SALAT, Joseph notari - Apocha fermada per Senent Serra botiguer de seda a favor della lloable confraria de santa Lucia... (1695)

Apocha fermada per Senent Serra botiguer de seda a favor della lloable confraria de santa Lucia...SALAT, Joseph notari
(31-01-1695)
Vell 125

Autor SALAT, Joseph notari
Data 31-01-1695
Foto original

1 2 3 4

Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2023)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
Cuenta Corriente SABADELL IBAN ES23 0081 0297 1300 0188 0298
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

Última modificació: 02-12-2023