CONFRARIA DE SANTA LLÚCIA - Pergamí 2 (1384)

1384, maig 20. Ruçafa


Berenguer Muntaner, llaurador, veí de Ruçafa, nomena albaceas testamentaris a Pere Miró, rector de l'església del lloc de Ruçafa i a Jaume Baies, veí d'aquell lloc i llaurador.

Notari de l'original: Francesc de Miravet.


Còpia: Jaume Deroles i Pere Basella. 07-10-1385

Vell 222

Autor CONFRARIA DE SANTA LLÚCIA
Notes Pergami 2 r
Data 1384
Foto original

1 2

Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2023)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
Cuenta Corriente SABADELL IBAN ES23 0081 0297 1300 0188 0298
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

Última modificació: 11-12-2023