DESCONEGUT - Fotos del Cardenal Benlloch (923.)

principalDonació d'objectes i records del Cardenal Benlloch (2013)

Fotos del Cardenal BenllochDESCONEGUT
(1907 a 1923.)
inventari

Autor DURÁN CARRASCOSA, Laura
Data --
Foto original

1 2 3 4 5 6

Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2023)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
Cuenta Corriente SABADELL IBAN ES23 0081 0297 1300 0188 0298
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

Última modificació: 30-11-2023