Concerts / Concerts

L'ermita de Santa Llúcia té una sonoritat molt adeqüada a la música antiga, dels segles XV al XVIII, justament en els moments principals de la seua construcció. A partir del 2012 s'han realitzat diversos concerts de música instrumental i vocal.

La ermita de Santa Llúcia tiene una sonoridad muy adecuada para la música antigua, desde los siglos XV al XVIII, precisamente en los momentos principales de su construcción. A partir de 2012 se han realizado diversos conciertos de música instrumental y vocal.