Consueta d'ús de les Campanes de la Parròquia de l'Assumpció d'Ontinyent per l'any 1999

La Colla de Campaners d'Ontinyent, representada per Rafel Ballester i Gandia, Cap de Colla i Sergi Gómez i Soler, secretari, en nom de la Junta Directiva, i el Senyor Plebà de l'Assumpció, el Senyor Fernando Cremades Costa, acorden signar el present escrit, renovació ampliada, revisada i actualitzada de la Consueta d'Ús de les Campanes de la Torre-Campanar de l'Església de l'Assumpció d'Ontinyent del 12 de gener del 1998 i que recull els tocs, vols i repics previstos per l'any 1999.

Aquest document servirà com a base del conveni entre la Colla de Campaners d'Ontinyent i la Regidoria de Cultura, Museus i Publicacions de l'Ajuntament d'Ontinyent per l'any 1999.

Campanar de l'Església de l'Assumpció. "Campanar de la Vila"

Diumenge de Rams (28 de març)
- 3 vols generals de crida a la benedicció de palmes. - 3 vols generals de Processó, Toc d'àngelus i crida a Missa. - Tocs de Sermó i Elevació i vol general de final de Missa.
Dijous Sant (1d'abril)
- Toc de Capvespre i 3 vols de crida a Missa de Dijous Sant. - Vol a Glòria i penjament de les cordes de les campanes en l'exterior de la torre en senyal de dol.
Divendres Sant (2 d'abril)
- Tocs de Trebanelles - Processó de l'encontre (3 crides a processó, encontre, tornada i final). - Oficis (3 crides). - Processó de Soterrament (3 crides a processó, eixida del Sant Sepulcre, entrada de la creu i el sepulcre a la Plaça Major, tornada a l'Assumpció)
Dissabte Sant (3 d'abril)
- Vigília Pasqual:- 3 crides a missa amb les Trebanelles i recuperació de cordes. - Vol a Glòria de Resurrecció i tocs de Sermó, Elevació i Vol general final.
Vespra de sant Vicent Ferrer (11 d'abril)
- Toc de l'Alba. 3 avisos a Missa, eixida de la Processó de Combregars, pas de la Processó per la Parròquia de l'Assumpció i entrada en Sant Rafael
L'Ascensió (16 de maig)
- Vespra: - Toc de l'àngelus. Vol General al migdia i toc del Capvespre i tres avisos a Missa
- Festa: -3 vols de crida a Missa, tocs de Sermó, Elevació, i Final
Pentecosta (23 de maig)
- Vespra : - Toc de l'àngelus. Vol General al migdia i toc del Capvespre i tres avisos a Missa
- Festa: -Repic de Pasqua Granada. 3 vols de crida a Missa, Tocs de sermó, Elevació i Final
Trinitat (diumenge 30 de maig)
- Vespra: - Toc de l'àngelus. Vol General al migdia i toc del Capvespre i tres avisos a Missa
- Festa: :3 vols de crida a Missa, Tocs de Sermó, Elevació i Final
Corpus Christi (diumenge 6 de juny)
- Vespra: - Toc de l'àngelus. Vol General al migdia, Toc del Capvespre i tres avisos a Missa
- Festa :- Repic de Corpus, 3 vols de crida a Missa, Tocs de Sermó, Elevació i Final. - 3 crides a Processó, tocs de processó i capvespre
L'Assumpció (15 d'agost)
- Vespra :- Toc de l'àngelus,Vol General al migdia i toc del Capvespre i tres avisos a missa
- Festa: - Repic de la Mare de Déu Gità. 3 vols de crida a missa. - Tocs de sermó, elevació i final
Moros i Cristians (22 d'agost)
Baixada del Crist :Vols de processó, "solo" de la Petra, falsa glòria i final.
FESTES A LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ
Dissabte 13 de novembre. (data provisional)
Toc de l'àngelus i Volteig General. Missa i Processó del Trasllat: - 3 Vols de crida a Missa, Toc del Capvespre,Tocs de crida i Processó, pujada de la Puríssima a l'Altar Major
Diumenge 14 de novembre (data provisional)
-Toc de l'àngelus i Volteig General. 3 Vols de crida a missa i Toc del Capvespre. - Angelets (Vols d'eixida, darrere cada cant i final )
Missa de malalts i impedits (Sense data clara)
Vols de crida (11'30, 11'45 i 12), Toc de l'àngelus.
Dissabte 4 de desembre
- 3 Vols de crida a Missa d'Infants i final A la missa de la vesprada, vols en honor a Santa Bàrbera, patrona dels campaners.
Diumenge 5 de desembre
- Trasllat de la Puríssima al Barranquet. 3 Vols de crida - Vols Generals amb motiu de l'ofrena de flors, Toc de l'àngelus i Tornada de la Puríssima a l'Assumpció.
Dimarts 7 de desembre
- Toc de l'àngelus i Vol General - Solemnes Vespres (3 vols de crida a vespres) , toc del capvespre
Dia de la Puríssima Concepció Dimecres 8 de desembre
- Missa de descoberta : 3 crides a Missa amb la campana de la Puríssima. Vol a Glòria en el moment del descobriment de la Patrona , Vol d'Elevació i Vol final - Volteig de crida al Rosari de la Puríssima. Toc de l'Alba - Missa 8 (3 crides a Missa) - REPIC DEL DIA DE LA PURÍSSIMA (10'00) - Missa de Pontifical. 3 Vols de crida, Vol de Glòria, Toc del Sermó, Toc d'Elevació i Vol final - 1 del migdia VOLTEIG CONJUNT DE LES CAMPANES ONTINYENTINES EN HONOR A LA PURÍSSIMA CONCEPCIÓ. - 3 Crides a Processó Cívico-religiosa . Eixida de la Processó, Vols de Processó. Toc del Capvespre
Missa de l'Asguinaldo dissabte 11 de desembre
- 3 vols de crida
Diumenge 12 de desembre
- Toc de l'àngelus i Volteig General - Processó de la Pujada. Vols de Crida (4'30, 4'45 i 5). Vols de Processó. - Toc del capvespre i Pujada al camerí de la Puríssima i final de Festes.
Vespra de Nadal (24 desembre)
- Toc de l'àngelus i Volteig general, Toc del Capvespre i Vol General. 3 avisos a Missa del Gall, Toc de Glòria de Nadal, Toc de Sermó, Toc d'Elevació i Final.
Celebració del final del segle i canvi de mil·leni
Com a CELEBRACIÓ DE FINAL DE SEGLE, no podem realitzar cap tipus de cancleig, car les campanes no tenen totes truges de fusta, però el més normal seria la realització de tocs i vols de festa major per la darrera missa del segle, i per la primera de les que es realitzaran en el proper segle. A més, un vol general de totes les campanes en el moment del canvi de segle. A més, com aquesta vegada es celebra el pas al III mil·leni, ens trobem preparant algun fet de campanes encara per definir junt els Campaners d'Albaida per la totalitat de la Comarca.

CAMPANAR DE L'ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL

Dijous Sant (1 d'Abril)
- 3 avisos a missa i Glòria
Moros i Cristians (22 d'agost)
- Entrada del Crist a Ontinyent, i sempre que toque la Vila
Sant Miquel (29 de setembre)
- Vespra : Toc de l'àngelus, Vol General al migdia i tres avisos a missa
- Festa: - Toc de l'àngelus i Vol General al migdia - 3 vols de crida a Missa, Elevació i Final
Puríssima Concepció (8 de desembre)
- Vol Conjunt de totes les campanes del poble

CAMPANAR DE L'ERMITETA DE LA CONCEPCIÓ

Diumenge 24 de gener
Presentació i pregó de festes de Sant Antoni (11 del matí) -vol a l'eixida de la cercavila i 3 vols de crida al pregó.
Dissabte 30 de gener
- 1 migdia, Toc de l'àngelus i volteig general abans de la traca - 4 i mitja de la vesprada, benedicció dels animals. Vols de crida (4, 4'15 i 4'30) - A la posta de sol, toc del Capvespre i volteig general - 7 vesprada. Vol de crida i vol a glòria en la benedicció del pa de Sant Antoni. - Vol en l'encessa de les fogueres i principi de la Retreta
Diumenge 31 de gener
- Eixida del Sol: toc de l'Alba i vol general. (7'30 matí) - missa de les 9. Tres vols de crida (8'30,8'45 i 9)
- Missa major: - Tres crides (11,11'15, 11'30) - vols a glòria, Toc del Sermó, elevació, vol final - Toc de l'àngelus - Volteig del repartiment del pa de Sant Antoni i inici de la cercavila del porc. - Toc del capvespre - Processó de Sant Antoni - crides a processó (6'30, 6'45 i 7). Vol a glòria en el moment d'eixida del sant i cada vegada que siga visible des del campanar i a la tornada.
Diumenge 7 de febrer
- Missa de difunts - tres crides a missa 9 (8'30, 8'45 i 98) - vol final.
Puríssima Concepció (8 de desembre)
Vol Conjunt de totes les campanes del poble.

Tots els tocs, vols i repics es troben subjectes als lògics canvis de dia i hora, especialment els que corresponen a les festes de la Puríssima. En el moment en que siguen confirmats, es comunicaran els canvis a la Regidoria de Cultura, Museus i Publicacions.

En cas que la COLLA, per qualsevol motiu de força major (com ara insuficiència de membres per enfermetat o feina) no pogués realitzar algun vol, aquest es realitzarà amb el màxim nombre de campanes tocades de manera manual i el mínim de manera elèctrica, sempre per algun membre de la COLLA, i seguint els ordres, trets i formes d'un vol de tipus manual.

A banda d'aquests tocs, la COLLA realitzarà així mateix, si s'escau, els tocs corresponents a mort de Papa, Rei o Jurat en Cap, i els tocs a mort corresponents si, malauradament, succeeix cap tragèdia a la Ciutat. així com si hi ha algun perill per Ontinyent (foc, grans aiguats...) el toc de Rauxa (amb l'ordre escrita del Plebà o el Jurat en Cap).

L'ajuntament podrà disposar de la COLLA per tal d'efectuar, sempre que siga d'interés cultural per la població, un màxim de dos vols especials en l'any, del tipus efectuat en homenatge a Ausiàs Marc el 1997. Sempre que es done avís i s'obtinga el corresponent vist-i-plau del Sr. Plebà almenys amb dues setmanes d'antel·lació i amb el beneplàcit dels Campaners. Aquests vols es celebraran en casos que es consideren importants per la població, la comarca o el país, i no inclouran en cap cas les visites de personatges polítics. Els tocs, vols i repics a celebrar en les possibles visites a Ontinyent de membres de la Casa Reial tampoc s'inclouran en el present conveni, i caldrà que siguen negociats en el moment oportÚ.

En aquest conveni no es recullen els vols que la Parròquia de l'Assumpció celebra al llarg de l'any i que no es troben en el llistat, que es faran de manera manual quan el Senyor Plebà ho sol·licite a la COLLA i aquesta puga acodir. Així mateix la COLLA estarà a la dispossició del Senyor Plebà per fer qualsevol dels vols, tocs i repics ja efectuats en qualsevol campanar de la Parròquia en ocasions en que ara no s'actua però que podria tornar a recuperar-se (com ara la commemoració de l'aparició de Sant Miquel al Tossalet), que podran incloure's en futures renovacions del conveni sempre a petició dels organitzadors de la festa. Els vols elèctrics no entraran en cap tipus d'assegurança que la COLLA contracte.

Els vols en que participe la campana Petra seran de tipus manual i es limitaran, com en l'any 1998, a solemnitzar aquells dies i actes de major importància litÚrgica.

Ontinyent, a 7 de gener del 1998

El Plebà de l'Assumpció
El Cap de Colla
El Secretari

Els campaners de la COLLA DE CAMPANERS D'ONTINYENT són membres del Gremi de Campaners Valencians

 • Arxiprestal Parròquia de l'Assumpció de Santa Maria - Campanar de la Vila - ONTINYENT: Campanes, campaners i tocs
 • ONTINYENT: Campanes, campaners i tocs
 • Llista de tocs: Bibliografia

   

 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Gremi de Campanars Valencians (1998)
  © Campaners de la Catedral de València (2023)
  campaners@hotmail.com
  Actualització: 02-02-2023
  Convertir a PDF