Fosa d'una campana per al Campanar de la Vila de Vila-real per Simó DEL CARRE, campaner (1542)

1542, agost 20. Vila-real

Simon del Carre, campaner, fa una campana nova, fonent altres dues menors

Fol. 23. “Item dona et paga ... a Mestre Simon del Carre, campaner, per les mans y metall que posa et afegi en la campana que refeu de les dos mes chiques del campanar de la dita vila, com fos estada trencada, ço es per tot vint y set liures moneda reals de Valencia...DXXXX sols.”

Fol. 28. “Item ... an Miguel Avinent, notari, per lo acte que rebe de la concordia que fou feta entre los dits jurats e lo campaner qui feu la campana nova de les dos chiques del campanar... hun real castella... 1sou X diners.

Item... a Mestre Martí Canyegral, fuster, per ajudar a muntar la dita campana et affermar aquella en son loch en dit campanar, dos reals castellans.. III sols, VIII diners.”

A.M.Vill (Arxiu Municipal de Vila-Real), nº 300 Claveria de 1543-1543, fols. 23 y 28

“Datos para la Historia de Villareal”, vol. V, Villareal (1982)

DOÑATE SEBASTIÀ, José Mª, Ed. (1982)
 • VILA-REAL: Campanes, campaners i tocs
 • CARRE, SIMÓ DEL: Inventari de campanes
 • Campanes (epigrafia, descripció): Bibliografia

   

 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Campaners de la Catedral de València (2020)
  campaners@hotmail.com
  : 26-10-2020
  Convertir a PDF