ZARAGOZA, Francisco notari - Certificació de casament de Cecília Catoli doncella (1704)

Certificació de casament de Cecília Catoli doncellaZARAGOZA, Francisco notari
(03-04-1704)

Autor ZARAGOZA, Francisco notari
Data 03-04-1704
Foto original

1 2

Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2023)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
Cuenta Corriente SABADELL IBAN ES23 0081 0297 1300 0188 0298
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

Última modificació: 30-11-2023