Església Prioral de Sant Pere - REUS CATALUNYA

Campanes desaparegudes

Campana de Jesús (destruïda)

(Referència 4694)

Diàmetre (en cm) 83
Altura del bronze 85
Pes aproximat (en quilos) 331
FonedorROCA II, PERE (ROCAFORT DE QUERALT)
Any fosa 1586
Descripció La campana tenia una breu epigrafia en minúscula gòtica: "xps - reg - venit in pase deus - omo factus est - sancte petre - ora pro nobis" "petrus roca me fecit mdlxxxvi"
No podem verificar la inscripció original, que haurien d'haver escrit "xps rex venit in pace. deus homo factus est. sancte petre ora pro nobis. petrus roca me fecit anno mdlxxxvi" La primera paraula és l'abreviatura en grec del nom de Crist, mentre que la resta estava escrita en llatí. El text es podria interpretar com "Crist Rei ve en pau. Déu s'ha fet home. Sant Pere pregueu per nosaltres. Em va fer Pere Roca l'any 1586".
Terç (T) "xps - reg - venit in pase deus - omo factus est - sancte petre - ora pro nobis" /
"petrus roca me fecit mdlxxxvi"
Estat anterior Desapareguda en 1936
Editor de la fitxa LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 16-04-2010
2 Fotos

Campana de Sant Bernat, dels Gegants o dels Quarts (refosa)

(Referència 4691)

Diàmetre (en cm) 87
Altura del bronze 86
Pes aproximat (en quilos) 381
FonedorPOMAROL, JOSEP
Any fosa 1819
Descripció La campana tenia una llarga inscripció "CAMPANA DE SANT BERNAT DE MAS CALBO / FETA EN 1739 Y RENOVADA PER DISPOSICIO DEL AJUNTAMENT DE REUS EN LO ANY 1819 / JHP POMAROL, CAMPANÉ DE LA MATEIXA VILA" També hi havia quatre imatges de sants, amb els seus rètols) "SANT BERNAT - SANT EMIGDIO - NOSTRA SENYORA DE MISERICORDIA - SANT MARCH"
Sant Emigdi, poc habitual, és un bisbe màrtir del segle IV considerat defensor contra els terratrèmols. La seva popularitat va créixer molt a partir del terratrèmol de Lisboa (1755), però aquesta campana, molt anterior, indica una devoció ja consolidada.
Terç (T) "CAMPANA DE SANT BERNAT DE MAS CALBO / FETA EN 1739 Y RENOVADA PER DISPOSICIO DEL AJUNTAMENT DE REUS EN LO ANY 1819 / JHP POMAROL, CAMPANÉ DE LA MATEIXA VILA"
(quatre imatges de sants, inidentificables, amb sengles rètuls) "SANT BERNAT - SANT EMIGDIO - NOSTRA SENYORA DE MISERICORDIA - SANT MARCH"
Truja Braç de fusta - fixa
Estat actual Faltava un tros de la boca. Refosa.
Mecanismes de toc Batall per al repic manual - mall extern per al toc dels quarts
Editor de la fitxa LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 17-04-2010
2 Fotos

Campana de Sant Pau, la Francesa, la del treball (destruïda)

(Referència 4699)

Diàmetre (en cm) 92
Altura del bronze 90
Pes aproximat (en quilos) 451
Any fosa 1636
Descripció Coneguem la inscripció de la campana desapareguda "JHS - MARIA - JOSEPH - SANT PAU - ORA PRO NOBIS - 1636". La inscripció sembla poc probable, barrejant el català i el llatí. És més possible que la seva epigrafia fos "IHS # MARIA # IOSEPH # SANCTE PAVLVS ORA PRO NOBIS # ANNO I636".
En tot cas la dedicació inicial a la Sagrada Família, força habitual en terres castellanes i gallegues, és molt rara a terra nostra, al menys fins al XVIII, on comença a repetir-se en moltes campanes.
Es pot traduir com JESÚS, MARIA I JOSEP. SANT PAU, PREGA PER NOSALTRES.
Si la documentació de BARRUFET és exacta, la campana tenia major diàmetre que alçada, relació també molt rara.
Terç (T) "JHS - MARIA - JOSEPH - SANT PAU - ORA PRO NOBIS - 1636"
Estat actual Desapareguda en 1936
Editor de la fitxa LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 17-04-2010
2 Fotos

Campana de Sant Jaume (destruïda)

(Referència 4700)

Diàmetre (en cm) 113
Altura del bronze 108
Pes aproximat (en quilos) 835
FonedorTARANTINO, FRANCISCUS
Any fosa 1829
Descripció La campana tenia una complexa epigrafia, transcrita per BARRUFET: "DIVO JACOBO HISPAN PATRONO DICATA CAMPANA HAEC PRIMO AEREM VERBERAVIT 1586 / BIS PRISTINAM FORMAM REVOCATA EST 1819 ET 1829". (marca de fàbrica al peu d´una custòdia) " FRANCISCUS / TARANTINO / ME / FECIT " / "FESTA PRAEDICO POPULUS COLENDA / CONVOCO CAETUM, LACRYMORQUE FUNCTOS / GRANDINEM PELLO, TONITRU ET MINACEM / NUBEM TERRITO"
El mateix BARRUFET proposa la següent traducció AQUESTA CAMPANA DEDICADA A SANT JAUME, PATRÓ D'ESPANYA, VA COLPEJAR L'AIRE PER PRIMERA VEGADA L'ANY 1586. DUES VEGADES HA ESTAT REFOSA A SA PRIMERA FORMA, EL 1519 I EL 1829. FRANCESC TARANTINO EM VA FER. ANUNCIO LA FESTA QUE HAN DE CELEBRAR ELS POBLES, CONVOCO A REUNIÓ I PLORO ELS DIFUNTS. ALLUNYO LA PEDREGADA I ESPARVERO EL TRO I EL NÚVOL AMENAÇADOR.
El text és una variant poc habitual de la coneguda "LAUDO DEUM VERUM, CONGREGO CLERUM, PESTEM FUGO, DEFUNCTOS PLORO, FESTA DECORO", és a dir LLOO AL DÉU VERITABLE, REUNEIXO AL CLERGAT, FAIG FUGIR LA PESTA, PLORO ELS MORTS I ORNO LES FESTES.
Terç (T) "DIVO JACOBO HISPAN PATRONO DICATA CAMPANA HAEC PRIMO AEREM VERBERAVIT 1586 / BIS PRISTINAM FORMAM REVOCATA EST 1819 ET 1829"
(marca de fàbrica al peu d´una custòdia) " FRANCISCUS / TARANTINO / ME / FECIT " /
"FESTA PRAEDICO POPULUS COLENDA / CONVOCO CAETUM, LACRYMORQUE FUNCTOS / GRANDINEM PELLO, TONITRU ET MINACEM / NUBEM TERRITO"
Estat actual Desapareguda en 1936.
Editor de la fitxa LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 17-04-2010
2 Fotos

Campana de Sant Pere (refosa)

(Referència 4695)

Diàmetre (en cm) 135
Altura del bronze 133
Pes aproximat (en quilos) 1425
FonedorTARANTINO, FRANCISCUS
Any fosa 1829
Descripció Segons BARRUFET la campana portava una complexa epigrafia "DIVO PETRO APOST PRIMO DICATA CAMPANA / HAEC PRIMO SONITO AEREM VERBERAVIT 1420 / TER AD PRIST FORMA REVOCATA EST 1773, 1819 ET 1829 / REUSIS CONSVLIS CURANT"
(Imatges de Sant Pere, Sant Antoni, Sant MIquel, Santa Llúcia, gran custòdia, escut de la ciutat)
"ALTISONANTE BOO CREPITV CAMPANA PER AVRES, MONS VALLISQUE TREMUNT VOCIBUS ICTA MEIS / MORTALIS VOBIS OPERA, AC PRECEDIQUE LABORQUE, SINT CORDI, QUOTIES STERTIMVS AERA CAVA / CVDEBAT FRACISCUS TARANTINO"
El text, com altres llatins del XIX és, com ell mateix indica ALTISONANTE, sense la simplicitat (no exempta de sentit) de les epigrafies llatines dels segles anteriors. BARRUFET proposa la següent traducció AQUESTA CAMPANA DEDICADA A SANT PERE, PRIMER APÒSTOL, VA FERIR L'AIRE AMB SON PRIMER SO L'ANY 1420. TRES VEGADES HA ESTAT REFOSA A SA PRIMITIVA FORMA, EN 1773, 1819 I 1829. A CÀRREC DELS CONSELLERS REUSENCS. JO, CAMPANA, RESSONO PELS AIRES AMB VEU ALTISONANT. MORTALS, LLIUREU-VOS AMB GOIG ALS AFANYS, PREGÀRIES I TREBALL DEL DIA CADA VEGADA QUE, BRONZES BUITS, RESSONEM. LA FA FONDRE FRANCESC TARANTINO.
Terç (T) "DIVO PETRO APOST PRIMO DICATA CAMPANA / HAEC PRIMO SONITO AEREM VERBERAVIT 1420 / TER AD PRIST FORMA REVOCATA EST 1773, 1819 ET 1829 / REUSIS CONSVLIS CURANT"
(Imatges de Sant Pere, Sant Antoni, Sant Miquel, Santa Llúcia, gran custòdia, escut de la ciutat)
"ALTISONANTE BOO CREPITV CAMPANA PER AVRES, MONS VALLISQUE TREMUNT VOCIBUS ICTA MEIS / MORTALIS VOBIS OPERA, AC PRECEDIQUE LABORQUE, SINT CORDI, QUOTIES STERTIMVS AERA CAVA / CVDEBAT FRACISCUS TARANTINO"
Estat actual Refosa en 1925 per Pere DENCAUSSE - Desapareguda en 1936.
Editor de la fitxa LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 17-04-2010
2 Fotos

Campana de Sant Joan Baptista (destruïda)

(Referència 4696)

Diàmetre (en cm) 135
Altura del bronze 133
Pes aproximat (en quilos) 1425
FonedorDENCAUSSE COMINAL, PEDRO
Any fosa 1925
Estat actual Refosa de l'anterior campana de Sant Pere, de Franciscus TARANTINO, de la qual hom respectà la forma, la mida i l'ornamentació. El nom de Sant Pere fou suplantat pel de Sant Joan Baptista, sens dubte a honor del General Prim - desapareguda en 1936
Editor de la fitxa LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 17-04-2010
4 Fotos

Campanes actuals

Sants Bernat, Marc, Emigdi i Misericòrdia "Campana dels Quarts o dels Gegants" (A)

(Referència 4692)

Localització campanar - sala alta
Diàmetre (en cm) 85
Altura del bronze 66
Vora 10
Pes aproximat (en quilos) 356
FonedorGUIXÀ
Any fosa 1990
Descripció L'epigrafia vol ser una còpia de la campana refosa "CAMPANA DE S. BERNAT NATURAL DE MAS CALBO FETA EN 1739 / Y RENOVADA PER DISPOSICIO DEL MAG AYUNTAMENT DE REUS / EN LO ANY 1819 PER JHP POMAROL CAMPANÉ DE LA MATEIXA VILA / L'ANY 1990 FOU REFOSA DURANT LA RESTAURACIO DEL CAMPANAR" amb alguns canvis notables.
També té quatre imatges amb els corresponents rètols: "S. BERNAT" "S. MARCH" "MISERICORDIA" "S. EMIGDIO".
La inscripció manté alguns defectes de la transcripció de BARRUFET (com ara les paraules accentuades, pràcticament inexistents en l'epigrafia de campanes) i introdueix paraules noves, com ara "NATURAL" o "MAG" així com la necessària referència a la refosa. Limita el nom de la Patrona a MISERICORDIA i utilitza abreviatures per a SANT, possiblement per emprar una epigrafia desmesuradament gran per a les dimensions de la campana (habitualment l'única epigrafia de l'empresa).
La inscripció, en català correcte, i sense els habituals accents, hauria d'haver sigut escrita com CAMPANA DE SANT BERNAT NATURAL DE MAS CALBO FETA EN 1739 I RENOVADA PER DISPOSICIO DEL MAGNIFIC AJUNTAMENT DE REUS L'ANY 1819 PER JOSEP POMAROL CAMPANER DE LA MATEIXA VILA. FOU REFOSA L'ANY 1990 DURANT LA RESTAURACIO DEL CAMPANAR.
Terç (T) (2 cordons) /
"CAMPANA DE S. BERNAT NATURAL DE MAS CALBO FETA EN 1739 / Y RENOVADA PER DISPOSICIO DEL MAG AYUNTAMENT DE REUS / EN LO ANY 1819 PER JHP POMAROL CAMPANÉ DE LA MATEIXA VILA / L´ANY 1990 FOU REFOSA DURANT LA RESTAURACIO DEL CAMPANAR"
Mig (M) (00) (Sant Bernat, envoltat de dues sargantanes) / "S. BERNAT"
(03) (Sant Marc) / "S. MARCH"
(06) (Misericòrdia) / "MISERICORDIA"
(09) (Sant Emigdi) "S. EMIGDIO"
Tocs tradicionals de campanes Fins la restauració no tocava els quarts, tot i que disposava dels mecanismes per fer-ho.
Sols es repicava manualment, sense ventar-la, per a les festes.
Truja Fusta RIYAC
Estat original Sembla que part o la totalitat del jou era original.
Estat anterior En les primeres documentacions, la campana tocava els quarts, amb el seu mall motoritzat. El batall penjava d'una corda, ja que no hi havia batallera.
La campana estava fixa, tot i que les marques del suport, possiblement original, indiquen la seva oscil·lació tradicionals. No obstant la campana es toca amb una corda al batall. Tot i que disposava d'un mall motoritzat, per al toc dels quarts, la campana restava muda durant l'any per una mala programació de l'ordinador.
Estat actual La campana, com és habitual en aquesta foneria, té moltes imperfeccions de fosa, amb un aspecte rugós i irregular. Tampoc el seu so arriba a la harmonia d'altres campanes seves, harmonia sovint anunciada com característica de l'empresa.
La campana té sis anses en estrella a l'estil de les campanes alemanyes, però no tenia batallera original, per la qual cosa té una falsa afegida.
Restaurada per RIYAC en 2011, refent el jou de fusta i dotant-lo d'una palanca per brandar la campana. El batall, sobredimensionat i propi de campanes de tipus llançat (sense jou) no està disposat per repicar, justament el caracterìstic d'aquesta campana (repic a la sortida dels gegants).
Mecanismes de toc (03) mall motoritzat - corda al batall per repicar
Intervencions Substitueix l'antiga campana de Sant Bernat de Mas Calbo, dels Gegants o dels Quarts
Actuacions urgents La campana ha de tocar necessàriament els quarts del rellotge. Seria recomanable que tocara els quarts de dia (de 8 del matí a les 24 hores) i que la resta de la nit sols tocaren les hores, sense repetició.
Propostes Es proposa la restauració del conjunt de manera que la campana torni a tocar d'acord amb les tradicions catalanes.
La campana ha de ser netejada, per dins i per fora, per a recuperar la sonoritat original, mitjançant doll d'arena humida.
El jou ha de ser restaurat, de manera que sigui possible ventar la campana i tindrà així mateix, a les 03, una palanca metàl·lica, de la grandària del diàmetre de la campana, per poder-la ventar. En allò que sigui possible caldrà mantenir totes les parts existents (fusta, ferro) substituint exclusivament aquelles necessàries per seguretat. L'electromall haurà de ser disposat en l'altre costat, per no impedir els tocs manuals.
Tot i l'innegable interès dels coixinets originals, i degut a la seva complicada conservació, es recomana la seva substitució per rodaments autocentrats, però conservant els elements substituïts en el campanar, preferentment en la sala del rellotge.
Cal dotar la campana d'una batallera fixa, per lligar el batall.
La campana serà dotada del batall corresponent a la seva grandària, i que tindrà en el seu extrem un trau per a possibles tocs manuals. El batall haurà de ser dotat de cables de seguretat, per a evitar la seva caiguda en casos de ruptura, fixat de manera que no colpegi en trencar-se, i que els cables tampoc danyin el bronze. De cap manera s'unirà a la batallera mitjançant una articulació rígida, ja que aquestes arranquen l'anella interior. L'articulació haurà de ser bastant elàstica de manera que el batall no reboti.
Protecció Protecció genèrica en trobar-se en un BIC declarat.
Valoració Campana interessant. Pot refondre's en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació és tradicional i cal conservar-la per mantenir els valors sonors i culturals de l'instrument, així com els tocs tradicionals.
Editor de la fitxa CIURANA I ABELLÍ, Blai
Actualització 26-06-2023
23 Fotos

Petra - Clàudia, campana horària (B)

(Referència 4693)

Localització campanar - sala alta
Diàmetre (en cm) 136
Pes aproximat (en quilos) 1456
FonedorPOMEROL, RAMÓN
Any fosa 1883
Descripció La campana té una llarga epigrafia, en tipografia industrial, pròpia del seu moment: "FUNDIDA EN 1573, YNUTILIZADA EN 1870 REFUNDIDA POR RAMON POMEROL EN SETIEMBRE DE 1883 POR # " / "ACUERDO DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE 25 DE MAYO DEL PROPIO AÑO SIENDO ARCIPRESTE Y # " / "PRIOR DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO EL PRESBITERO D JUAN ALAIX # # # "
Té també una creu, una imatge de Sant Pau, un altra de Sant Pere i un escut de Reus amb Heracli o Hèrcules, amb l'anagrama de la tiara i les claus de Sant Pere.
Terç (T) (Cordó) /
"FUNDIDA EN 1573, YNUTILIZADA EN 1870 REFUNDIDA POR RAMON POMEROL EN SETIEMBRE DE 1883 POR # " /
(cordó) /
"ACUERDO DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE 25 DE MAYO DEL PROPIO AÑO SIENDO ARCIPRESTE Y # " /
(cordó) /
"PRIOR DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO EL PRESBITERO D JUAN ALAIX # # # " /
(cordó) /
(garlanda vegetal) /
(cordó)
(garlanda de fins cordons)
Mig (M) (00) (creu)
(03) (sant Pau)
(06) (sant Pere)
(09) (escut de Reus, amb Heracli o Hércules, damunt del qual es troba l'anagrama amb la tiara i les claus de Sant Pere)
Tocs tradicionals de campanes Possible toc manual, voltant-la a seure, amb dues ballestes.
Tocs actuals de campanes Toc de les hores (amb repetició)
Truja Fusta
Estat original La instal·lació és original, fins i tot amb l'antic mall retràctil del rellotge.
Estat anterior El batall es va partir repicant, sense arribar-se a trencar del tot. Hi havia un mall motoritzat per als tocs del rellotge.
Estat actual Nou batall, amb forat molt menut per a repicar manualment (únic ús actual).
La campana està ubicada en una imposant estructura, possiblement calculada per un pes deu vegades major. És de destacar el mall antic del rellotge, retràctil, per facilitar el ventat manual de la campana amb cordes.
En el jou de fusta posa "Any I822", una epigrafia poc usual en la fusta.
Mecanismes de toc (09) electromall CLOCK-O-MATIC
Intervencions Primera mecanització, possiblement de GUIXÀ, amb mall motoritzat tipus MAMIAS.
Segona mecanització, possiblement d'ERMEC, amb electromall CLOCK-O-MATIC.
Actuacions urgents Seria recomanable el toc de les hores, sense repetició, de dia i de nit.
Cal recordar que el toc de les hores és un dret dels ciutadans a ser informats de l'hora, per part de l'Ajuntament, i en conseqüència una obligació municipal, que no es pot valorar com un "soroll", sinó com un paisatge sonor - i un dret, i un costum - comunitari, és a dir com un fet patrimonial.
Propostes Es proposa la restauració del conjunt de manera que la campana torni a tocar d'acord amb les tradicions catalanes.
La campana ha de ser netejada, per dins i per fora, per a recuperar la sonoritat original, mitjançant doll d'arena humida.
El jou de fusta, així com l'estructura de bigues han de ser restaurats, per recuperar el seu ús tradicional. En allò que sigui possible caldrà mantenir totes les parts existents (fusta, ferro) substituint exclusivament aquelles necessàries per seguretat. És recomanable també substituir els coixinets de bronze originals per uns rodaments autocentrats. Igualment el batall ha de ser necessàriament substituït, prenent com a referència el batall original, i dotant-lo de cables de seguretat en cas de trencament.
L'electromall per als tocs del rellotge ha de ser abatible, de manera que no impedeixi el ventat manual.
Protecció Protecció genèrica en trobar-se en un BIC declarat.
Valoració Campana interessant. Pot refondre's en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació és tradicional i cal conservar-la per mantenir els valors sonors i culturals de l'instrument, així com els tocs tradicionals.

Autors de la documentació

 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (25-11-2001)
 • LLOP i BAYO, Francesc (31-01-2009)
 • LLOP i BAYO, Francesc; VILARRÚBIAS i CUADRAS, Daniel (19-10-2009)
Editor de la fitxa CIURANA I ABELLÍ, Blai
Actualització 26-06-2023
83 Fotos

Sant Pau, la del treball (1)

(Referència 4698)

Localització Sala de campanes
Diàmetre (en cm) 85
Pes aproximat (en quilos) 356
FonedorROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa 1943
Descripció La campana té una doble epigrafia, en llatí i en español: "SANCTE PAULE ORA PRO NOBIS # # # " "IN SUDORE VOLTUS TUI VESCERIS PANE AD LABOREM VOCAT # # # " "COSTEADA POR UN / RESPETABLE NUMERO / DE SOCIOS DE LA / CAMARA OFICIAL / DE COMERCIO E / INDUSTRIA DE / REUS 1943" "FUNDICION / DE / CAMPANAS / ROSES HNOS / SILLA (VALENCIA)"
L'expressió "in sudore vultus tui vesceris pane" procedeix de Gènesi (3:19) que cal interpretar com "Et guanyaràs el pa amb la suor del teu front". L'expressió "ad laborem vocat" (crido al treball) va associada amb una interpretació moderna del seu paper original.
Pel contrari, el toc de cor de matí (laudes, tèrcia probablement) i el de vespres a la tarda (que era sobre les tres) eren interpretats com "tocs de treball"; en una segona lectura ho eren, però no en el seu sentit inicial i original; és sabut que les campanes ordenaven a través dels seus tocs la vida quotidiana.
La frase llatina es pot traduir com SANTA PAU PREGUEU PER NOSALTRES. ET GUANYARÀS EL PA AMB LA SUOR DEL TEU FRONT. CRIDO AL TREBALL.
Terç (T) (2 cordons) /
"SANCTE PAULE ORA PRO NOBIS # # # " /
(2 cordons)
Mig (M) (00) (creu amb pedestal)
(03) (escut España)
(06) "COSTEADA POR UN / RESPETABLE NUMERO / DE SOCIOS DE LA / CAMARA OFICIAL / DE COMERCIO E / INDUSTRIA DE / REUS 1943"
(09) (marca de fàbrica) " FUNDICION / DE / CAMPANAS / ROSES HNOS / SILLA (VALENCIA)"
Mig peu (MP) (2 cordons) /
"IN SUDORE VOLTUS TUI VESCERIS PANE AD LABOREM VOCAT # # # " /
(2 cordons)
Peu (2 cordons) /
(2 cordons)
Tocs tradicionals de campanes Campana ventada i repicada, manualment, amb llargues cordes.
Tocs actuals de campanes No sols toca els senyals propis de campana litúrgica; també toca els quarts junt amb l'altra campana de la sala.
Truja Ferro MANCLÚS vell
Estat original La campana tocava repicada, oscil·lada i deixant-la assentada, cap amunt, com era habitual en els campanars catalans. No costa que aquestes campanes tinguessin topalls en el mur per impedir el seu gir.
Estat anterior En 1983 el jou de fusta i el toc manual foren substituïts per un jou de ferro i una mecanització amb motor de volteig continu i electromall trifàsic.
En 2001 conservava una corda al batall per al repic manual.
En 2001 el mall motoritzat estava espatllat.
Estat actual Les cordes estan desmuntades i sols es posen en el moment de la seva utilització.
El mall motoritzat funciona correctament.
Mecanismes de toc Immobilitzada - (09) mall motoritzat
Intervencions Les campanes litúrgiques no participaven mai dels tocs del rellotge. Justament aquesta fou la causa de la seva desaparició en 1936.
Les campanes eren ventades, repicades o tocades a batallades.
La mecanització de MANCLÚS suposà una doble desaparició: ja no es podia tocar manualment, i els motors continus no permetien ventar les campanes sinó voltejar-les, introduint una nova forma de tocar no tradicional.
Després de la restauració arquitectònica, les campanes estan fixades i sols toquen amb un mecanisme electromecànic extern. Aquest mecanisme no impedeix el toc a batallades. No obstant, la fixació impedeix tot moviment de la campana, i per tant tots els efectes acústics derivats de ventar-la.
Actuacions urgents La campana no deu tocar els quarts de rellotge de cap manera, sobre tot quan hi ha una campana exclusivament dedicada a aquest toc.
Propostes Es proposa la restauració del conjunt de manera que la campana torni a tocar d'acord amb les tradicions catalanes.
La campana ha de ser netejada, per dins i per fora, per a recuperar la sonoritat original, mitjançant doll d'arena humida.
Haurà de ser dotada d'un jou de fusta, de forma tradicional, ubicat en un dels finestrals, en la part alta, i tindrà així mateix, a les 03, una palanca metàl·lica, de la grandària del diàmetre de la campana, amb el seu corresponent topall elàstic en el mur, per a deixar-la assentada mitjançant una llarga corda , que podrà col·locar-se per als tocs manuals. Igualment disposarà a les 09 del corresponent electromall i motor d'impulsos, que sigui capaç el primer de repicar a alta velocitat i el segon d'oscil·lar la campana a dues altures (mitjana i alta) i fins i tot de deixar la campana assentada, parada cap amunt entre toc i toc.
La campana serà dotada del batall corresponent a la seva grandària, i que tindrà en el seu extrem un trau per a possibles tocs manuals. El batall haurà de ser dotat de cables de seguretat, per a evitar la seva caiguda en casos de ruptura, fixat de manera que no colpegi en trencar-se, i que els cables tampoc danyin el bronze. De cap manera s'unirà a la batallera mitjançant una articulació rígida, ja que aquestes arranquen l'anella interior. L'articulació haurà de ser bastant elàstica de manera que el batall no reboti.
La campana ha de ser reubicada en una de les finestres buides.
Protecció Protecció genèrica en trobar-se en un BIC declarat.
Valoració Campana interessant. Pot refondre's en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació ha sigut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l'instrument, així com els tocs tradicionals.

Autors de la documentació

 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (25-11-2001)
 • LLOP i BAYO, Francesc (31-01-2009)
Editor de la fitxa LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 17-04-2010
21 Fotos

Misericòrdia (2)

(Referència 4697)

Localització sala de campanes
Diàmetre (en cm) 116
Vora 11
Pes aproximat (en quilos) 904
FonedorROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa 1941
Descripció La campana té una singular epigrafia, en español: " # MISERICORDIA # REUS AÑO 1941 # " "FUNDICION / DE / CAMPANAS ROSES HNOS / SILLA (VALENCIA)" "CAMPANA CONSTRUIDA A BASE DEL PRODUCTO DE UNA TOMBOLA CELEBRADA CON MOTIVO DEL CENTENARIO DEL GRAN PINTOR FORTUNY"
Fortuny (11 de juny de 1838, Reus - 21 de novembre de 1874, Roma) fou considerat un dels millors pintors del segle XIX, possiblement el segon després de Goya, tot i la seva mort prematura. El centenari del seu naixement va ocórrer en plena guerra civil, i es va celebrar a Reus, amb les limitacions polítiques i econòmiques de l'època, entre 1939 i 1940. Fruit d'aquella celebració fou aquesta campana.
Terç (T) (2 cordons) /
" # MISERICORDIA # REUS AÑO 1941 # " /
(2 cordons) /
(garlanda)
Mig (M) (00) (creu amb dos àngels adorant-la)
(03) (escut España)
(06) (Custòdia)
(09) (marca de fàbrica) "FUNDICION / DE / CAMPANAS ROSES HNOS / SILLA (VALENCIA)"
Mig peu (MP) (2 cordons) /
"CAMPANA CONSTRUIDA A BASE DEL PRODUCTO DE UNA TOMBOLA CELEBRADA CON MOTIVO DEL CENTENARIO DEL GRAN PINTOR FORTUNY" /
(2 cordons)
Peu (Cordó) /
(garlanda) /
(cordó)
Tocs tradicionals de campanes Campana ventada i repicada, manualment, amb llargues cordes.
Truja Ferro MANCLÚS vell
Estat original La campana tocava repicada, oscil·lada i deixant-la assentada, cap amunt, com era habitual en els campanars catalans. No costa que aquestes campanes tinguessin topalls en el mur per impedir el seu gir.
Estat anterior En 1983 el jou de fusta i el toc manual foren substituïts per un jou de ferro i una mecanització amb motor de volteig continu i electromall trifàsic.
En 2001 conservava una corda al batall per al repic manual i un mall motoritzat.
Estat actual Les cordes estan desmuntades i sols es posen en el moment de la seva utilització.
El mall motoritzat ha sigut substituït per un electromall.
Mecanismes de toc immobilitzada - (09) electromall
Intervencions Les campanes litúrgiques no participaven mai dels tocs del rellotge. Justament aquesta fou la causa de la seva desaparició en 1936.
Les campanes eren ventades, repicades o tocades a batallades.
La mecanització de MANCLÚS suposà una doble desaparició: ja no es podia tocar manualment, i els motors continus no permetien ventar les campanes sinó voltejar-les, introduint una nova forma de tocar no tradicional.
Després de la restauració arquitectònica, les campanes estan fixades i sols toquen amb un mecanisme electromecànic extern. Aquest mecanisme no impedeix el toc a batallades. No obstant, la fixació impedeix tot moviment de la campana, i per tant tots els efectes acústics derivats de ventar-la.
Actuacions urgents La campana no deu tocar els quarts de rellotge de cap manera, sobre tot quan hi ha una campana exclusivament dedicada a aquest toc.
Propostes Es proposa la restauració del conjunt de manera que la campana torni a tocar d'acord amb les tradicions catalanes.
La campana ha de ser netejada, per dins i per fora, per a recuperar la sonoritat original, mitjançant doll d'arena humida.
Haurà de ser dotada d'un jou de fusta, de forma tradicional, ubicat en un dels finestrals, en la part alta, i tindrà així mateix, a les 03, una palanca metàl·lica, de la grandària del diàmetre de la campana, amb el seu corresponent topall elàstic en el mur, per a deixar-la assentada mitjançant una llarga corda , que podrà col·locar-se per als tocs manuals. Igualment disposarà a les 09 del corresponent electromall i motor d'impulsos, que sigui capaç el primer de repicar a alta velocitat i el segon d'oscil·lar la campana a dues altures (mitjana i alta) i fins i tot de deixar la campana assentada, parada cap amunt entre toc i toc.
La campana serà dotada del batall corresponent a la seva grandària, i que tindrà en el seu extrem un trau per a possibles tocs manuals. El batall haurà de ser dotat de cables de seguretat, per a evitar la seva caiguda en casos de ruptura, fixat de manera que no colpegi en trencar-se, i que els cables tampoc danyin el bronze. De cap manera s'unirà a la batallera mitjançant una articulació rígida, ja que aquestes arranquen l'anella interior. L'articulació haurà de ser bastant elàstica de manera que el batall no reboti.
La campana ha de ser reubicada en una de les finestres buides.
Protecció Protecció genèrica en trobar-se en un BIC declarat.
Valoració Campana interessant. Pot refondre's en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació ha sigut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l'instrument, així com els tocs tradicionals.

Autors de la documentació

 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (25-11-2001)
 • LLOP i BAYO, Francesc (31-01-2009)
Editor de la fitxa LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 17-04-2010
44 Fotos
 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Campaners de la Catedral de València (2024)
  campaners@hotmail.com
  Actualització: 21-04-2024
  Convertir a PDF

  Connectats: 23 Visitants: 23 Usuaris: 0