DESCONEGUT - Fotografia de la Mare de Déu dels Desamparats. del Cardenal (1940)

principalDonació d'objectes i records del Cardenal Benlloch (2013)

Fotografia de la Mare de Déu dels Desamparats. del CardenalDESCONEGUT (1940)
inventari

Autor DURÁN CARRASCOSA, Laura
Data --
Foto original


Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2023)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
Cuenta Corriente SABADELL IBAN ES23 0081 0297 1300 0188 0298
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

Última modificació: 11-12-2023