Campaners de la Catedral de València

Campaners de la Catedral de València

CLERGET, JOAN -

Fundidor Desaparecido

Un Joan CLERGET, de suposat origen francés, fon una campana per a Catí en 1439. No podria tractar-se, evidentment, del qui fon en 1508 la campana dels quarts de la Torre Nueva de Zaragoza, en 1511 una campana per al rellotge municipal de Barbastro, o en 1544 la Maria de la Catedral de València. En el cas de València es diu que és "de nació aragonés". Pareixeria més coherent que el fonedor de Catí fonguera en 1539.
Escrit de vegades CLARAGET o CLARACHET.

Un Joan CLERGET, de supuesto origen francés, funde una campana para Catí en 1439. No podría tratarse, evidentemente, del que funde en 1508 la campana de los cuartos de la Torre Nueva de Zaragoza, en 1511 una campana para el reloj municipal de Barbastro, o en 1544 la Maria de la Catedral de València. En el caso de València se dice que es "de nación aragonés". Parecería más coherente que el fundidor de Catí fundiese en 1539.
Escrito a veces CLARAGET o CLARACHET.

Fabricació de campanes

  • [1] Campana de los Cuartos de la Torre Nueva (E) (1508) ZARAGOZA - Catedral de Nuestra Señora del Pilar (existente)
  • [2] Raimunda, de las horas (B) (1511) BARBASTRO - Catedral de la Asunción de la Virgen (existente)
  • [3] La Maria (11) (1544) VALÈNCIA - Catedral de Santa Maria (existent)