Ornaments litúrgics / Ornamentos litúrgicos

La Confraria de Santa Llúcia conserva una col·lecció d'ornaments litúrgics, en seda, dels segles XIX i XX, amb alguna escassa (i interessant) mostra del segle XVIII. Alguns dels ornaments, de color roig, s'utilitzen per a les festes de Santa Llúcia i Santa Àgata.

La Confraria de Santa Llúcia conserva una colección de ornamentos litúrgicos, en seda, de los siglos XIX y XX, con alguna escasa (e interessante) muestra del siglo XVIII. Algunos de los ornamentos, de color rojo, se utilizan para las fiestas de Santa Lucía y Santa Águeda.


Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València
© Pontifícia, Real i Antiga Confraria de Santa Llúcia Verge i Màrtir de València (2021)
confrariasantallucia@gmail.com
NIF R4601355C
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 021836 (antiguo 8647-SE/C)
Cuenta Corriente SABADELL IBAN ES23 0081 0297 1300 0188 0298
Hospital, 15 - 46001 VALÈNCIA
Telèfon 627 651 721

Última modificació: 14-04-2021