ALEPUZ CHELET, Joan - Certificat d'elecció i confirmació del clavari dr. Francesc LLOP i BAYO (2014)

Certificat d'elecció i confirmació del clavari dr. Francesc LLOP i BAYOALEPUZ CHELET, Joan
(21-06-2014)

Autor ALEPUZ CHELET, Joan
Full 1
Data 21-06-2014
Foto original


Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2023)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
Cuenta Corriente SABADELL IBAN ES23 0081 0297 1300 0188 0298
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

Última modificació: 02-12-2023