Campaners de la Catedral de València

Registre de campanes

Parròquia de la Mare de Déu de l'Encarnació - XERACO (COMUNITAT VALENCIANA)

L'església parroquial de Xeraco té dos campanars. L'antic està situat al costat nord del temple i és de senzilla factura. Té un primer cos construït amb maçoneria i carreus als angles que està separat del segon per mitjà d'una motllura de rajola. El segon presenta diverses finestres amb arc de mig punt (excepte a una cara on està tapiada) i està construït amb maçoneria i rajola a algunes parts. Finalment presenta un tercer cos al centre del terrat, espai delimitat per una balustrada. Aquest cos té forma de templet quadrat, de proporcions més xicotetes que el campanar i amb un arc a cada lateral. Presenta una senzilla coberta piramidal de teula.

El segon campanar, més recent, està situat al costat oposat d'aquest, al costat del presbiteri. Té planta quadrada i tres cossos. Formalment segueix el model dels campanars del segle XVIII i presenta poques innovacions tot i que data del segle XX. El primer cos combina el mur enlluït amb la rajola vista que imita als angles l'estètica dels carreus de pedra. El primer cos s'alça sobre un basament de carreus i maçoneria i sobre ell trobem un primer tram que a tres dels murs té unes finestres en forma de creu llatina. El que mira cap a l'est una finestra amb arc de mig punt. Una motllura de rajola separa aquest tram del següent, al qual trobem unes finestres semblants a les del lateral est del nivell anterior. De nou una cornisa serveix de transició al segon cos o de les campanes. Aquest segueix l'estètica barroca amb quatre finestres emmarcades des de l'altura de la imposta i quatre pilastres a l'exterior de cada lateral (agrupades de dos en dos) i situades sobre un basament. Té un senzill entaulament sobre el qual està situada la balustrada que delimita el terrat. El tercer cos segueix de nou els models barrocs amb un remat a dos nivells amb un arc a cada lateral. El primer nivell presenta uns arcs en diagonal coronats per pinacles. El segon és octogonal i té quatre aletons situats sobre els arcs en diagonal del primer. La torre té una escala que recorre el seu perímetre interior fins a arribar a la sala de les campanes.

Sols voltegen les dos campanes xicotetes i les tres es repiquen automàticament. Les campanes horàries interpreten aquests tocs de forma automàtica.

Campanes

 • Maria (1) (1450ca)
 • De quarts (A)
 • Sant Josep (2) (1803)
 • D´hores (B)
 • Maria de l'Encarnació (3) (1943)
  Articles de premsa i textos científics
  XERACO: Campanes, campaners i tocs
  COMUNITAT VALENCIANA: Campanes, campaners i tocs (Municipis)

  Versió completa

 • Campaners de la Catedral de València - 28-01-2022 - campanerscatedralvalencia@gmail.com