CONFRARIA DE SANTA LLÚCIA - Justificantes año 1845 (1845)

[Els documents estaven conservats en el seu envoltori original, però desordenats, per l'ordre amb el qual s'han digitalitzat les fotos, no obstant la qual cosa apareixeran per l'ordre natural dels fulls]

Autor CONFRARIA DE SANTA LLÚCIA
Notes Recibos de lo pagado por la M. Ylle Cofradia de S.ta Lucia en dicho año
Data 1845
Foto original

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2023)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
Cuenta Corriente SABADELL IBAN ES23 0081 0297 1300 0188 0298
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

Última modificació: 30-11-2023