MORALES, Melchior notari - Apoca de Guillem Richart y Thomasa Torterol de Richart conjugues (1621)

Apoca de Guillem Richart y Thomasa Torterol de Richart conjugues


en favor de la Confraria de Senta Lucia per mans de Vicent Orient clavari de 20 Ls per la Caritat de orfena...


MORALES, Melchior notari
(03-12-1621)
Vell 112

Autor MORALES, Melchior notari
Data 03-12-1621
Foto original

1 2 3 4

Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2023)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
Cuenta Corriente SABADELL IBAN ES23 0081 0297 1300 0188 0298
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

Última modificació: 30-11-2023