REST D'ART - Informe de los tratamientos efectuados en el Altar de Santa Lucía (1995)

Informe de los tratamientos efectuados en el Altar de Santa Lucía


El document informa, amb fotografies, dels treballs de restauració realitzats. No indica, més que indirectament, l'autor (Rest D'Art) en l'apartat referent a la restauració del llenç de la Sagrada Família. Els fulls no estan numerats ni datats. Tampoc indica que el retaule fou posteriorment muntat en una estructura metàl·lica separada del mur.
No obstant el seu valor tècnic és molt alt, per la informació que aporta sobre el tractament d'urgència realitzat amb motiu de l'aparició de termites a l'altar major, que fou desmuntat el 27-11-1994 i muntat uns mesos més tard.
REST D'ART
(1995)

Autor CONFRARIA DE SANTA LLÚCIA
Data 1995
Foto original

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2023)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
Cuenta Corriente SABADELL IBAN ES23 0081 0297 1300 0188 0298
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

Última modificació: 02-12-2023