CONFRARIA DE SANTA LLÚCIA - Festa de Santa Ágata (1995)

Festa de Santa Ágata


Va celebrar la missa principal el bisbe emèrit de Sigüenza Jesús PLA GANDIA, mort en 2000 i del qual s'ha obert causa de canonització en 2015.
CONFRARIA DE SANTA LLÚCIA
(05-02-1995)

Autor ANÒNIM
Notes Placeta de Sta. Llucia
Sr. Bisbe D. Jesús Plá
Salvador Dolz
F. J. Llop Luch
Data 05-02-1995

1 2 3 4

Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2021)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
Cuenta Corriente SABADELL IBAN ES23 0081 0297 1300 0188 0298
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

Última modificació: 25-02-2021