Inventari de les campanes

Catedral de Santa Maria - VALÈNCIA (COMUNITAT VALENCIANA)

(Referència: 440)


Època construcció Torre (1381 - 1425). Espadanya (1660 - 1736).
Autors Andrés Julià; José Franch; Pere Balaguer
Descripció Durant molts segles fou anomenat "Campanar Nou" o "Campanar de la Catedral", per diferenciar-lo del "Campanar Vell", una torre de planta quadrada i de factura romànica, ubicada en el carrer de la Barxilla, i de la qual queden escassos restes murals.

Poc a poc anà transformant-se el seu nom en "Torre del Micalet", per la gran campana de les hores, que ha servit a anomenar, per metonímia, al conjunt.

Originalment era una torre exempta, unida a la Seu a finals del XV al prollongar-se la nau central. Té accés per una portada angular adornada amb arquivoltes i un pas cobert amb curioses voltes nervades. La torre de planta octogonal, mesura 50,85 m, sent el seu perimetre igual a la seua altura, de tradició arquitectònica catalana, sòbriament decorada a l'exterior pels prismàtics contraforts de les aristes i les primes moldures que senyalen els diferents nivells dels pisos.

El primer cos és massís, deixant sols el forat helicoidal de l'escala; el segon cos té un recinte abovedat que és l'antiga "Presó" o Asil de la Catedral; el tercer cos es la "Casa del Campaner", altre recinte abovedat semblant a l'anterior però més gran; el pis superior és la sala de campanes oberta per 8 ventanals, 7 d´ells ocupats per les campanes i 1 per l'escala de cargol, que en este tram es fa encara més angosta.

En 1425 estava ja conclosa la torre fins la terrassa, no prosperant el projecte d'agulla concebut per Antoni Dalmau, i que es conserva en el Museu Històric Municipal. La campana de les hores penjava d'una estructura de fusta, ubicada sobre pilars de pedra, semblant a l'existent en molts altres campanars gòtics de la Corona d´Aragó. L'actual espadanya és un aditament construït entre 1660 - 1736. Tenía una elegant cresteria calada "apitrador" que li servia de corona, que va ser arrasada al segle XVIII, sent substituïda primer per una barana de fusta i en el segle XIX per una barana metàl•lica fins la restauració de 1983, realitzada sense respecte als testimonis arqueològics conservats fins aquell moment en la mateixa terrassa i que ara estan exposats en la "Casa del Campaner".

Graffitti Nombrosos grafits incisos en el Campanar. La restauració de la primera planta (la Presó) i la segona (la Casa del Campaner) motivaren segurament la desaparició de molts altres, lligats a la petita història de l´edifici. Entre altres:

 • (1381) "AQUEST CAMPANAR FONC COMENSAT EN L´ANY DE LA NATIVITAT DE NOSTRE SENYOR JESUCHRIST MCCCLXXXI. REYNANT EN ARAGÓ LO MOLT ALT REY EN PERE. ESTANT DE BISBE EN VALENCIA LO MOLT ALT EN JAUME, FILL DEL ALT INFANT EN PERE E COSIN GERMÀ DE DIT REY". (En la base exterior de la torre)
 • (1580) "MEStRE / MARtI : IS80" (Sala de campanes - espai de la Maria dreta)
 • (1650ca) "ROMEV / (Víctor)" (Escala tram entre la sala de campanes i la terrassa)
 • (1691?) "EN 3o DE 7.E / DE 9I SE PVSO / LA PIEZA DE / LA MARIA" (Sala de campanes - espai de la Maria dreta)
 • (1872) " (capell frigi) / VENTURA / AVINO / Y FORA / 1872" (Sala de campanes - espai de la Maria esquerra)
 • (1908) "M. T. 1908 F" (Sala de campanes - espai de la Maria dreta)
 • (1923) "MIGUEL LLOPIS / 1923" (Sala de campanes - espai del Manuel esquerra)
 • (1943) "JOSÉ ESTELLÉS / 1943" (Sala de campanes - espai de la Maria esquerra)
 • "FELIP"
 • "V FERRANDIS"
 • "Antonio / Alegre / ... " (Sala de campanes - espai de la Maria dreta)

Estat original Desconeguem fins a quin moment deixà d´utilitzar-se la Presó com asil de la Catedral.
L´últim campaner que vivia en la "Casa del Campaner" fou Mariano FOLCH, que estigué al càrrec de les campanes més de seixanta anys i que va faltar cap a 1905.
En 1940 s´havia alterat el conjunt original d´onze campanes (sis petites i cinc grans) amb l´afegit de l´Eloi, una campana procedent del campanar de Santa Caterina, que en aquell moment podia convertirse en una icona en el mig de la perllongada Avinguda de la Pau. L´entrada d´aquesta campana, molt sonora, va modificar els tocs i la sonoritat del conjunt.
Estat recent La sala de campanes no es va modificar fins l'electrificació de les campanes cap a 1968, que va suposar la desaparició de les portes de fusta, de les truges substituïdes, de les matraques i de la gran biga de la qual penjaven els dos tiples menors. Si el toc tradicional de festa de les campanes de la catedral consistia en el vol de les cinc campanes majors, utilitzant les altres per als repics, els tocs de mort, i exclusivament per algun esdeveniment extraordinari, l'electrificació, realitzada per ROSES d'Atzeneta d'Albaida, sense cap direcció tècnica, va consistir en la mecanització de sis campanes: dues petites ("els tiples"), una de les mitjanes, la Bàrbera, i les tres menors de les grans (el Vicent, l'Andreu i el Jaume). El solemne vol de les cinc campanes majors de La catedral, s'havia convertit en un toc de parròquia qualsevol, amb campanes petites, mitjanes i grosses.

La mecanització es va realitzar com un procés irreversible, com un fruit del progrés, que tenia dues conseqüències perverses: per limitacions de la tecnologia ni els mecanismes reproduïen la rica varietat dels tocs locals, ni les instal•lacions permetien el toc manual.

Afortunadament les limitacions pressupostàries permeteren només la mecanització de sis de les dotze campanes aleshores existents, per la qual cosa van romandre en lloc les altres sis, amb tota la seua instal•lació original. No obstant la perversitat del procés quedà ben evident en el moment en què els futurs membres del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS reberen l'encàrrec de tocar en 1988 per a la processó del Corpus Christi: tres de les sis campanes amb instal•lació original no podien voltejar per què les noves instal•lacions , que no havien comptat amb aquesta possibilitat, ho impedien: la ballesta de l'Arcís topava amb la caixa de contactors elèctrics; junt a la Caterina hi havia una biga de ferro, utilitzada per pujar i baixar ferramentes; la nova reixa de ferro posada en les finestres en substitució de les portes de fusta topava en la Maria, la campana major, de manera que quan començà a oscil•lar es quedà detinguda horitzontalment i va ser precís serrar un centímetre escàs dels cargols perquè la campana tornara al seu lloc original.

Finalment, el Vicent tenia la truja metàl•lica partida per la meitat, i no podia per tant voltejar, ni mecànicament ni manual.

Estat actual El llarg procés continuat de restauració i manteniment de les campanes, de les instal•lacions i del conjunt del Campanar dut avant primer pel GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS i ara pels seus successors els CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA ha permés que, mitjançant diverses fonts de finançament (des de subvencions directes de la Generalitat Valenciana o l´Ajuntament de València fins a una línia anual de l´Ajuntament, com a contrapartida pel toc de les campanes per a les festes de la ciutat, o els concerts realitzats de manera regular per tot el territori valencià) s´hi hagen invertit més de 120.000 € en els treballs.
Les sis truges de ferro de les campanes mecanitzades foren substituïdes per les corresponents truges de fusta; es reposaren les finestres de fusta que fan de caixa acústica, així com les matraques; s´ha posat la tarima de tocar a una alçada més segura per als campaners i que permet per altra banda de vore millor el seu treball; les sales han sigut dotades de nova instal•lació elèctrica i de noves reixes que permeten contemplar l´interior encara que estiguen tancades.
També s´han renovat per dos vegades els mecanismes electrònics per als tocs diaris i automàtics, degut a l´evolució rapidíssima de la tecnologia.
El Campanar, i sobre tot el conjunt de campanes, es troben en estat immediat de funcionament, degut tant a la conservació com a l´entusiasme de l´associació renovada de CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA.
Protecció Codi: (R.I.) - 51 - 0000967 - 00000
Registre: (R.I.) REGISTRE BIC IMMOBLES: Codi definitiu
Categoria: 51 Monument
Nom: Església Catedral de Santa Maria i de Sant Pere
Comunitat Autònoma: C. Valenciana
Província: València
Municipi: València
Data de Declaració: 03-06-1931
Butlletí de la Declaració: 04-06-1931
Tramitació: INCLÓS/DECLARAT
Font: Ministerio de Cultura (2005)
Les campanes La Catedral de València compta amb tres conjunts de campanes, diferenciats pel seu ús, i ubicats per tant en llocs diferents.

Sobre la coberta del cimbori es troba "el Cimboriet", antiga campana de senyals, ara en desús.

En l'espadanya del Campanar estan les dues campanes del rellotge: la dels Quarts, de 1736 i el Micalet, de 1539, una campana destinada exclusivament a tocar les hores, i la major en ús en tota la Corona d´Aragó.

En la Sala de Campanes hi han onze, des del primer moment de la construcció de l'edifici. En temps medievals parlaven de "els cinc senys i les sis morlanes"; en temps més recents de "les cinc grans i els sis tiples". Aquestes són les utilitzades per als diversos senyals diaris, festius, de mort i extraordinaris. Per als vols, no obstant, és costum antiga de sols utilitzar les cinc grans.

La més antiga és la Caterina, de 1305, fins ara la més antiga en ús de tota la Corona d´Aragó, mentre que la més nova és la Violant, de 1735. Els altres tiples són l'Úrsula, de 1438, la Bàrbera, de 1681, el Pau, de 1489 i l´Arcís de 1529. De les grans, el Vicent és de 1569, l´Andreu de 1604, el Manuel de 1621, el Jaume de 1429 i la Maria de 1544.

És de notar la manera peculiar d´anomenar-les, que sols coincideix, en un parell de casos, amb les inscripcions: s´hi afegeix "el" o "la" davant el nom de la campana, segons es tracte d´un personatge femení o masculí, sense posar-hi cap altre adjectiu.

Es tracta d´un dels conjunts més nombrosos de campanes gòtiques de tot l´Estat, amb dues de majúscula gòtica (La Caterina i el Jaume) i sis de minúscula gòtica, l´Úrsula, el Pau, l´Arcís, el Vicent, l´Andreu i la Maria, a les quals cal afegir el Micalet.

Només estan automatitzats la dels Quarts i el Micalet per al rellotge; la Bàrbera, per als tocs de cor diaris, així com el Manuel per al toc de tancar les muralles i la Maria per a les oracions. La instal•lació d´aquestes tres últimes no impedeix, de cap manera, els tocs manuals.

Tocs tradicionals El Campanar de la Catedral de València ha tenido, desde sus orígenes, una relación escrita de los toques, que formaba parte de la "Consueta" o costumbres y usos litúrgicos de la Seo. La relación de toques sería imposible en esta ficha, y debe consultarse la bibliografía. Digamos que las campanas oscilaban y repicaban al menos desde la mitad del XV y que en el XVI se impuso el volteo, o toque circular de todas las campanas, ya que comenzó con la Maria, la mayor de todas.

Había diversos toques de coro, a lo largo de la jornada, de la semana y del año, y eran toques diferentes según las distintas "clases" (al menos una docena). Tambíen había repiques, toques de muerto (con una decena de combinaciones diferentes), y toques de fiesta, basados exclusivamente en el volteo de las cinco campanas mayores, ya que las otras "no dizen" en palabras del canónigo HERRERA, autor de la famosa Consueta de 1705. Tampoco faltaban otros toques como los de tormentas, los de sacar almas del purgatorio o los de alarma, así como el del cierre de las muralls que iba a cargo de la Ciutat o Ayuntamiento de València.

No obstante los toques, a lo largo de los siglos, fueron adaptándose a las necesidades tanto de la Catedral como de la Ciudad, evolucionando con ellas.

La electrificación supuso una rotura absoluta con la tradición, ya que solo volteaban algunas de las campanas que debían de hacerlo, habían desaparecido los toques de coro (sustituidos por volteos de campanas) y los de muerto habían quedado reducidos a la mínima expresión. El repique, el toque más creativo y antiguo de la Catedral, que sonaba no menos de doscientas veces al año, no solo se dejó de tocar sino que se olvidó de la memoria colectiva. También anularon las señales diarias tanto de oración como de cerrar muralls. Los nuevos toques solo anunciaban misas: se había perdido aquel sentido original de las campanas de no solo anunciar sino acompañar, con la más alta música comunitaria, los acontecimientos festivos, dolorosos o cotidianos de la vida ciudadana.

Tocs actuals En els primers anys de les actuacions del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS alguns dels tocs eren encara automàtics, ja que quatre de les sis campanes prèviament electrificades conservaven els motors. No obstant, després de la gran restauració de 1992, només es va deixar un motor d'impulsos per voltejar per la Bàrbera, la campana del cor diari. Igualment s´havien dotat de mecanismes externs per a tocar tirant del batall per al Manuel (toc diari de muralles) i la Maria (tocs d´oracions quatre vegades al dia).

En conseqüencia en l´actualitat, hi han dos blocs diferenciats de tocs: els automàtics i els manuals. Els automàtics es limiten als senyals d´oració (tres batallades de la Maria per cadascú dels tres Àngelus i cinc batallades per al toc d´Ànimes), el toc de tancar les muralles del Manuel (durant mitja hora, primer cada dos minuts i després accelerant fins arribar a la màxima velocitat), i els tres vols de cor de la Bàrbera a les 09:01, a les 09:16 i a les 09:26, sengles tocs previs als Àngelus de mig dia i vesprada de dissabte i diumenge i un darrer toc per la Sabatina, el dissabte a les 19:45 hores.

Els tocs manuals s´interpreten pels CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA, que són una evolució del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS i que formen part d´aquesta Federació de Colles Campaneres. El Calendari Anual (que comença amb l´Advent) inclou totes les festes litúrgiques anuals, així com els diumenges d´Advent i de Quaresma, els tocs de vespres de les Solemnitats en les quals es canten en la Catedral, i les grans celebracions del temple. Tota aquesta relació està fixada en la Consueta Nova, aprovada pel Capítol, i que no és més que l´actualització de la Consueta d´HERRERA de 1705, a les necessitats actuals, tant litúrgiques com de la vida ciutadana. Així, han desaparegut els tocs d´anunci de festa la vespra a mig dia (excepte les festes de la Mare de Déu dels Desemparats i del Corpus Christi) ja que els actuals campaners, voluntaris, tenen obligacions laborals o d´estudis, i viuen lluny del centre històric (que per altra part està cada volta més despoblat). Actualment té més sentit tocar els dies de festa a mig dia, amb repic o amb vols de campanes segons la festivitat, per construir el temps festiu comunitari, quan la gent passeja pel centre històric. Tres tocs d´alba queden: per a la Mare de Déu dels Desemparats, per al Corpus Christi i per a la Mare de Déu d´Agost, i el vol general de les onze campanes, que en temps d´AGUADO i posteriors campaners es prodigaven al menys per aquestes tres festes, ara queda limitat al mig dia del Corpus Christi, reprenent en part la recomanació d´HERRERA que els tiples "no dizen bien" amb les altres i resten solemnitat, augmentant el caos sonor.

Sobre tot s´han recuperat i normalitzat els repics, dels quals s´interpreten uns 50 a l´any pels diversos Campaners, ja que es tracta que aquest coneixement no es limite a una persona ni a una manera única d´interpretar. Els tocs de cor sonen en les diverses variacions més solemnes: els "bisbals", voltejant alguna de les quatre majors segons festivitat; les "dominiques morades", amb variacions per a Advent (toc d´AGUADO) i de Quaresma (toc d´HERRERA), així com les "dominiques roses", que són la interpretació del toc de "dominica blanca". Els tocs de mort queden limitats als relacionats amb la Catedral i el seu Capítol, així com amb les autoritats sobre tot religioses.

De manera general les campanes es voltegen sempre amb cordes (en algunes altes no es podria fer de cap altra manera), recuperant-se així unes tècniques tant de parar com de voltejar que els últims campaners abans l´electrificació havíen simplificat, així com uns ritmes sempre canviants. El toc està facilitat pels nous rodaments autocentrats de la major part de les campanes, excepte la Maria, la Caterina, l´Arcís i el Pau que encara conserven la instal•lació tradicional, que serà mantinguda mentre les campanes funcionen amb seguretat i sense excesiu esforç.

Finalment, la matraca reposada en 1996, sona des del dijous sant, després del Glória, per als oficis de divendres i dissabte sant i per avisar la missa de la Vigília de Pasqua.

Visites La popular "Torre del Micalet" és accessible tots els dies de l´any. Després de les actuacions del GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS primer i dels CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA després, els visitants poden vore les tres sales del campanar a través de reixes, i finalment pujar a la terrassa.

Tots els dies de toc la Sala de les Campanes està oberta al públic, sota la vigilància dels CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA.

La gestió del Campanar, excepte les visites a la Sala de Campanes, es realitza per personal dependent del Capítol de la Catedral. Preu d´accés: 200 pta (des del 01/01/1998). 2€ (des del 01/05/2004) (per a grups i menors 1€).

Actuacions Intervencions des de 1940:

 • 1942 - L'Eloi, procedent de la torre de Santa Caterina, és pujat a la sala de campanes, i es creen alguns tocs nous per adaptar-la a les onze originals. La campana s'ubica damunt del Vicent.
 • 1943 - Entra de campaner Josep ESTELLÉS, després de jubilar-se Rafael AGUADO.
 • 1943 - Grafit en la sala de campanes: " JOSE ESTELLES 1943 "
 • 1961 - Entra de campaner Enrique PLA SOLER, després de jubilar-se Josep ESTELLÉS.
 • 1965 - Enrique PLA SOLER pateix un greu accident el 25 de juliol. Continuarà tocant de manera irregular, ajudat pels seus fills, fins l'electrificació.
 • 1968 - Electrificació de sis campanes: l'Úrsula, la Violant, la Bàrbera, el Vicent, l´Andreu i el Jaume. Les dos menors intercanvien el lloc i es posa una biga de ferro en compte de la original de fusta. Les sis campanes tenen motor continu de vol, i l'Úrsula, la Violant i el Jaume un electromall per als tocs de mort. La caixa de comandaments estava ubicada en la sagristia de la Capella de Sant Vicent Màrtir. Les truges de fusta de les sis campanes són substituïdes per altres de ferro. Els treballs són realitzats per ROSES, d'Atzeneta d´Albaida.
 • 1970 - L'Ajuntament de València acorda desmuntar el rellotge i llevar la caseta on s'ubicava i els mecanismes de transmissió dels tocs, en desús des de feia alguns anys.
 • 1981 - Comencen les obres de restauració del Campanar i reconstrucció de l'apitrador de pedra. Les obres són finançades pel Ministerio de Cultura.
 • 1984 - Acabament de les obres de restauració.
 • 1988 - Per a la festa del Corpus tornen a tocar manualment les campanes, per membres del futur GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS.
 • 1988 - 8 d'octubre: toc extraordinari per celebrar els 750 anys de la Conquesta de València, amb repic previ del Micalet. A l'alba del 9, concert A SOLIS ORTU de Llorenç BARBER de la major part de campanes i campanars de la Ciutat.
 • 1989 - El 21 de gener queda constituït el GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS en la sala de les campanes.
 • 1989 - El 8 de novembre puja l'Alcaldessa de València Clementina RÓDENAS amb motiu d'una entrevista de ràdio a la terrassa, i decideix subvencionar la restauració de l'ordinador per tocar les hores i els quarts així com els tocs automàtics diaris i setmanals.
 • 1990 - L'Alcaldessa posa en marxa el rellotge: " L'EXCEL•LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE VALÈNCIA, PRESIDIT PER NA CLEMENTINA RÒDENAS, PATROCINÀ EL RELLOTGE PER AL TOC DE LES HORES DEL MICALET EN LES PRIMERES VESPRES DE LA FESTA DE LA MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS DE 1990 AMB LA COL•LABORACIÓ I ASSESSORAMENT DEL GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS. "
 • 1990 - En octubre cau un llamp que destrossa l'ordinador i altres mecanismes elèctrics.
 • 1992 - La Caterina, el Pau i el Jaume són exhibits en el Pavelló de la Comunitat Valenciana de l'Expo de Sevilla. Amb motiu de la mostra, es restauren les truges de fusta de les sis campanes que havien sigut electrificades en 1968. També es reposa la biga de fusta de la qual pengen les dos campanes menors, que retornen a la seua posició original. Les truges foren fetes per FRANCE CARILLONS de Toulouse i instal•lades per GERVIT S. L. de València. Es lleven cinc motors i es deixa un per al toc automàtic del cor de la Bàrbera. També es reposen els tocs de la campana dels quarts, del Micalet, i els senyals del Manuel i de la Maria.
 • 1992 - El 5 de novembre es toca l'antic Toc de les morlanes amb motiu de la inauguració de la restaurada Porta dels Apòstols pel Príncep d'Asturias.
 • 1993 - Acabada de redactar la Consueta Nova i presentada al senyor Degà per a la seua aprovació.
 • 1995 - Es tornen a recobrir les finestres amb portes de fusta per recuperar la sonoritat original i l'aspecte històric del Campanar.
 • 1996 - El Capítol aprova la Consueta nova
 • 1996 - Es posen reixes transparents a les tres sales del Campanar per poder veure-les de l'exterior.
 • 1997 - L'Eloi és ubicat en la Casa del Campaner (2ª planta) i instal•lat de manera que puga voltejar manualment.
 • 1999 - El 4 de febrer toc extraordinari de les onze campanes amb el contrapunt de l'Eloi per la inauguració de "La Llum de les Imatges" en la Catedral.
 • 2000 - L'Ajuntament de València, presidit per Rita BARBERÀ subvenciona cada any a partir d'aquest, amb una quantitat de 3.000 € les activitats dels campaners, específicament els tocs de les Festes de la Ciutat.
 • 2000 - Instal•lació de les pedres de l'antic apitrador en la Casa del Campaner, de manera que puguen mostrar-se.
 • 2003 - El 24 de febrer es desmunta L'Eloi, i l'1 d´abril es baixa per restaurar la campana i reposar-la, finalment, el 18 de juny en el seu campanar original de Santa Caterina
 • 2005 - El 4 d'abril queda constituïda l'associació cultural CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA, en la Casa del Campaner, que formarà part de la futura Federació de Colles Campaneres "Gremi de Campaners Valencians".
 • 2005 - El 30 d'abril es baixa el Manuel, amb una grua de grans dimensions, per iniciar la seua restauració als tallers d'ELECTRORECAMP S. L d'Albaida.
Autors de la fitxa de la torre
 • ESPAÑA i LAVEDA, Vicent; GONZALO ÁLVARO; Juan Ignacio (1988)
 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (14-01-2000)
 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (15-05-2005)
 • Quadrant solar
  Descobert per Francisco FONS LAGUNA, hi ha un quadrant solar en la Porta dels Apòstols, ubicat cap al sudoest i per tant que funcionaria de vesprada, si els arbres que hi ha junt a la catedral no li taparen el sol.
  Pel que sembla, el gnòmon o vareta està mal posat i per tant no marca cap hora exacta.

   

  Matraca
  Les antigues matraques estaven ubicades damunt de la Bàrbera, i desaparegueren, amb les portes de fusta de les finestres, en els primers anys 60. Les noves matraques estan ubicades damunt de l´Andreu, i són tocades amb cigonyal.

   

  Rogle
  El rotgle està ubicat en la girola i front a la sagristia. S´ha dit, per intuició més que per altra cosa, que alguna de les campanes que el formen o les dues que l´acompanyen, podrien ser de les aportades pel rei conquistador en 1238. No obstant són totes campanes anepígrafes, i foren restaurades durant la Llum de les Imatges per la Generalitat Valenciana

   

  Bibliografia
  (es pot ordenar per autor o per any) (se puede ordenar por autor o por año)
  AutorAny
  20 minutos - El Manuel, ya en casa2006
  A. G. - «El Manuel» tardará dos horas en bajar de lo alto del Micalet2005
  A. G. - Las campanas del Micalet ya no suenan de noche para evitar molestias a los vecinos2006
  A. G. - La Catedral está dispuesta a considerar que las campanas vuelvan a sonar de noche2006
  ABC - COMUNIDAD VALENCIANA - Escenografía vertical 2011
  ABC.ES - Las campanas del Miguelete se voltearán mañana en honor a la Virgen de los Desamparados2010
  ABphoto - Inauguración Exposición 'Ritmo en el Cielo' por Eliseu Roig2013
  ACI, Agencia Católica de Informaciones en América Latina - Valencianos en Rosario por la paz, luego de tradicional volteo de campanas2003
  Agencia VERITAS - Francesc Llop, antropólogo y experto en campanas: ´Las campanas son la única voz viva que queda del pasado´2005
  AGUADÉ, J. - Conociendo a 'Miquel'2011
  AGUADÉ, J. - Campanas de enhorabuena 2012
  AGUADO ROMAGUERA, Rafael - Cuaderno de todos los toques de campanas1912
  AGUADO ROMAGUERA, Rafael - Cuaderno de todos los toques de campanas asi ordinarios como extraordinarios que se tocan en esta Santa Iglesia Metropolitana de Valencia escrito por el campanero Rafael Aguado Romaguera1912
  AGUADO ROMAGUERA, Rafael - Cuaderno de todos los toques de campanas: (2)1912
  AGUADO ROMAGUERA, Rafael - Cuaderno de todos los toques de campanas: (3)1912
  AGUADO ROMAGUERA, Rafael - Cuaderno de todos los toques de campanas: (4)1912
  AGUADO ROMAGUERA, Rafael - Cuaderno de todos los toques de campanas: (5)1912
  AGUADO ROMAGUERA, Rafael - Cuaderno de todos los toques de campanas: (6)1912
  AGUADO ROMAGUERA, Rafael - Cuaderno de todos los toques de campanas: (7)1912
  Ajuntament de Valencia - Presentación del libro: Campanas vivas, la música más alta de Valencia2007
  Ajuntament de Valencia - Campanes de València2007
  Ajuntament de València - Campanas de la Catedral2005
  AJUNTAMENT DE VALÈNCIA - Ordenanza municipal contra la contaminación acústica2008
  ALARCÓN GINER, Juan Antonio - Tocs de campanes per a la Mare de Déu dels Desemparats2003
  ALEPUZ CHELET, Joan - La visión de las campanas en ámbito valenciano2012
  Alfons GARCÍA - Entre el júbilo y la decepción2005
  ALÓS, Carlos - Rescate desde lo alto del Micalet2007
  AMELA, Víctor-M. - "Las campanas tienen su sexo y su voz"2007
  ANDRES FERREIRA, M. - La torre del Miguelete2001
  ANDRÉS FERREIRA, M. - Volteo de campanas2007
  ANDRÉS FERREIRA, M. - 10.950 subidas al Miguelete2009
  ANDRÉS FERREIRA, M. - Una procesión con más de seis siglos de antigüedad2009
  ANDRÉS FERREIRA, M. - El Consell declara el Corpus Bien de Interés Cultural2010
  ANÒNIM - Libre de Antiquitats1521-1631
  Antena 3 Noticias - Restaurada una de las campanas de la catedral de Valencia2006
  ARAZO, Mª Ángeles - Miguelete y Catedral1988
  ARCHIVAL - Premios Archival Comunitat Valenciana 20132013
  Arzobispado de Valencia - Texto del decreto ante la llegada del arzobispo electo de Valencia2009
  ASSOCIATION CARILLONS EN PAYS D´OC - Sonneries et techniques traditionnelles pour faire sonner les cloches1992
  AVAN - La Revista Catedral de Valencia reúne a los escaladores de la “Operación Miguelete” que en 1959 limpiaron la torre por primera vez1959
  AVAN - Quince hombres tocarán las campanas del Miguelete en la fiesta de la Virgen a la manera de hace 200 años2000
  AVAN - Las campanas del Miguelete sonarán mañana en volteo general en honor a la Virgen durante su traslado2004
  AVAN - La campana ´Micalet´ de la Catedral de Valencia es la cuarta más grande de España, según un inventario del Gremi de Campaners2004
  AVAN - Ocho campaneros tocan a difunto las campanas del Miguelete2004
  AVAN - El arzobispo presidirá en la Catedral desde mañana los oficios de Semana Santa2005
  AVAN - Las campanas de la Catedral de Valencia tocarán a difunto hoy, Domingo, surante cuatro horas por la muerte del Papa2005
  AVAN - Las campanas de las iglesias de Valencia voltean tras la "fumata" blanca2005
  AVAN - El Gremi de Campaners pide que sean declaradas Bien de Interés Cultural las campanas más antiguas de la Comunidad Valenciana2005
  AVAN - Los campaneros del Miguelete harán mañana el ´toque de difuntos´ al estilo del siglo XVI2005
  AVAN - Las parroquias valencianas preparan un volteo de todas sus campanas para recibir a Benedicto XVI el próximo mes de julio2006
  AVAN - Un equipo de escaladores limpia la torre del Miguelete para la visita del Papa2006
  AVAN - 60 campaneros valencianos ensayan el volteo general con el que recibirán al Papa2006
  AVAN - La campana "El Manuel" del Miguelete regresa mañana a la Catedral de Valencia tras su restauración2006
  AVAN - Una grúa sube mañana a la torre del Miguelete la campana restaurada "El Manuel" de 1900 kilos2006
  AVAN - El volteo general de las campanas del Miguelete para recibir al Papa alcanzará una intensidad de más de 120 decibelios2006
  AVAN - Los campaneros de Valencia reciben hoy al Papa con un volteo general que alcanzará los 120 decibelios en el Miguelete2006
  AVAN - La Comunitat Valenciana cuenta con 29 campanas de más de 500 años de antiguedad2006
  AVAN - Campaneros valencianos difunden por internet el sonido de más de 200 toques de campanas de pueblos de toda España2006
  AVAN - Un foro internacional de la UNESCO en Corea sobre tradiciones aborda los toques manuales de campanas de Valencia2006
  AVAN - 46 campanas voltearán mañana simultáneamente en Ontinyent en honor a la Inmaculada2006
  AVAN - Las campanas del Miguelete anunciarán mañana la bendición de los frescos de la Catedral con un repique medieval2007
  AVAN - El arzobispo de Valencia preside los oficios de Semana Santa en la Catedral2007
  AVAN - El arzobispo de Valencia preside el próximo domingo en la Catedral la solemnidad del Corpus Christi2007
  AVAN - Las campanas del Miguelete voltearan tres veces accionadas manualmente en la fiesta del 9 de Octubre2007
  AVAN - Las campanas del Miguelete tañerán este domingo por el 50 aniversario de la Riada de Valencia2007
  AVAN - Volteos de campanas y disparos de tracas acogen en Valencia el nombramiento de Monseñor García-Gasco como cardenal 2007
  AVAN - Los campaneros del Miguelete interpretarán mañana el "toque de difuntos" con una composición del año 17052007
  AVAN - Un campanero valenciano concluye el primer inventario de las 1.076 campanas de las catedrales de toda España2007
  AVAN - Las campanas del Miguelete voltearán el sábado cuando el Papa cree cardenal al Arzobispo de Valencia2007
  AVAN - García-Gasco anima a los párrocos a realizar volteos de campanas el sábado por el 800 aniversario de Jaume I2008
  AVAN - La Catedral instala semáforos en el interior del Miguelete para regular la subida y bajada de visitantes2008
  AVAN - El Cardenal Arzobispo de Valencia presidirá mañana en la Catedral la Solemne Vigilia Pascual2008
  AVAN - Las campanas de la Seo voltean mañana para la procesión de la Virgen siguiendo una norma de 1705 para aplazamiento por lluvias2008
  AVAN - Los campaneros de la Catedral voltean mañana a mano las 11 campanas del Miguelete por el Corpus Christi2008
  AVAN - 10.000 campanas de toda España aparecen documentadas en la web de los campaneros valencianos2008
  AVAN - Las campanas del Miguelete voltearan tres veces accionadas manualmente en la fiesta del 9 de Octubre2008
  AVAN - Los campaneros valencianos rendirán mañana homenaje a la Inmaculada con volteos generales2008
  AVAN - El Cardenal invita a los fieles a la toma de posesión de monseñor Osoro el día 18 y decreta volteo general de campanas2009
  AVAN - Las campanas del Miguelete voltean a la llegada de monseñor Osoro a la diócesis de Valencia2009
  AVAN - Las campanas del Miguelete voltearán accionadas a mano el domingo en honor a la VIrgen de los Desamparados2009
  AVAN - El Arzobispo visita por sorpresa a los campaneros de la Catedral en la Torre del Miguelete2009
  AVAN - La fiesta del Corpus Christi es la única vez del año en que las 11 campanas del Miguelete son volteadas a mano2009
  AVAN - Las campanas del Miguelete serán volteadas manualmente tres veces en la fiesta del 9 d'Octubre2009
  AVAN - El Arzobispo sube a la torre del Miguelete para agradecer a los campaneros los volteos manuales en la fiesta de la Virgen2010
  AVAN - Más de 120 sacerdotes, seis obispos y el cardenal García-Gasco concelebran con el Arzobispo el funeral por monseñor Sanus2010
  AVAN - El volteo de campanas del Miguelete es presenciado por primera vez por 80 personas sordas2010
  AVAN - Los campaneros del Miguelete voltearán este sábado a mano en tres ocasiones las campanas en la fiesta del 9 de octubre2010
  AVAN - Las asociaciones de campaneros de la diócesis se reúnen con monseñor Osoro para felicitarle la Navidad2010
  AVAN - Las campanas del Miguelete serán volteadas manualmente tres veces en la fiesta del 9 d´Octubre2010
  AVAN - Las campanas del Miguelete avisan de la muerte del cardenal García-Gasco con el "toque de obispo difunto"2011
  AVAN - Los campanas del Miguelete realizarán esta tarde el toque de difuntos2011
  AVAN - Miles de valencianos participan en el multitudinario traslado de la imagen de la Virgen2011
  AVAN - Campaneros valencianos conmemoran el 40 aniversario del volteo manual de las campanas de “El Patriarca”, recuperado en 19712011
  AVAN - Las campanas del Miguelete, volteadas manualmente tres veces en la fiesta del 9 d’Octubre2011
  AVAN - Los campaneros de la diócesis de Valencia mantienen un encuentro con el Arzobispo2011
  AVAN - Las campanas del Miguelete sonarán este sábado, por primera vez en concierto con la Banda Municipal de Valencia2012
  AVAN - Los campaneros del Miguelete ejecutan este viernes el “repret de les campanes” para apretarles los tornillos siguiendo una tradición medieval 2012
  AVAN - La Catedral registra un alineamiento solar a través de una ventana del Miguelete con motivo de la fiesta de la Asunción2012
  AVAN - Las campanas del Miguelete volteadas a mano ocho veces para conmemorar la Asunción de la Virgen2012
  AVAN - Las campanas del Miguelete conmemoran el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza2012
  AVAN - La música y los toques de campanas de los siglos XV y XVI sonarán en la Catedral de Valencia en el Cant de la Sibila el 30 de noviembre2012
  AVAN - Los campaneros de la Catedral acogen con “emoción” la próxima declaración como Bien de Interés Cultural del toque manual de campanas2012
  AVAN - Los campaneros del Miguelete afirman que “el secreto para subir la torre sin fatigarse es no emplear menos de 5 minutos”2012
  AVAN - Encuentro, este jueves, de los campaneros de la diócesis de Valencia, con monseñor Osoro2012
  AVAN - El Arzobispo se reúne con los campaneros valencianos y les agradece su “forma de evangelizar” con las campanas2012
  AVAN - Las campanas de la Catedral de Valencia voltearán cuando haya “fumata blanca” en el cónclave2012
  AVAN - Las campanas de la torre del Miguelete serán volteadas en la festividad de San Vicente Mártir 2013
  AVAN - Los campaneros de la Catedral acompañarán la salida del Papa el jueves con un toque del siglo XVI desde el Miguelete2013
  AVAN - Los campaneros de la Catedral acompañarán la salida del Papa este jueves con un toque del siglo XVI desde el Miguelete2013
  AVAN - Los campaneros de Valencia ofrecen por primera vez clases de “perfeccionamiento” en el toque de campanas en la Catedral2013
  AVAN - Los campaneros se preparan para “el día de mayor trabajo del año” en la fiesta del Corpus Christi2013
  AVAN - Los campaneros se preparan para “el día de mayor trabajo del año” en la fiesta del Corpus Christi2013
  AVAN - El Consell declara BIC inmaterial los toques manuales de campanas de la Catedral de Valencia y de la iglesia de la Asunción de Albaida 2013
  AVAN - Los campaneros del Miguelete ejecutan el “repret de les campanes” para apretarles los tornillos siguiendo una tradición medieval2013
  AVAN - La Catedral registrará este jueves un alineamiento solar durante siete minutos a través de una ventana del Miguelete en la fiesta de la Asunción2013
  AVAN - Las campanas del Miguelete voltean ocho veces para conmemorar la Asunción de la Virgen2013
  AVAN - Los campaneros de la Catedral anunciarán la misa por la paz en Siria de este sábado con un toque extraordinario2013
  AVAN - Las campanas del Miguelete tocarán “a difunto” este martes y miércoles por el fallecimiento del cardenal Carles2013
  AVAN - La campana mayor de la torre del Miguelete será volteada a mano en la misa exequial del cardenal Carles2013
  AVAN - Cien campanas dedicadas a San José voltearán en la diócesis de Valencia en su honor2014
  AVAN - Las once campanas de la Catedral serán volteadas a mano el sábado para acompañar la salida de la imagen original de la Virgen.2014
  AVAN - Las once campanas de la Catedral serán volteadas a mano el sábado para acompañar la salida de la imagen original de la Virgen 2014
  AVAN - Cincuenta campaneros holandeses asistirán el Domingo de Ramos al toque manual de campanas en la Catedral de Valencia 2014
  AVAN - Monseñor Osoro bendice las palmas del Domingo de Ramos en el exterior de la Catedral.2014
  Á. S. - Las campanas del Miguelete no descansan 2013
  Babia - Las Provincias - Campaneros: muy cerca del cielo2000
  BALLESTER, Laura - Vecinos de la Historia2010
  Barriodelcarmen.net - La torre del Micalet (el Miguelete)2004
  BATISTA, J. - Las iglesias de Valencia ensayan el volteo de campanas que se prepara para recibir al Papa2006
  BELENGUER, Vicen - Campanas en la última planta del Miguelete2006
  BELLVER, Laura - Los campanarios, esos instrumentos de música2013
  BÉRCHEZ GÓMEZ, Joaquín; ZARAGOZÁ CATALÁN, Arturo - El Miguelete2006
  Blog "Anotacions al marge" - Concert de campanes2007
  Boletín Oficial del Arzobispado de Valencia - Boletín Oficial del Arzobispado de Valencia Diciembre 2010 (cita reunión con las asociaciones de campaneros de la diócesis)2010
  BUIGUES METOLA, Marcos - Valoración patrimonial y turística de la torre del Micalet2006
  BUIGUES METOLA, Marcos - Patrimonio, fiesta y toques de campanas2008
  BUIGUES METOLA, Marcos - La torre del Micalet y sus campanas, un monumento vivo2013
  CABILDO METROPOLITANO DE VALENCIA - Las campanas del Micalet suenan contra la pobreza2012
  CAIRELES - Una información “de altura”1927
  CALATAYUD, Adrià - Las campanas se preparan para la Virgen2013
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - Videos de tocs de les campanes de la Catedral de València1999
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - Estatutos2004
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - Acta de la Junta General Constitutiva (04/04/2005)2005
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - Tocs per la mort del Papa en la Catedral de València2005
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - Acta de la Junta General Ordinària (04/02/2006)2006
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - El Manuel torna a casa2006
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - Tocs de Lluminàries per a la visita del Papa a València - Programa2006
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - Maria em diuen... María me llaman...2006
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - Acta de la Junta General Ordinària (22/01/2007)2007
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - Alguns projectes de remat de la Torre del Micalet2007
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - Propuesta para incluir los toques de campanas en la Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones2007
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - Acta de la Junta General Ordinària (02/02/2008)2008
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - Panoràmiques de la Torre del Micalet a Viewat.org2008
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - Els Campaners de la Catedral de València reben el Premi de la Junta Municipal de Ciutat Vella2008
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - Proposta de campanars i campaners - "A trenc d'alba" - concert per al naixement del rei (02-02-2008)2008
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - Acta de la Junta General Ordinària (28/02/2009)2009
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - Visita del senyor Arquebisbe a la sala de campanes de la Catedral2009
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - Acta de la Junta General Ordinària (13-02-2010)2010
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - Acta de la Convocatòria de Junta General Extraordinària (08-12-2010)2010
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - Acta de la Junta General Ordinària (19-02-2011)2011
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - Els campaners de Cervera visiten la Torre del Micalet2011
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - Acta de la Junta General Ordinària (04-02-2012)2012
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - Acta de la Junta General Ordinària (02-02-2013)2013
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - Curs de perfeccionament dels Campaners de la Catedral de València2013
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - Una visita mágica a la torre de la Catedral de València2013
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - Una visita màgica a la torre de la catedral de València2013
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - Visita de la Directora General de Cultura2014
  CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - Acta de la Junta General Ordinària (15-02-2014)2014
  CAÑADA, Aurora - 'Loco por las campanadas de la catedral'2007
  CARRIÓN, R.; FERNÁNDEZ, J. L. - Diez tesoros de la Comunidad Valenciana que no podrás olvidar 2012
  CASAÑA TARONCHER, Manuel - Campanes al vol2006
  CASTELLA , Milagros - De sacristán/campanero a la era electrónica2004
  CATALÀ GORGUES, Ricard - Desficaci i desgavell en la festa del Corpus2012
  CATEDRAL DE VALÈNCIA - El Cant de la Sibil·la Valenciana2012
  CÀRITAS COMUNITAT VALENCIANA - 17 d'octubre, campanades contra la pobresa2012
  CERDÀ, Paco - Ontinyent tercia en la polémica y prueba que su campanario es el más alto de la C. Valenciana2008
  CERDÀ, Paco - Los últimos ´barberos´ del Micalet2011
  CERDÁ, P. - El último paseo por su «barrio»2011
  Ciberfallas - Exaltación Falleras Mayores y Entrega Espurnas d´Honor2011
  COLLA DE CAMPANERS D´ONTINYENT - Programa de tocs per la Visita del Sant Pare En Benet XVI2006
  CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA - DECRET 111/2013, de 2 d'agost, del Consell, pel qual es declara bé d’interés cultural immaterial els tocs manuals de campanes en l’església parroquial de l’Assumpció de Nostra Senyora d’Albaida, e2013
  CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA - Decreto 111/2013, de 2 de agosto, del Consell, por el que se declara bien de interés cultural inmaterial los toques manuales de campanas en la Iglesia Parroquial de la Asunción de Ntra. Sra. de Albaid2013
  Conselleria de Cultura i Esport - La directora general de Patrimonio Cultural Valenciano asiste al toque de campanas del Corpus2010
  CONSELLERIA DE TURISME, CULTURA I ESPORT - RESOLUCIÓ de 27 de novembre de 2012, de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la qual s’incoa expedient de declaració de Bé d’Interés Cultural Immaterial, a favor dels tocs manuals de campa2012
  CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE - Resolución de 27 de noviembre de 2012, de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte, por la que se incoa expediente de declaración de bien de interés cultural inmaterial, a favor de los toques manu2013
  CORINTIO - Vidriera de colores: El gremio de campaneros...2001
  CORINTIO - Vidriera de colores: Algunos campanarios...2001
  CORINTO - Vidriera de colores: la voz de las campanas2000
  CRESPO FLOR, José Ángel - Veinte años haciendo sonar las campanas de la Catedral de Valencia de forma manual2008
  CRUZ ROMAN, José Mª - El ocaso de las campanas1970
  CRUZ ROMÁN, José María - La voz de las campanas1994
  CRUZ ROMÁN, José María - Doce golpes de campana2003
  CUCARELLA, Lluís - Una nueva medición revela que el campanario de la Seo es el más alto de la Comunidad1995
  DE LA TORRE. Noa - Un concierto de 200 campanas para recibir al Pontífice2006
  Diario de Valencia - Ocho miembros de Campaneros de la Catedral de Valencia dieron ayer "el toque de difuntos" al estilo del siglo XVI2006
  Diario El Micalet - La gran campana del Micalet, a la vista2006
  Diario Sur - Música celestial2007
  DIARIOCRÍTICO COMUNITAT VALENCIANA - Osoro preside por primera vez como Arzobispo los oficios en la Catedral2010
  DÍAZ TORTAJADA, Antonio - Los toques de las campanas de la catedral, camino de ser patrimonio inmemorial de la UNESCO2012
  DOMINGO, I. - Los turistas, divididos sobre colocar vallado en los monumentos 2013
  DOMINGO, Isabel - El toque manual de campanas de la Catedral será Bien de Interés Cultural2012
  DOMINGO, L. - Los campaneros exigen que El Miguelete toque de noche aunque impida dormir1999
  DURBÀ, Sergi - Campanar2011
  Ecclesia - Campaneros del Miguelete interpretan mañana un toque del año 1705 en honor a San José2007
  EFE - Cinco mil campanas de la Comunidad anunciaron ayer la apertura del Año Santo del Jubileo1999
  EFE - Los bomberos rescatan a una turista francesa con rotura de cadera mientras visitaba Micalet2007
  EFE - El Micalet fue para los valencianos el gran espectáculo de masas de la Edad Media, según un historiador de la UV2007
  El Micalet - Operación restauración en El Micalet2005
  El Micalet - "El Manuel", de 1621 y 1.955 kilos, regresó ayer a su hogar en el campanario del Micalet2006
  El Semanal Digital - Quien más ha celebrado la llegada del Papa se llama Manuel2006
  ELPERIODIC.COM - Más de 300 sacerdotes concelebrarán hoy en la Catedral en la misa exequial por el cardenal García-Gasco2011
  ELPERIODIC.COM - Las campanas del Miguelete serán volteadas a mano el domingo en honor a la Virgen de los Desamparados 2012
  EP - Toque de las campanas del Miguelete en honor a San José2001
  ESCRIVÁ, A. - Repique para Benedicto XVI2006
  ESTEVE VITORIA, José M. - El "repret" de las campanas del Miguelete1930
  EUROPA PRESS - Els campaners recuperaran un toc barroc a la Catedral de València1999
  Europa Press - La única composición para campana dedicada a San José cumple 300 años y sonará mañana en El Miguelete2005
  Europa Press - Francesc Llop farà l´inventari de campanes de catedrals d´Espanya2005
  Europa Press - La campana más antigua de la ciudad, la Caterina del Miguelete, cumple 700 años2005
  Europa Press - Los campaneros de la Catedral tocarán esta tarde el "Clamoreo" del siglo XV en memoria de las víctimas2006
  Europa Press - Las campanas del Miguelete voltearan el 9 de octubre en el dia de la Comunitat Valenciana2006
  Europa Press - Las campanas del Miguelete voltearan el 9 de octubre en el dia de la Comunitat Valenciana2006
  EUROPA PRESS - Els tocs manuals de campana de València es presenten en un fòrum de Corea2006
  EUROPA PRESS - Los campaneros de la Catedral de Valencia, premiados por "su labor cultural"2008
  Europa Press - El cardenal García-Gasco impondrá las tunicas blancas a miembros del Camino Neocatecumenal2009
  EUROPA PRESS - Toques de campana en mp32009
  EUROPA PRESS - La Catedral realizará mañana volteos de campanas con una composición del siglo XVIII por la Asunción2009
  EUROPA PRESS - Las campanas del Miguelete serán volteadas a mano mañana en honor a la Virgen de los Desamparados2010
  EUROPA PRESS - Arzobispo de Valencia ordena a nuevos sacerdotes y les insta a "no avergonzarse" en esta sociedad que "esconde a Dios"2010
  EUROPA PRESS - Cien campanas dedicadas a San José voltearán mañana en la diócesis de Valencia en su honor2011
  EUROPA PRESS - Condolencias y toque de campanas del Miguelete2011
  EUROPA PRESS - Valencia conmemora el Corpus Christi con misas, procesiones del siglo XII y el paso de la Custodia más grande del mundo2011
  EUROPA PRESS - Barberá espera lograr una solución sobre la Casa del Relojero, frente al Miguelete 2013
  EUROPA PRESS - Declarado Bien de Interés Cultural el toque manual de campana de El Fadrí 2013
  F. PEÑA, Jessica - «El Manuel» deja El Micalet por primera vez en 400 años2005
  FABIÁN y FUERO, Francisco - Edicto sobre los toques de campanas1790
  FARRERAS, Carles - Què ens diuen les campanes?2007
  FERNÁNDEZ, M. - «En cuestión de campanas ya está todo inventado»2006
  FERRANDO, Encar - Campaners1998
  FERRARO, Amparo - Campanas de Valencia2007
  FERREIRA M. A.; PÉRE, E. - Valencia recuerda a Jaime I2008
  FERREIRA, M. Andrés - El tañido del bronce2000
  FERREIRA, M. Andrés - "Las campanas son la única música viva que existe"2004
  FERREIRA, M. Andrés - Un valenciano elabora el primer inventario de campanas de las catedrales de España2005
  FERREIRA, M. Andrés - La gran campana El Manuel regresa restaurada al Miguelete tras un año de ausencia2006
  Fil Per Randa - La Torre del Micalet2006
  FLORO, Lázaro (José SANCHIS SIVERA) - Descripción é historia del Miguelete y sus campanas1909
  FOLCH, Mariano; SACRISTÁN; MATEU i LLOPIS, Felipe (ed) - Nota de los nombres de las campanas de todos los campanarios de Valencia1969
  FONS LAGUNA, Francisco - Aspectos gnomónicos de la Catedral de Valencia2011
  FONS LAGUNA, Francisco - Paso del sol por la ventana de la Sala de la Presó o Refugio de la Torre del Micalet de Valencia2011
  FRAILE, Mª José - "Intuíamos que el Arzobispo iba a visitarnos"2009
  FURIÓ, Manuel - Volteo a mano de las campanas del Miguelete para abrir el “Año de la Fe”2012
  Gabinet de Comunicació - La Comunitat posee el 30% de los bienes Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de España2014
  GALIANA, José E. - Torres famosas: El Miguelete1928
  GARCÉS, Laura - "Me tiene harto la matraca de la modernidad"2006
  GARCÉS, Laura - Valencia se suma a los actos del 50 aniversario del Concilio Vaticano II 2012
  GARCÉS, Laura - El cardenal Carles descansa ya ante el altar de la Virgen de los Desamparados2013
  GARCÍA, Alfons - La "Consueta" ve la luz 500 años después2009
  GARCÍA, C. - El toque de campanas del Fadrí ya es BIC inmaterial2013
  GARCÍA, Cèsar - Diez razones por las que el Corpus se escribe con BIC2010
  GARCÍA-VIVÓ, M. - La leyenda negra del Miguelete1998
  GARDÓ, María - El badajo pone el ritmo2011
  GARDÓ, María - Un reconocimiento a toque de campana2013
  GENERALITAT VALENCIANA - Subvencions de campanes 20032003
  GENERALITAT VALENCIANA - Subvencions de campanes2005
  GENERALITAT VALENCIANA - El Consell declara Bien de Interés Cultural Inmaterial el toque manual de campanas de cuatro iglesias de la Comunitat Valenciana2013
  Generalitat Valenciana - Gabinet de Comunicació - Cultura ultima la declaració del toc manual de campana com Bé d'Interés Cultural Immaterial2013
  Generalitat Valenciana - Gabinet de Comunicació - Català visita Albaida amb motiu de la declaració de BIC del toc manual de campanes2013
  GONZAGA COLONA, Vespasiano - Real Crida y Edicte, sobre la delacio de les llums apres de tocada la campana de la Queda1576
  GONZÁLEA, Héctor - Conciertos de campanas2007
  GONZÁLEZ, Héctor - El arte del campanero2010
  GÓMEZ, P. - El Manuel vuelve a sonar en el Miguelete2006
  GÓMEZ, Pilar - Yo necesito mis campanas2006
  GRABER, Claude - Glockenexpertise València1990
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS - Estatuts del Gremi de Campaners Valencians1988
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS - Estatutos del Gremi de Campaners Valencians1988
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS - Consueta Nova de la Catedral de València1994
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS - Consueta Nova de la Catedral de València (1): El Campanar i les campanes1994
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS - Consueta Nova de la Catedral de València (2): Els rellotges i altres tocs automàtics1994
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS - Consueta Nova de la Catedral de València (3): El repic i els tocs de cor1994
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS - Consueta Nova de la Catedral de València (4): Els vols de campanes1994
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS - Consueta Nova de la Catedral de València (5): Els tocs de mort1994
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS - Consueta Nova de la Catedral de València (6): Altres tocs ordinaris i extraordinaris que es solen tocar1994
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS - Consueta Nova de la Catedral de València (7): El calendari de tocs anuals1994
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS - Consueta Nova de la Catedral de València (8): Els tocs de la Catedral i les Parròquies1994
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS - Consueta Nova de la Catedral de València (9): Conservació de les campanes i tocs alternatius1994
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS - València - Catedral - Aprovada la "Consueta Nova"1996
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS - Noves reixes en les sales del Campanar1996
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS - Calendari de tocs de campanes 1997/19981997
  GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS - Crónicas2001
  Guifre - Alé Alé Alé2001
  H. G. - Las campanas del "Micalet" se libran de la ordenanza del ruido2008
  H. G. - Cornetas y campanas para no dormir2009
  H. G. - El alineamiento solar de la Asunción atrae a decenas de personas a la Catedral 2013
  HERRERA Y BONILLA, THEODOSIO - Consueta de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Valencia1705
  HERRERO, F. - La “campana del foc”2007
  J. C. BARBERÁ - A 207 peldaños del suelo2005
  J. P. / EUROPA PRESS - Rita Barberá lamenta la mala imagen de la Casa del Relojero 2013
  J. T. - «El Manuel» vuelve a sonar en El Micalet2006
  J. V. P. - Semáforos para subir al Micalet2008
  JORDÁN MONTAÑÉS, Manuel - 6 de junio 1419: Traslado de las campanas al "nou campanar"2001
  JORDÁN MONTAÑÉS, Manuel - 1437: Las peripecias de la campana "Manuel"2001
  JORDÁN MONTAÑÉS, Manuel - Micalet monumental2002
  L. C. - El último adiós a Don Ricardo2013
  La Razón - Una página web reproduce las campanadas de 150 iglesias2002
  LAGUNA, Regina - Campanadas a medianoche1999
  Las Provincias - Matracas por campanas2002
  Las Provincias - Promoción de parte del patrimonio2005
  Las Provincias - Estudio detallado de los campanarios2006
  Levante - El Mercantil Valenciano - Cinco mil campanas anuncian la apertura del jubileo del año 20001999
  Levante - El Mercantil Valenciano - El Gremi de Campaners celebra los 7 siglos de la campana del Miguelete2005
  Levante - El Mercantil Valenciano - Una campana de 400 anys baixa per primera vegada del Miquelet2005
  LEVANTE - EMV - Una comunidad con más de 5.500 campanas2004
  Levante - EMV - Las alegaciones de los campaneros se tendrán en cuenta en la ordenanza del ruido2007
  Levante-EMV - «El Manuel» volverá a sonar de nuevo en la víspera del Corpus2006
  Levante-EMV - Los campaneros recuperan más de 300 toques manuales en desuso desde el siglo XV Algunos de los repiques se empleaban para anunciar partos difíciles, tormentas o la muerte de un enfermo2012
  LEVANTE-EMV - Cáritas volteará las campanas del Micalet para luchar contra la pobreza2012
  LEVANTE-EMV - El Consell declarará BIC los toques manuales de campanas2012
  LIÉBANA, José M. - El sonómetro dirá si tañen o truenan2007
  LL. RODRIGO - La campana de Sant Vicent1982
  LLADRÓ, Vicente - El Cantón de Valencia2013
  LLOP i ÁLVARO, Francesc - Las Campanas de la Catedral de València2011
  LLOP i BAYO, Francesc - El campanero, un comunicador extinguido1986
  LLOP i BAYO, Francesc - Nuestras campanas (1) - El Micalet1991
  LLOP i BAYO, Francesc - Nuestras campanas (2) - El toque del Angelus1991
  LLOP i BAYO, Francesc - Los toques de las campanas de la Catedral por la muerte del Arzobispo1992
  LLOP i BAYO, Francesc - Projecte per a la restauració integral del Campanar de la Catedral de València1993
  LLOP i BAYO, Francesc - Nuestras campanas (9) - Las campanas de la Catedral de València volverán a sonar1994
  LLOP i BAYO, Francesc - Catedral de Santa Maria - VALÈNCIA - Informe sobre la torre, las campanas y los toques1995
  LLOP i BAYO, Francesc - De la Cruz de Mayo a la Cruz de Setiembre… (2)1997
  LLOP i BAYO, Francesc - Campanarios y campanas1998
  LLOP i BAYO, Francesc - Los toques de campanas: una aventura comunitaria1999
  LLOP i BAYO, Francesc - Restauració de les campanes de les Catedrals de Lleida i de València2001
  LLOP i BAYO, Francesc - Campanas y tiempos2002
  LLOP i BAYO, Francesc - Restauración de campanas y sus toques: la recuperación de un instrumento musical comunitario2002
  LLOP i BAYO, Francesc - Campanars, campanes i tocs al sud de la Comunitat Valenciana: algunes reflexions2002
  LLOP i BAYO, Francesc - El Eloy ya toca en su torre de Santa Catalina2003
  LLOP i BAYO, Francesc - Los toques de campanas y de matracas en Semana Santa2003
  LLOP i BAYO, Francesc - L´Eloi torna a casa2003
  LLOP i BAYO, Francesc - Consueta de Rafael AGUADO (1912)2004
  LLOP i BAYO, Francesc - Efemèrides del Campanar Nou o Torre del Micalet de la Catedral de València2004
  LLOP i BAYO, Francesc - IN MEMORIAM: JOSÉ MARÍA REY DE ARTEAGA2005
  LLOP i BAYO, Francesc - Una nova mirada al Campanar: la baixada del Manuel i la documentació de la torre2005
  LLOP i BAYO, Francesc - El “Micalet” calla por las noches2006
  LLOP i BAYO, Francesc - Restoration of bells and new groups of bells ringers in València2006
  LLOP i BAYO, Francesc - Pólvora en els campanars: un perill innecessari2007
  LLOP i BAYO, Francesc - Aburrir o comunicar: los límites de la improvisación en los toques de campanas2007
  LLOP i BAYO, Francesc - In memoriam: Monsenyor Ramon ARNAU, ex degà de la Catedral de València2008
  LLOP i BAYO, Francesc - Tocs de campanes contra el canvi climàtic - Catedral de València 13-12-20092009
  LLOP i BAYO, Francesc - El soroll sagrat2010
  LLOP i BAYO, Francesc - Bon dia, València2012
  LLOP i BAYO, Francesc - El sol no va entrar per la finestra2012
  LLOP i BAYO, Francesc - Per què toquen les campanes de la catedral de València el dia 10 d'agost a la vesprada?2012
  LLOP i BAYO, Francesc - Per què toquen les campanes?2012
  LLOP i BAYO, Francesc - Les recreacions del passat per mitjà de la festa. El cas valencià2012
  LLOP i BAYO, Francesc - Algunes formes simplificades de tocar en la Catedral de València2013
  LLOP i BAYO, Francesc - Unes campanes ben equilibrades: les tècniques dels Campaners de la Catedral de València2013
  LLOP i BAYO, Francesc - Curset de perfeccionament dels Campaners de la Catedral de València2013
  LLOP i BAYO, Francesc - 25 anys dels Campaners de la Catedral de València2013
  LLOP i BAYO, Francesc - Una visita a la Torre del Micalet2014
  LLOP i BAYO, Francesc - Distinció de la falla de l'Avinguda de l'Oest als Campaners de la Catedral de València2014
  LLOP i BAYO, Francesc - Logo antic en moviment del Gremi de Campaners Valencians2014
  LLOP LLUCH, Francisco José - Valencia: campanarios, campanas1987
  LLOPIS PERPINÁN, Santiago - Los campaneros valencianos datan en su web más de 10.000 campanas y 4.000 campanarios de toda España y ofrecen toques en mp32009
  LLORENTE Y FALCÓ, Teodoro - Hablando con el campanero1911
  Lorenzo, Manuel - AbPhoto y Eliseu Roig le ponen 'ritmo al cielo'2013
  LOZOYA, Marga - "Las campanas expresan el sentimiento de la comunidad"2009
  LÓPEZ-CHAVARRI, E. - Los toques del Micalet resuenan en la Navidad del mundo1952
  LP - «La Lonja la hicieron los Reyes Católicos»2013
  LUJÁN CAMPAÑA, David - Análisis del proceso y sistema constructivo de la torre campanario del Miguelete2009
  LUJÁN, Irene - Una mano a las campanas del XV2008
  MARÍN, Antonio - Los arbustos coronan las gárgolas del Miguelete2013
  MARRAHÍ, J. A. - El Micalet recauda 60.000 al mes 2012
  MARRAHÍ, J.A. / MARTÍNEZ, J. - Rescatan con una escalera de 50 metros a una turista herida en lo alto del Micalet2007
  MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier; URZAINQUI SÁNCHEZ, Sergio Eds. - Manuel GARCÍA y otro, vecinos de esta ciudad, con el Cabildo Eclesiástico de la misma sobre posesión del oficio de campanero en la Torre del Miguelete1824
  MARTÍNEZ ROIG, Eliseo - Sonados veinte años2008
  MARTÍNEZ ROIG, Eliseo - Encontre amb les campanes, instrument comunicatiu2008
  MARTÍNEZ ROIG, Eliseo - El lenguaje de las campanas2009
  MARTÍNEZ ROIG, Eliseo - Cuando las llagas de las manos son declaradas Bien de Interés Cultural2010
  MARTÍNEZ ROIG, Eliseo - Jóvenes que saben lo que es una campana2011
  MARTÍNEZ ROIG, Eliseo - El tiempo y las campanas de la Valencia medieval2013
  MAS GADEA, Francisco - Toques de la Catedral de Valencia1978
  MATHEU, Vicario General - Toques por la muerte del Señor Rey - Coordinación desde la Seo1754
  MESA REIG, Javier - Los Campaneros del Miguelete ofrecen todo un espectaculo de musica y tradicion en las alturas de Valencia2009
  MESA REIG, Javier - Los Campaneros de Valencia realizaron El Clamoreig, un toque de campanas muy distintivo desde la Catedral de Valencia2010
  MESA REIG, Javier - Espectacular Concierto de Campanas en el Miguelete con motivo de la Festividad del Corpus Christi de Valencia2010
  MESTRE, Toni - AL VELL "CAMPANAR NOU DE LA SEU"1990
  Metro Valencia Hoy - "El Manuel" vuelve como nuevo a Valencia2006
  MILO - ¡Un momento, campanero!1947
  MOLLÀ ALCAÑIZ, Salvador-Artemi - Los Trilles y la campana más pequeña de la Seu de Xàtiva2000
  MONTANER, Rafel - Los matojos colonizan El Micalet2013
  MORENO, P. - Todas las entidades vecinales rechazan el jardín y el edificio junto al Micalet2013
  MORENO, Paco - El Micalet probará la escalera más alta2008
  N. C., Carlos - Quieren que una campana de Valencia repique toda la noche2007
  Notícies 9 - Concert de campanes des del Micalet2008
  OLMEDO DE CERDÁ, María Francisca - Callejeando por Valencia2003
  ORIA, Laura A. - El arte de reunir a un pueblo con el sonido del metal2010
  ORTIFUS - La Catedral está dispuesta a considerar que las campanas vuelvan a sonar de noche2006
  ORTOLÁ, Andrés - Nuestras campanas1999
  OSORO SIERRA, Carlos - Convocatoria reunión del Arzobispo de València con los grupos de campaneros de la diócesis2013
  OSORO SIERRA, Carlos - Arzobispo de València - Convocatoria reunión del Arzobispo de València con los grupos de campaneros de la diócesis2010
  OSORO SIERRA, Carlos - Arzobispo de València - Convocatoria reunión del Arzobispo de València con los grupos de campaneros de la diócesis2011
  OSORO SIERRA, Carlos - Arzobispo de València - Convocatoria reunión del Arzobispo de València con los grupos de campaneros de la diócesis2012
  Panorama Actual - La campana más antigua de Valencia, La "Caterina", cumple 700 años2005
  Panorama Actual - Patrimonio resuelve la adjudicación de ayudas para la restauración de campanas2005
  Panorama Actual - La catedral de Valencia celebra con una campanada el aniversario de la Seo2005
  Panorama Actual - Los bomberos rescatan a una mujer en el Miguelete tras romperse la cadera 2007
  Panorama Actual - Valencia estudiará las alegaciones de los campaneros a la Ordenanza del Ruido2007
  Panorama Actual - Las campanas de la Catedral se voltearán a mano por la Asunción de la Virgen2008
  Paraula / Iglesia en Valencia - Corpus Christi, único día que suenan las once campanas1999
  PARRA, Javier G. - Campanas en Ciutat Vella2006
  PARRILLA, José - Los matojos del Micalet se deben ´a la climatología´2013
  PASTOR, F. - Don Carlos Osoro agradece la labor del Gremi de Campaners Valencians2009
  PELLA, G. - Los 34 municipios de la Vall se suman al acto de despedida del milenio de los campaneros2000
  PÉREZ BENLLOCH, J. J. - Campanas2007
  PINTOR, Paula - Els campaners d'Algemesí visiten els seus homòlegs d'Albaida i València2013
  PINYOL, Fernando - ¿Por quién doblan las campanas?2006
  PLA SOLER, Enrique - Relación de las campanas antes del 19361989
  PONCE CARRASCO, Francisco - Volteo de campanas en el ‘Micalet’ – Valencia2010
  PONTEVEDRA, Silvia R. - 50 euros por tocar a muerto.2008
  PORCAR, Mosén Joan - Coses evengudes en la Civtat y Regne de Valencia1628
  PORTAL COMARCAL - El gobierno valenciano declara BIC Inmaterial el Toque Manual de campanas de Albaida2013
  PRESSVALENCIA - Los campaneros del Miguelete ejecutan el “repret de les campanes”2012
  Programa electoral PP 1999 - Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. Restauración de bienes muebles integrados en monumentos1999
  PUCHE, F. P. - Antes que la Casa del Relojero, Valencia perdió el Reloj 2014
  PUCHE, F. P. - Greenwich llega a Valencia2014
  PUNT 2 - Continguts del programa "3 en comú" de dilluns 12 de febrer del 20072007
  Real Sociedad de Amigos del País de Valencia - Conferencia "La Cultura de la Campana"2005
  REDACCIÒN - La campana más antigua del Micalet cumple 700 años2005
  REDACCIÒN - El arzobispo preside esta noche la Vigilia Pascual en la Catedral2005
  REDACCIÒN - Una grúa baja una campana del Miguelete para su restauración2005
  REDACCIÓN - La Torre del Miguelete2004
  REDACCIÓN - La campana ‘Micalet’, la cuarta mayor de España2004
  REDACCIÓN - Las campanas de la Catedral, 'calladas' de jueves a sábado 2011
  REDACCIÓN - La casa del Relojero lleva 18 años a la espera de ser rehabilitada 2011
  REDACCIÓN - Las campanas de "El Micalet" acompañarán a la Banda Municipal de Valencia en el Concierto del Corpus Christi2012
  REDACCIÓN - Los campaneros cumplen 25 años2013
  REDACCIÓN - El Miguelete sigue la tradición medieval 2013
  RODRIGO, Berta - Los campaneros piden poder tocar desde las ocho de la mañana hasta medianoche2007
  RODRÍGUEZ, L. - "Tocar las campanas es expresar sentimientos"2008
  RODRÍGUEZ, Mª José - Les campanes parlen2009
  RODRÍGUEZ, V. - La campana que toca el ´cierre de murallas´ baja del Miguelete por primera vez en 400 años2005
  RODRÍGUEZ, V. - La campana del Miguelete recupera el sonido de hace 400 años tras su limpieza2005
  ROIG, Eliseu - Otro punto de vista - "Ritmo en el cielo"2012
  ROMERA SOTILLO, Álvaro - Valdesaz. Bendición e inauguración de las campanas restauradas2013
  ROS, Mónica - Las campanas del Micalet doblan durante 4 horas2005
  ROS, Mónica - Rescatan a un hombre agotado tras subir al Micalet2012
  ROS, Mónica - Al Micalet, sin prisas y en más de 5 minutos2012
  RUIZ DE LIHORY, José (Barón de Alcahalí) - La Música en Valencia - Campanas de Valencia1987
  RUIZ, Julia - Cientos de campanas suenan al unísono en recuerdo del concejal Miguel Ángel Blanco1997
  S. G. - La ordenanza del ruido deja fuera de regulación el sonido de las campanas2007
  S. G. - A vueltas con el ruido de las campanas2007
  SALA PARPALLÓ - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA - Observatori. Clara Boj & Diego Díaz2009
  SALA, Daniel - La campana ‘Miguel’ del Micalet de la Seu2007
  SAMPIETRO, Agnese - Las Campanas de Valencia2008
  SANCHIS, Ramón - Las campanas del Micalet repicaron una hora para honrar al nuevo Pontífice2005
  SANMARTÍN BARGUES, Ricard - La campana dels platers1959
  SÁNCHEZ, Erica - La página web de los campaners tiene más de 300 toques y repiques en formato mp32006
  SENA, L. - El repique que será patrimonio de todos2012
  SERRA, Ana - La ciudad a vista de pájaro2010
  SERRANO, Àlex - Los tañidos que atraviesan la Historia2013
  SERRANO, Álex - El Consell declara BIC el volteo manual de las campanas de la catedral2013
  SORIANO, Lola - Las pulsaciones de Valencia2007
  SORIANO, Lola - Aguado y el oficio de campaner2007
  SORIANO, Lola - Los barberos del Miguelete2011
  SORIANO, Lola - La Catedral reforzará el vallado del Micalet para evitar imprudencias de los turistas 2013
  SUBIRÁ, Vicente J. - Las campanas de nuestra Catedral1999
  Terra Actualidad - Campaneros de la Catedral harán hoy en "toque de difuntos" en las campanas de la torre del Miguelete2006
  They still draw pictures - Dibujos del Miguelete de niños en 19381938
  TORINOS, Chiara - Internet da la campanada2008
  TORREJÓN, Chelo - Los toques de campana declarados BIC2013
  TRELIS, Jesús - Campanas con nombre propio2000
  Turisvalencia - El Corpus y El Gremi de Campaners2010
  UN REDACTOR - La hora de la emoción1930 ca
  Valencia Vayaciudad - Las campanas del Miguelete tocan por el Obispo y el Papa2011
  Valenpedia - Las campanas de Valencia doblan por la muerte de Juan XXIII (año 1963)2013
  VAREA, P. - El acceso a la Catedral se restringirá1998
  VAREA, Paco - La campana de la discordia2006
  VAREA, Paco - Las campanas del Micalet volverán a sonar de noche cuando se apruebe la ordenanza del ruido2007
  VICH, D. Álvaro y D. Diego de - Dietario Valenciano (1619 a 1632)1628

  Tocs de campanes en mp3

  Tocs de campanes en videos

  Vídeos

  (es pot ordenar per vídeo, durada o data) (se puede ordenar por vídeo, duración o fecha)
  VídeoData / FechaDura
  Vox Populi, Vox Dei 1/3 200110:53
  1014 fotos del campanar
  Calendari anual de tocs manuals de campanes
  Fitxes de totes les campanes
  Editors fitxa ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
  Actualització 06-03-2013

  Campanes desaparegudes

  LocalitzacióCampanaFonedorAnyDiàmetrePes
  Simbalet, Anna Maria de la Crus (refosa)VIELSA, MIQUEL DE16313023,7
  Lo Manuel (refosa)TORRE, FELIP DE LA15801401911

  Campanes actuals

  LocalitzacióCampanaFonedorAnyDiàmetrePes
  cimboriEl CimborietGARCÍA, CRISTOBAL18053016
  espadanyaDe quarts (A)CASTAÑER, LLUÍS1736109750
  espadanyaEl Micalet (B)TRILLES, LLUÍS15392357514
  GirolaCampaneta dels Morts1250ca205
  sala de campanesL´Úrsula (1)MARTÍ, ANTONI143865209
  sala de campanesLa Violant (2)VIÑA, JUAN ANTONIO DE LA173579317
  sala de campanesLa Caterina (3)130584554
  sala de campanesLa Bàrbera (4)CASTAÑER, LLUÍS168184526
  sala de campanesEl Pau (5)148990422
  sala de campanesL´Arcís (6)TRILLES, LLUÍS152994481
  sala de campanesEl Vicent (7)BALLE, JOAQUIM1569113835
  sala de campanesL'Andreu (8)MARTÍNEZ, VICENT16051291243
  sala de campanesEl Jaume (10)MOREL, TOMÁS14291341750
  sala de campanesEl Manuel (9)VIELSA, MIQUEL DE16211391980
  sala de campanesLa Maria (11)CLERGET, JOAN15441451765

  Rellotges

  Rellotge mecànic (1)
  Data 1650ca
  Remontatge Manual
  Funcionament Parat
  Existència Desaparegut
  Descripció L'antic rellotge mecànic va desaparéixer en els anys 60, probablement desmuntat i venut com a ferralla, per part de l´Ajuntament, titular de la maquinària.
  El rellotger Juan Bautista CARBONELL n'era l'encarregat del seu manteniment als primers anys del segle XX.
  Ordinador (2)
  Autor del rellotgeFRANCE CARILLON (BONREPOS-RIQUET)
  Data 1989
  Remontatge Electrònic
  Funcionament Parat
  Existència Desaparegut
  Descripció Fins a 1989 les campanes del rellotge (dels Quarts i Micalet) van romandre en silenci, fins que Clementina RÓDENAS, Alcaldessa de València, va subvencionar un ordinador "France Carillons" per controlar tant el toc del rellotge com el dels tocs automàtics regulars.
  Ordinador (3)
  Autor del rellotgeCLOCK-O-MATIC (HOLSBEEK)
  Data 2000
  Remontatge Electrònic
  Funcionament En marxa
  Existència Existent
  Descripció En l'actualitat (2011) hi ha un segon ordinador, "Apollo" de Clock-O-Matic, ja que el primer es va fer malbé per unes tronades. L´Apollo fou subvencionat per la Generalitat Valenciana, amb motiu de l´exposició "La Llum de les Imatges".

 • VALÈNCIA: campanes, campaners i tocs
 • Francesc LLOP i BAYO; Xavier MARTÍN Metodologia dels inventaris de campanes (1998)
 • Tornar a la pàgina anterior
 • Menú inicial dels CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  Buscar campana, campanar, població, fonedor, any fosa, autor, article
  © Campaners de la Catedral de València (2014)
  campaners@hotmail.com
  Última modificació: 16-04-2014
  Convertir a PDF