CONFRARIA DE SANTA LLÚCIA - Memoriales contra el cierre de la ventana de la sacristía (1694)

Memoriales contra el cierre de la ventana de la sacristía


Tres exemplars en valencià i tres español. El text valencià és més resumit. Un sol dels textos, en español, duu en la part exterior una nota indicant la data en la qual fou presentat el document i que es conserva per si pot ser d'utilitat. Es tracta del dia (x)0 de febrer de 1694. Sembla un 2. (revers memorial nº 2)
Numeració antiga: 206
CONFRARIA DE SANTA LLÚCIA
(1694)

Autor CONFRARIA DE SANTA LLÚCIA
Full 1a
Notes Memorial 1
Data 20-02-1694
Foto original

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2023)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
Cuenta Corriente SABADELL IBAN ES23 0081 0297 1300 0188 0298
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

Última modificació: 02-12-2023