CONFRARIA DE SANTA LLÚCIA - Justificantes año 1881 (1881)

principalActivitats anuals (1881)
El cicle comença amb els pagaments de la festa de Santa Àgata i les 40 hores (febrer 1881), continua amb els pagaments anuals i els relacionats amb la festa de Santa Llúcia i remata amb els pagaments de la festa de Santa Àgata del 1882.

Autor CONFRARIA DE SANTA LLÚCIA
Full 00
Notes Recibos de la Cofradia de Santa Lucia de 1881 á 1882
Data 1881
Foto original

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2023)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
Cuenta Corriente SABADELL IBAN ES23 0081 0297 1300 0188 0298
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

Última modificació: 02-12-2023