Confraria de Santa Llúcia de València
Carrer de l'Hospital, 15 - VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

 • obert de dimarts a dissabte: de 09:00 a 13:00 hores - Missa a les 10:00 hores
 • obert diumenge i festius: de 09:00 a 13:00 hores - Missa a les 10:00 hores - Missa romana tradicional a les 11:00 hores
 • pagament de quotes, estampes i encàrrec de misses - en la sagristia
 • la missa diària es també a intenció dels confrares vius i difunts

 • abierto martes a sábados: de 09:00 a 13:00 horas - Misa a las 10:00 horas
 • abierto domingos y festivos: de 09:00 a 13:00 horas - Misa a las 10:00 horas - Misa romana tradicional a las 11:00 horas
 • pago de cuotas, estampas y encargo de misas - en la sacristía
 • la misa diaria es además a intención de los cofrades vivos y difuntos

 • Foto Pedro MOLERO
  DiaFestaHorari AperturaActivitat
  Dilluns 4 de Març de 2024
  Lunes 4 de Marzo de 2024
  TANCAT PER DESCANS
  CERRADO POR DESCANSO
  Dimarts 5 de Març de 2024
  Martes 5 de Marzo de 2024
  09:00 a 13:00 hores 10:00 Missa
  Dimecres 6 de Març de 2024
  Miércoles 6 de Marzo de 2024
  09:00 a 13:00 hores 10:00 Missa
  Dijous 7 de Març de 2024
  Jueves 7 de Marzo de 2024
  09:00 a 13:00 hores 10:00 Missa
  Divendres 8 de Març de 2024
  Viernes 8 de Marzo de 2024
  09:00 a 13:00 hores 10:00 Missa
  Dissabte 9 de Març de 2024
  Sábado 9 de Marzo de 2024
  09:00 a 13:00 hores 10:00 Missa
  Diumenge 10 de Març de 2024
  Domingo 10 de Marzo de 2024
  09:00 a 13:00 hores 10:00 Missa
  11:00 Missa Romana Tradicional
  Dilluns 11 de Març de 2024
  Lunes 11 de Marzo de 2024
  TANCAT PER DESCANS
  CERRADO POR DESCANSO
  Dimarts 12 de Març de 2024
  Martes 12 de Marzo de 2024
  09:00 a 13:00 hores 10:00 Missa
  Dimecres 13 de Març de 2024
  Miércoles 13 de Marzo de 2024
  09:00 a 13:00 hores 10:00 Missa
  Dijous 14 de Març de 2024
  Jueves 14 de Marzo de 2024
  09:00 a 13:00 hores 10:00 Missa
  Divendres 15 de Març de 2024
  Viernes 15 de Marzo de 2024
  09:00 a 13:00 hores 10:00 Missa
  Dissabte 16 de Març de 2024
  Sábado 16 de Marzo de 2024
  09:00 a 13:00 hores 10:00 Missa
  Diumenge 17 de Març de 2024
  Domingo 17 de Marzo de 2024
  09:00 a 13:00 hores 10:00 Missa
  11:00 Missa Romana Tradicional
  Dilluns 18 de Març de 2024
  Lunes 18 de Marzo de 2024
  TANCAT PER DESCANS
  CERRADO POR DESCANSO

  Les donacions a la Confraria de Santa Llúcia poder desgravar de la vostra declaració anual d'Hisenda. Més informació
  Las donaciones a la Cofradía de Santa Lucía pueden desgravar su declaración anual de Hacienda. Más información


  El Rei Martí l'Humà va concedir permís en 1399 a la Confraria de Santa Llúcia per construir l'edifici de l'ermita i de la casa de la confraria. La Pontifícia, Real i Primitiva Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València gestiona des d'aquell moment i fins als nostres dies, en plena autonomia, l'ermita i la casa. La Confraria va cedir, en 1410, part del seu hort, per construir el dormidor de locos de l'Hospital General.
  El temple presenta actualment un aspecte barroc, amb obres dels segles XVII, XVIII i XIX, especialment el retaule major amb la imatge de Santa Llúcia; el llenç de la Mare de Déu dels Desemparats, de Gaspar de la Huerta, o el bocaport d'Evaristo Muñoz.
  La Confraria conserva la documentació original dels més de sis segles d'existència, així com nombroses obres d'art, exposades i al culte, en l'ermita. El temple té dos dates d'especial i pública concurrència: el dia de Santa Llúcia, la protectora de la vista, 13 de desembre, i el dia de Santa Àgata, protectora dels pits femenins, 5 de febrer. Especialment popular és la tabalà del 12 de desembre a les set i mitja de la vesprada, que rodeja el barri amb el soroll d'una centena de dolçaines i tabals, per anunciar la festa, a la qual s'afegeixen les torres humanes de la Muixeranga de València.
  La Confraria està fent un important esforç per compartir el patrimoni religiós i cultural, tant a través de la pàgina Web com de l'obertura del temple, sis dies a la setmana.
  El Rey Martín el Humano concedió permiso en 1399 a la Cofradía de Santa Lucía para construir el edificio de la ermita y de la casa de la cofradía. La Pontificia, Real y Primitiva Cofradía de Santa Lucía Virgen y Mártir de Valencia gestiona desde aquel momento y hasta nuestros días, en plena autonomía, la ermita y la casa. La Cofradía cedió, en 1410, parte de su huerto, para construir el dormidor de locos del Hospital General.
  El templo presenta actualmente un aspecto barroco, con obras de los siglos XVII, XVIII y XIX, especialmente el retablo mayor con la imagen de Santa Lucía; el lienzo de Nuestra Señora de los Desamparados, de Gaspar de la Huerta, o el bocaporte de Evaristo Muñoz.
  La Cofradía conserva en sus archivos la documentación original de los más de seis siglos de existencia, así como numerosas obras de arte, expuestas y al culto, en la ermita. El templo tiene dos fechas de especial y pública concurrencia: el día de Santa Lucía, la protectora de la vista, 13 de diciembre, y el día de Santa Águeda, protectora de los pechos femeninos, 5 de febrero. Especialmente popular es la tabalà del 12 de diciembre a las siete y media de la tarde, que rodea el barrio con el estruendo de un centenar de dulzainas y tambores, para anunciar la fiesta, a la que se unen las torres humanas de la Muixeranga de València.
  La Cofradía está haciendo un importante esfuerzo para compartir el patrimonio religioso y cultural, tanto a través de la página Web como de la apertura del templo, seis días a la semana.

  Últim enregistrament sonor / Última grabación sonora

  CORO ALAMEDA Mater Amata - Canciones de cuna para el mundo (19-12-2023)

  Últim vídeo introduït / Último vídeo introducido

  Concert Música de Cambra (24-12-2019)

  Últims concerts en l'Ermita / Últimos conciertos en la Ermita

  Últimes activitats de la Confraria / Últimas actividades de la Confraria

  Últimes noticies de la Confraria Últimas noticias de la Confraria

  Últims documents de la Confraria / Últimos documentos de la Confraria

  Últimes obres de la Confraria / Últimas obras de la Confraria

  Visites (des del 2 de febrer del 2008): 551.136 Visites dia actual 2 Estadístiques

  D'acord amb l'antiga tradició de fer actes de concrets de caritat, la Confraria subvenciona tots els menjars de la Casa de Caritat de València els dies 13 de desembre i 5 de febrer, respectivament festes de Santa Llúcia i Santa Àgata.
  De acuerdo con la antigua tradición de hacer actos concretos de beneficencia, la Cofradía subvenciona todas las comidas de la Casa de la Caridad de València de los días 13 de diciembre y 5 de febrero, festividad respectivamente de Santa Lucía y de Santa Águeda

 • Premio Archival Comunitat Valenciana 2013
 • Arxiumap / Associació d'Arxivers i Gestors de Documents Valencians
 • © Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2024)
  confrariasantallucia@gmail.com
  NIF R4601355C
  Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
  Cuenta Corriente SABADELL IBAN ES23 0081 0297 1300 0188 0298
  Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
  Telèfon 627 651 721

  Última modificació: 04-03-2024