CONFRARIA DELS SANTS - Llibre dels Sants (1613-1641) (1641)

Llibre amb les anotacions de les despeses del Clavari dels Sants, escrits sense ordre aparent i amb algunes fulles arrencades.
A l'espera de la transcripció i del posterior estudi, el Llibre de Comptes inclou diverses anotacions de distintes mans des de febrer del 1614, passant al 1636, 1638, de nou 1616, 1671, 1618, 1640, 1617, 1618, 1619, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1623, 1622, 1623, 1624, 1628, 1624, 1625, 1621, 1625, 1626, 1625, 1626, 1627, 1628, 1626, 1627, 1628, 1631, 1638, 1639, 1641,
1613, 1623, 1624, 1614, 1615, 1616, 1620, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1628, 1629, 1639, 1640,
1633, 1632, 1633, 1634,
així com unes notes incloses, dels anys 1625, i altres sense data, que servien segurament per assenyalar parts del llibre.

Autor CONFRARIA DELS SANTS
Full 0001r
Data 1613
Foto original

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2023)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
Cuenta Corriente SABADELL IBAN ES23 0081 0297 1300 0188 0298
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

Última modificació: 02-12-2023