CONFRARIA DE SANTA LLÚCIA En sancta Lucia. (1591)

En sancta Lucia.


(al recto hi ha una relació de despeses, sense data - escrpitura del segle XVIII)
(al verso hi ha unes despeses, taxades, del 1591)
(el full té un gravat en fusta medieval de Santa Llúcia)
CONFRARIA DE SANTA LLÚCIA
(9-5-1591)


1 2 3
Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2024)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
Cuenta Corriente SABADELL IBAN ES23 0081 0297 1300 0188 0298
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

Última modificació: 04-03-2024