CONFRARIA DE SANTA LLÚCIA - Justificantes año 1779 - 1780 (1779)

Año 1779 en 1780


El paquet només conté rebuts relacionats amb el lliurament de cera per a la Candelera.

Autor CONFRARIA DE SANTA LLÚCIA
Notes El paquet de rebuts, abans d'obrir-lo
Data 1780
Foto original

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2023)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
Cuenta Corriente SABADELL IBAN ES23 0081 0297 1300 0188 0298
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

Última modificació: 02-12-2023