Notes sobre l'establiment dels vols de campanes al Micalet en les festes de la Mare de Déu dels Desemparats i Sant Vicent Màrtir

“Proposició de la processó en lahor de la Mare de Déu dels Desamparats. Per quant per part de algunes persones virtuoses, se ha representat a ses Señories que pareixia molt de la obligació de esta Illustre Ciutat el festechar ab totes les demostracions de alegria que es poguesen a la Gloriosa Verge Mare dels Desamparats, honra y patrosini de esta Illustre Ciutat y al gloriós Sant Vicent Mártir Patró de aquella y que pareixia a ses Señories que prenint acort ab lo Illustre Capítol, es podia festechar a la Santísssima Verge dels Desamparats fen cascun any en lo dia que la iglesia de esta ciutat celebra la sua festa, una Solemne y General processó, portant en aquella ab unes andes a Nostra Señora y asistint los cleros, religions, los oficis ab ses banderes y estandarts, chagants y enanos, y que es toquen al bol les campanes del Micalet, la vespra y dia de Nostra Señora. Y per quant al Pare Sant Vicent Mártir ya se li fa processó General, y que sols pareixia se li podria añadir a la sua festa els bols de les campanes de dit Micalet la vespra y dia del Sant. Perçó se us proposa placiaus delliberar. Delliberació: E lo dit Insigne Consell General, ohida y entesa la dita proposició, per aclamació, Proveheix, Dellibera y Determina, que prenint acort ab lo Illustre Capitol es fasa tot lo dessus dit en la damunt dita proposició...”

MANUAL DE CONSELLS Y ESTABLIMENTS DE 1647 A 1648 (1647)

LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS. G. Rafael Blasco año 1867, pág. 85-86)


Nota de l'editor

Aquesta nota es troba al esmentat llibre quan parla de la devoció creixent a la Mare de Déu dels Desamparats en la València del segle XVII. S'extrau que a partir d'eixe any 1647 es quan comença a fer-se la festa amb processó i vols de campanes per a la Mare de Déu, i també a la festa del patró, Sant Vicent Màrtir. Esta darrera afirmació si que sembla mes extranya, però segurament vullga dir que estos vols del patró, passen a pagar-se per part de la Ciutat. (Nota de Francesc Xavier MARTÍN NOGUERA)

 • VALÈNCIA: Campanes, campaners i tocs
 • Tocs manuals de campanes: Bibliografia

   

 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Campaners de la Catedral de València (2021)
  campaners@hotmail.com
  : 27-01-2021
  Convertir a PDF