CONFRARIA DE LA SANCH - Llibre de les Dilliberacions dlª. Confraria dlª. Sanch. añ. 1714 (1714-1732) (1714)

Llibre de les Dilliberacions dlª. Confraria dlª. Sanch. añ. 1714 (1714-1732)


En l'arxiu de la Confraria de Santa Llúcia es conserva aquest llibre de deliberacions de la Confraria de la Sang, ubicada com és sabut en la seua capella del carrer homònim. El llibre, semblant en forma i mesures als altres de la Confraria de Santa Llúcia, va arribar en temps i per motius desconeguts a l'arxiu.
La portada està en valencià així com les primeres pàgines; la resta en español.
Abasta des de 1714 al 1732. Hi ha unes quantes fulles soltes i doblades, probablement com a senyal de lectura, una de les quals conté, de manera incompleta, comptes entre 1690 i 1709, amb una nota posterior de 1729.
CONFRARIA DE LA SANCH
(1714)

Autor CONFRARIA DE LA SANCH
Full 001r
Data 1714
Foto original

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161

Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2023)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
Cuenta Corriente SABADELL IBAN ES23 0081 0297 1300 0188 0298
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

Última modificació: 11-12-2023