Mestre Berthomeu CARLOS - Memoria de la faena que sea de fer en la esglesia de la gloriosa Sta. Lucia en lo estall (1610)

(sense data - COMPANY i MATEO indica "de primeries del segle XVII segons es desprèn del tipus de lletra utilitzat").

Full escrit per una cara, i doblat en quatre parts - per darrere uns comptes en lliures, sous i diners)

Autor Mestre Berthomeu CARLOS
Data 1610
Foto original

1 2 3

Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2023)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
Cuenta Corriente SABADELL IBAN ES23 0081 0297 1300 0188 0298
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

Última modificació: 02-12-2023