XIMENEZ, Joseph - Copia del real privilegi del rei Joan II a la confraria de Santa Llúcia (19-08-1780) (1392)

Copia del real privilegio del rey don Juan II de Aragon a la cofradia de Santa Lucia virgen y martir


XIMENEZ, Joseph (19-08-1780)

El document forma part d'un Memorial de los Cofrades de 1780. En aquell memorial s'hi inclouen, entre altres, aquesta copia Concordantes veridicamente del privilegi real de consolidació dels drets de la confraria. La còpia està certificada i firmada per Josep XIMENEZ el 19-08-1780.


(Transcripció)


Autor XIMENEZ, Joseph
Full 004r
Notes Copia del real privilegio del rey don Juan II de Aragon a la cofradia de Santa Lucia virgen y martir
Foto original

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2023)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
Cuenta Corriente SABADELL IBAN ES23 0081 0297 1300 0188 0298
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

Última modificació: 30-11-2023