CONFRARIA DE SANTA LLÚCIA - Acuerdo capitular para recoger en Semana Santa a las mujeres públicas por una sola vez por obras en la Casa de Arrepentidas (1610)

Digitalització: Maria Jesús BLASCO SALES (2013)
Document del Capítol de la Confraria, acceptant, per un sol any la presència de dones públiques en la Casa de la Confraria degut a les obres que s'estan realitzant en la Casa d'Arrepentides, i donant instruccions per comunicar-ho als Jurats de la Ciutat i obligant a Anthonio SAERA, que visca durant tot aquell temps en la OCnfraria, sense sortir al carrer, per custodiar els reliquiaris i ornaments de seda i brocat, els quals per Butla Apostòlica del Papa Pius Vè no poder ser trets de dita confraria sota pena d'excomunicació i se ha tradusido dicha copia de lengua valenciana en castellana...

Autor CONFRARIA DE SANTA LLÚCIA
Full 001r
Data 12-03-1610
Foto original

1 2 3 4 5 6 7 8

Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2023)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
Cuenta Corriente SABADELL IBAN ES23 0081 0297 1300 0188 0298
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

Última modificació: 30-11-2023