Tocs de campanes en format video / Toques de campanas en formato vídeo

Els CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA no podien quedar fora de la utilització de qualsevol tecnología, tradicional o actual, per difondre els tocs de campanes manuals i les seus tècniques. Los CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA no podían quedarse fuera de la utilización de cualquier tecnología, tradicional o actual, para difundir los toques de campanas manuales y sus técnicas.
El format MP4 suporta fitxers de vídeo de suficient qualitat sonora i permet de gaudir de tocs de manera a poder apreciar també la tècnica d'interpretació. El formato MP4 soporta ficheros de vídeo de suficiente calidad sonora y permite gozar de toques para poder apreciar también la técnica de interpretación.
Molts dels vídeos tenen una qualitat d'imatge molt limitada, deguda no sols a les difícils condicions de treball en un campanar, sinó a que foren enregistrats fa vint anys i més, en els formats doméstics o semiprofessionals del moment (super8, 16mm, beta), que gaudien no obstant de una major qualitat sonora que altres sistemes audiovisuals posteriors. No obstant tenen un valor inqüestionable des del punt de vista documental i emotiu, ja que la major part dels campaners gravats ja no estan entre nosaltres, per la qual cosa es tracta de documents històrics i musicals irremplaçables. Muchos de los vídeos tienen una calidad de imagen muy limitada, debida no solo a las difíciles condiciones de trabajo en un campanario, sino a que fueron grabados hace veinte años o más, en los formatos domésticos o semiprofesionales del momento (super8, 16mm. beta), sistemas audiovisuales que gozaban no obstante de una mayor calidad sonora que otros posteriores. No obstante tienen un valor incuestionable desde el punto de vista documental y emotivo, ya que la mayor parte de los campaneros grabados ya no están entre nosotros, por lo que se trata de documentos históricos y musicales irremplazables.
Els vídeos tenen un altre valor afegit, ja que es poden utilitzar com instruments educatius, per aprendre tècniques i tocs, transmetent així un coneixement del passat, un patrimoni immaterial, per a les futures generacions de campaners. Los vídeos tienen otro valor añadido, ya que se pueden utilizar como herramientas educativas, para aprender técnicas y toques, transmitiendo así un conocimiento del pasado, un patrimonio inmaterial, para las futuras generaciones de campaneros.
Aquesta secció, que inclourà tocs complets (i no mostres sonores) anirà creixent poc a poc. La taula es pot ordenar per qualsevol dels camps. Esta sección, que incluirá toques completos (y no muestras sonoras) irá creciendo poco a poco. La tabla se puede ordenar por cualquiera de los campos.

Població - Población

Tema

Vídeos 360º

 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Campaners de la Catedral de València (2024)
  campaners@hotmail.com
  Actualització: 24-05-2024
  Convertir a PDF

  Connectats: 37 Visitants: 36 Usuaris: 1 - francesc