Ordenança reguladora del soroll i les vibracions al municipi de Sitges

Secció VI. Sistemes d’avís acústic

Article 23. Condicions de funcionament

1. Qualsevol sistema d’alarma, campanes i sirenes o qualsevol altre sistema d’avís acústic que emeti a l’exterior o a l’interior de zones comunes, d’equipaments o de vehicles, s’ha de mantenir en perfecte estat de funcionament per evitar que s’activin per causes injustificades.

2. Llevat circumstàncies excepcionals no és permès fer sonar durant el període nocturn elements d’avís, com ara sirenes o alarmes.

3. La regulació dels sistemes d’avis acústic s’ha d’ajustar al que preveu l’annex 8.

4. El toc de campanes, en horari nocturn, es condiciona als pactes establerts amb els responsables municipals, que en cap cas poden contravenir la legislació vigent.

AJUNTAMENT DE SITGES

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (22-12-2014)

  • SITGES: Campanes, campaners i tocs
  • Soroll i denúncies: Bibliografia

     

  • Tornar cap enrere
  • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
    Campaners de la Catedral de València
    Convertir a PDF