Qüestionaris de campaners

A continuació hi han tres qüestionaris, per entrevistar campaners. Un primer, de contacte, un segon, més complet, i un tercer que recull de manera completa el món dels campaners tradicionals. No es tracta de fer cap proselitisme ni "d'educar" a l'informant; es tracta de replegar el seu coneixement. Els qüestionaris han de ser una referència, però la guia l'ha de marcar el propi entrevistat. Cal gravar les preguntes i respostes, deixant clar des del principi la voluntat de "replegar-ho de la forma més completa". El magnetòfon, si és possible de petites dimensions, ha de quedar aparent durant tota l'entrevista. També és recomana una conversa amb un sol informant, i si és possible sense espectadors: quan hi han diversos locutors, els qui parlen donen respostes "comuns", i no conten la seua diversitat personal, què és la que tractem de replegar.

Qüestionari de contacte

Els tocs de campanes eren el medi més usual de comunicar a tota una població. La major part d'aquests tocs ha desaparegut, i molts campaners foren substituïts per motors. Cal localitzar aquests antics campaners i als seus ajudants per conèixer i recuperar aquest medi tradicional de comunicació. Se'ls podria preguntar:

Toqueu les campanes? (Si no les toca més, per què?)
Quins eren els tocs? Com toquen ara?

Qüestionari intermedi

Les campanes
noms, característiques, fabricació, propietat
ús general: per què serveixen les campanes i els tocs?
El campanar
Posició, manera d'entrar, propietat (on està, de qui és?)
posició de les campanes (cap a on miren)
Els tocs i la manera de tocar-los
Col·locació de les cordes per als tocs
Tocs de diari, de diumenge, de festa
Tocs de processó
Tocs extraordinaris (de festa, d'alarma)
Tocar distint (toquen igual que en altres pobles?)
Els campaners
Procés d'aprenentatge (com va aprendre? Per què?)
Gent necessària per als tocs
Altre treball del campaner i dels ajudants
Pagament, preus, pagadors (qui paga? Quant? Quins tocs?)
Abandonament de l'ofici (per què deixaren de tocar?)
Els receptors
Interès i coneixement dels tocs (sabien els tocs?)
Control i crítica (criticaven la manera de tocar?)
Present i futur de les campanes
Campaner actual
(qui toca ara?)
Causes de l'electrificació
(en el seu cas: per què posaren mecanismes?)
Interpretació dels tocs antics
(toquen ara com abans?)

Qüestionari complet

Aprenentatge
Quin era el vostre treball, a banda de tocar les campanes?
Quan va aprendre a tocar les campanes?
Qui us va ensenyar?
Hi havia una llista de tocs?
Com els recordaven?
Vàreu inventar-ne cap?
Tocàveu de la mateixa manera que havíeu après?
El campanar
On està el campanar?
Per on s'hi entra?
Qui és el propietari?
Les campanes
Quantes campanes hi ha en el campanar?
Com es diuen? (Noms populars i oficials)
Per què?
Han hagut sempre les mateixes campanes?
Han estat sempre en el mateix lloc?
És fàcil de trencar una campana?
Sonen sempre igual?
Quan es varen fer les campanes?
Qui és el propietari?
Les tècniques
Com voltegen les campanes?
Comencen i acaben totes al mateix temps?
Per a què es voltegen?
Com toquen les campanes a mig vol?
Per a què es toquen així?
Com repiquen les campanes des del mateix campanar?
I des de baix?
Com cal posar les cordes per repicar?
Com cal engreixar les campanes?
Cal lligar els batalls?
És perillós de tocar les campanes?
Toquen aquestes campanes les hores? Qui se n'encarrega del rellotge?
Quines són les obligacions del campaner?
Els tocs
Quins son els tocs per a un dia ordinari o feiner? Qui els toca?
I per a un diumenge? Qui els toca?
Què cal tocar per a un dia de festa? Qui toca?
Què cal tocar per als morts? Qui toca?
Són tots els tocs de morts semblants?
Hi ha tocs d'agonia? Hi ha tocs de dur la Comunió als malalts?
Hi ha altres tocs? (Sermó, dejuni, Rogatives, confraries...)
Com cal tocar per a un foc?
I per als perduts?
Hi han tocs de crida o avís (Consell, ramat...)
Toquen tot l'any a les mateixes hores?
Cal tocar el mateix per a totes les festes?
Hi ha cap dia en el qual no es toquen les campanes? Què s'hi fa?
Com toquen per una processó?

Hi ha tocs de tronades o altres mals?

Hi ha tocs per curar?
Els campaners
Quanta gent cal per tocar bé les campanes? Quin era el seu altre treball?
Com tocaven si hi havia poca gent?
Hi pujaven dones per tocar? I gent d'alguna confraria? I els quintos?
Hi havia tocs per mostrar valentia o destresa?
Per què hi pujava la gent a tocar?
Menjaven o bevien junts?
Anaven a altres pobles a tocar?
Hi venien de fora a tocar?
El control econòmic i social
Pagaven per tocar?
Quant?
Qui llogava els campaners?
Sentien els tocs i després els criticaven?
Hi havia multes per tocar mal?
La consideració dels tocs i dels campaners
Coneixia la gent els tocs?
Els hi agradava sentir-los?
Que pensaven els capellans dels campaners?
I la gent?
Què és tocar campanes: un treball, un ofici, un negoci, un esport, un art, una afició?
Tocaven diferent en els altres pobles?
Es fa música amb les campanes?
El canvi
Per què ja no toqueu les campanes?
Hi haveu ensenyat a algú els tocs?
Per què?
Per què hi han posat mecanismes a les campanes?
Sonen igual?

Toquen ara més o menys que abans?

Per què?
Altres usos
Adornaven les campanes amb rams, flors, cintes...
Hi havia cap cançó, frase feta, acudit sobre les campanes?
I sobre els tocs?
Han gravat els tocs?
Han fet fotos o pel·lícules?
Han fet articles en periòdics o llibres sobre el campaner, els tocs o les campanes?
Creeu que val la pena de replegar aquestes coses?
Seguiran tocant les campanes el dia de demà?
S'atreviu a tornar a tocar?

LLOP i BAYO, Francesc (13-04-2010)
 • Metodologia inventaris i questionaris: Bibliografia
 • Francesc LLOP i BAYO: bibliografia

   

 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © LLOP i BAYO, Francesc (2010)
  © Campaners de la Catedral de València (2021)
  campaners@hotmail.com
  : 21-04-2021
  Convertir a PDF