SALAT, Joseph notari - Apocha de Ysidoro .. a Marc Magro clavari de la lloable Confraria de Sta Lusia... (1685)

Apocha de Ysidoro .. a Marc Magro clavari de la lloable Confraria de Sta Lusia...SALAT, Joseph notari
(11-03-1685)
Vell 120

Autor SALAT, Joseph notari
Data 11-03-1685
Foto original

1 2 3 4

Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2023)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
Cuenta Corriente SABADELL IBAN ES23 0081 0297 1300 0188 0298
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

Última modificació: 02-12-2023