de fusta o metàl·lic, i l'autor o model si és identificable.
Mecanismes per tocar
Si és manual cal indicar com es fa sonar, si es volteja amb corda o a mans i si es repica o no. Si funciona elèctricament cal indicar si repica o volteja, i les característiques de la instal·lació: motors continus o d'impulsos, fabricant i instal·lador. Cal afegir si la instal·lació té manteniment i la persona o empresa que el realitza.
Dels mecanismes s'indicarà la posició: (03) dreta, (09) esquerra: "(03) motor d'impulsos (09) electromall"
Estat de conservació
Cal valorar l'estat de la campana i de la instal·lació. Del batall cal indicar la subjecció i si colpeja en el lloc adient. El mateix cal dir dels electromalls interns o externs.
Epigrafia i decoracions
Cal dividir la campana en parts, per ubicar l'epigrafia o inscripcions i les decoracions. Des de dalt a baix H ("muscle"), T ("terç"), M ("medi"), MP ("medi peu"), P ("peu"). Respecte a la ubicació, es situaran les distintes parts en l'esfera d'un rellotge.

Cal indicar l'epigrafia, transcrivint-la amb integritat, sense desenrotllar les abreviatures, i marcant el canvi de línia amb una barra " / ". Les inscripcions aniran entre cometes: "ANY 1998". De manera especial cal transcriure la data amb els signes utilitzats realment (com ara "ANY ISIS" en compte de "1515"). En el cas d'haver-hi un signe de separació es pot posar "# " o bé " ✱ ", en tot cas amb un espai davant i un altre darrere.

A continuació, entre parèntesi, es pot indicar el tipus de lletra: C (capital), m (minúscula), G (gòtica); H (humanística), R (rodoneta), I (industrial)...
Els relleus i altres decoracions aniran descrits entre parèntesi, i precedits de les lletres que els ubiquen en la campana. També hi poden figurar les dimensions. La marca de fàbrica, en el cas que hi haja, anirà precedida de (marca de fàbrica) i de la seua transcripció íntegra.
Bibliografia
S'esmentarà la bibliografia existent.
Estat de conservació
Totes les condicions de seguretat, accessibilitat, inclòs estat de conservació dels diversos elements que conformen la campana i els seus accessoris.
Titularitat
Cal indicar la titularitat real i no la genèrica (Església Catòlica, Municipal...) indicant el nom de la institució titular de les campanes.
Valoració
Es proposarà l'interés (i conseqüent protecció legal) en un dels apartats següents)
Instal·lació
Si conserva la instal·lació original o si ha segut modificada
Autor fitxa
Els autors, si són diversos, per l'ordre alfabètic de cognoms. En tot cas, cognoms i noms separats per punt i coma.
Data fitxa
Data real de la presa de dades (no de reomplir la fitxa).

Part gràfica i sonora

La part gràfica i sonora es composa de:

Croquis de conjunt
El croquis indica la posició de les campanes en la seua ubicació, numerant-les de menor a major. Amb les mesures aproximades de finestres i murs del campanar i l'accés a la sala. El dibuix es posarà orientat, és a dir amb el nord cap a dalt.
Fotografies
Tantes com siga possible per documentar l'epigrafia, les decoracions i l'estat de conservació del conjunt. Al menys dues de cada campana: una de conjunt i un altra de detall així com dues del campanar, una de conjunt i un altra de l'interior. La possibilitat de fer innumerables fotografies digitals substitueix molt favorablement a l'ús anterior de calcs o vídeos per documentar la campana.
En allò que siga possible cal documentar tota la campana, fins i tot les actuals. Documentar vol dir disposar d'uns documents (gràfics o altres) que permeten verificar, revisar i contrastar la documentació indicada en la fitxa.
Fitxes
Cal fer una fitxa per cada campana i una del campanar amb el croquis del conjunt.
LLOP I BAYO, Francesc; MARTIN NOGUERA, Francesc Xavier
(Document original 12-02-1998) - (Revisió 10-09-2011)
 • Metodologia inventaris i questionaris: Bibliografia

   

 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © LLOP i BAYO, Francesc; MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (2011)
  © Campaners de la Catedral de València (2024)
  campaners@hotmail.com
  Actualització: 15-06-2024
  Convertir a PDF

  Connectats: 82 Visitants: 82 Usuaris: 0