Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu - VISTABELLA DEL MAESTRAT (COMUNITAT VALENCIANA)

Campanes actuals

Sant Bertomeu (0)

(Referència 1794)

Localització Baptisteri de l'església parroquial
Diàmetre 45
Altura del bronze 37
Vora 4
Pes aproximat 53
Any fosa 1751
Descripció La campana té aquesta inscripció en llatí al terç: "# SANTI # BARTOLOME # ORAPRNOBIS # AÑO # I75I". Correctament seria: "SANCTE BARTHOLOMAE ORA PRO NOBIS AÑO I75I". És un text relativament habitual a les campanes i que procedeix de les Lletanies dels Sants, cantades en determinades celebracions litúrgiques i àmpliament difoses per implorar la protecció dels sants. En valencià seria: "SANT BERTOMEU PREGA PER NOSALTRES ANY I75I". Al mig presenta dos representacions del Sagrat Cor i una creu de calvari.
Terç (T) (2 cordons)
"# SANTI # BARTOLOME # ORAPRNOBIS # AÑO # I75I"
(2 cordons)
Mig (M) (cordó)
(00) (Sagrat Cor) (Creu de Calvari) (sagrat cor)
Mig peu (MP) (3 cordons)
Peu (2 cordons)
Tocs actuals de campanes No es toca.
Truja No en té.
Estat original Estava situada a l'espadanya de l'ermita de Sant Bertomeu i possiblement dotada amb truja de fusta de perfil tradicional local i accessoris per al toc manual.
Estat anterior L'any 1998 es va documentar situada a una de les finestres de la sala de les campanes del Santuari de Sant Joan del Penyagolosa. Estava instal·lada amb truja de xapa de ferro que imitava les formes de les de fusta i tenia batall. Ja presentava el badat.
Estat actual Aquesta campana presenta un badat important en (09). Està guardada al baptisteri de l'església parroquial de l'Assumpció, depositada sobre un palet de fusta.
Intervencions Durant la segona meitat del segle XX es va traslladar des de l'ermita de Sant Bertomeu al campanar del Santuari de Sant Joan del Penyagolosa. Allí la dotaren amb una truja de xapa de ferro que imitava les formes de les de fusta. En 2002 ja estava guardada al temple parroquial.
Propostes Respecte al gran badat, es podria plantejar la soldadura com una possible forma de recuperar la campana, treball que ha de fer una empresa especialitzada. També es podria optar per guardar la campana al temple parroquial i fondre una nova de semblants característiques amb destinació a l'ermita de Sant Bertomeu. En aquest cas seria convenient fer valdre la peça per mitjà d'una cartel·la amb les dades bàsiques per a identificar-la.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé d'Interés Cultural). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Cal incoar expedient per incloure-la en l´Inventari General de Béns Mobles. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana de distinta afinació.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals.
Notes Procedent de Sant Bertomeu, una ermita actualment tancada al culte, i esperant una pròxima restauració arquitectònica (1998). La campana es troba dipositada en el baptisteri de la parròquia de l´Assumpció de Vistabella, esperant la seua restauració. - Nota de Francesc LLOP i BAYO - 13/07/2002

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier [Documentació de la campana a l'Ermitori de Sant Joan de Penyagolosa] (24-05-1998)
 • LLOP i BAYO, Francesc [Documentació de la campana al presbiteri de la parròquia] (13-07-2002)
 • ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau [Documentació i actualització de la fitxa] (08-08-2020)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 12-08-2020
18 Fotos

Campana d'eixida a missa (00)

(Referència 17133)

Localització Església parroquial
Diàmetre 20
Pes aproximat 5
Any fosa 1850ca
Descripció És anepígrafa.
Mig peu (MP) (3 cordons)
Tocs actuals de campanes Repic per mitjà d'una corda al batall a l'inici de les misses.
Truja Fusta antiga
Estat actual La campana té una truja de fusta i està situada a una senzilla estructura metàl·lica que hi ha al costat de la porta de la sagristia. Presenta una corda al batall per fer-la sonar a l'inici de les misses.
Mecanismes de toc Corda al batall
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé d'Interés Cultural). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració Cal incoar expedient per incloure-la en l'Inventari General de Béns Mobles. En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana de distinta afinació.
Instal·lació La instal·lació és tradicional i cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.
Notes El diàmetre és aproximat.

Autors de la documentació

 • ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau [Documentació de la campana] (08-08-2020)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 16-08-2020
3 Fotos

Sant Miquel (1)

(Referència 1806)

Localització Sala de les campanes
Diàmetre 65
Altura del bronze 50
Vora 6
Pes aproximat 159
FonedorROSES, HERMANOS (VALÈNCIA)
Any fosa 1933
Descripció La campana té una garlanda amb motius vegetals a l'espatlla. Seguidament, trobem aquesta inscripció en llatí i espanyol al terç: "✱ SANCNTE MICHAEL ORA PRONOBIS AÑO 1933". Correctament seria: "SANCTE MICHAEL ORA PRO NOBIS AÑO 1933". És un text relativament habitual a les campanes i que procedeix de les Lletanies dels Sants, cantades en determinades celebracions litúrgiques i àmpliament difoses per implorar la protecció dels sants. En valencià seria: "SANT MIQUEL PREGA PER NOSALTRES ANY 1933". També al terç hi ha quatre àngels dels quals pengen tres flors. Al mig té una creu de calvari, una imatge de Sant Miquel que reprodueix la venerada al santuari a ell dedicat a Llíria, l'anagrama de Jesús i la marca de fàbrica: "ROSES / VALENCIA / ESPAÑA / FCA DE CAMPANAS Y RELOJES / AVENIDA DE PERIS Y VALERO / 6 8". Al mig peu hi ha una sanefa amb flors i una garlanda amb altres motius vegetals.
Terç (T) (2 cordons)
"✱ SANCNTE MICHAEL ORA PRONOBIS AÑO 1933"
(2 cordons)
(02) (04) (06) (08) (àngel i tres flors)
Mig (M) (00) (creu de calvari)
(03) (marca de fàbrica) "ROSES / VALENCIA / ESPAÑA / FCA DE CAMPANAS Y RELOJES / AVENIDA DE PERIS Y VALERO / 6 8"
(06) (anagrama de Jesús)
(09) (imatge de Sant Miquel Arcàngel)
Mig peu (MP) (2 cordons)
(sanefa amb flors)
(2 cordons)
(garlanda amb motius vegetals)
Peu (2 cordons)
(2 cordons)
Tocs tradicionals de campanes La instal·lació de la campana permet tant el volteig com el repic, per tant es tocaria amb aquestes tècniques en solitari i de forma conjunta amb la resta de campanes. Tocava els quarts amb la maça horària.
Tocs actuals de campanes Toca els quarts de forma automàtica.
Truja Truja antiga de fusta de perfil tradicional local.
Estat actual La campana conserva la instal·lació tradicional amb una truja de fusta de perfil tradicional local. Aquesta sembla més antiga que la mateixa campana i per la forma dels ferratges podria procedir d'una campana anterior que tenia set anses i no tres com l'actual. L'estat de conservació de la truja és regular pel pas del temps i l'acció dels agents climàtics. Presenta un batall lligat, maça horària (no funciona) i un electromall monofàsic per a tocar els quarts.
Mecanismes de toc Maça horària sense ús (04) i electromall monofàsic (03)
Intervencions Abans de l'any 2017 ja l'havien mecanitzat amb electromall monofàsic per tocar els quarts. El 20 d'octubre de 2021 es baixada de la torre per iniciar els treballs de restauració, feina feta per 2001 Técnica y Artesanía.
Propostes Tal com s'ha indicat a l'apartat de la conservació, la instal·lació és tradicional i per tant té un gran valor patrimonial. En cas d'intervenció cal primar la seua conservació i restauració respectant tots els valors del conjunt. Sols s'admetrà el canvi parcial o total de la truja si els elements que la conformen no asseguren l'estabilitat del conjunt i sempre les parts canviades han de seguir el perfil de les originals.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé d'Interés Cultural). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana.
Instal·lació La instal.lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.
Notes

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (24-05-1998)
 • LLOP i BAYO, Francesc (13-07-2002)
 • ROMERO BALAGUER, Luis Antonio (07-12-2017)
 • ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau [Documentació fotogràfica i actualització de la fitxa] (08-08-2020)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 20-10-2021
24 Fotos

Puríssima Concepció (2)

(Referència 1807)

Localització Sala de les campanes
Diàmetre 72
Altura del bronze 50
Vora 8
Pes aproximat 216
FonedorPALACIOS, PEDRO
Any fosa 1888
Descripció La campana té una garlanda amb triangles decorats a la part superior del terç. Seguidament, entre cordons, té aquesta inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada i l'any de fosa: "LA PURISIMA CONCEPCION AÑO 1888". L'espai que deixa lliure el text està ocupat per una sanefa amb raïms. Seguidament, al mig, té altra garlanda amb triangles decorats. A la part exterior està la marca el fonedor, situada entre dos motius que representen a uns pardals: "CONSTRUCTOR / PEDRO PALACIOS". A la part interior té una creu de calvari amb la cartel·la i el text "INRI". La creu està formada a partir de diverses franges de la sanefa amb raïms i té a cada costat una palmera. Finalment, al peu, es repeteix de nou la sanefa utilitzada a la creu i al terç.
Terç (T) (garlanda amb triangles decorats)
(cordó)
(sanefa amb raïms) "LA PURISIMA CONCEPCION AÑO 1888"
(cordó)
Mig (M) (cordó)
(garlanda amb triangles decorats)
(00) (pardal) (marca del fonedor) "CONSTRUCTOR / PEDRO PALACIOS" (pardal)
(06) (palmera) (creu de calvari) (palmera)
Mig peu (MP) (3 cordons)
Peu (cordó)
(sanefa amb raïms) "LA PURISIMA CONCEPCION AÑO 1888"
(cordó)
Tocs tradicionals de campanes La instal·lació de la campana permet tant el volteig com el repic, per tant es tocaria amb aquestes tècniques en solitari i de forma conjunta amb la resta de campanes.
Tocs actuals de campanes No es toca.
Truja Fusta de perfil tradicional local molt interessant, a restaurar.
Estat actual Aquesta campana presenta un gran badat que naix del peu i arriba pràcticament fins al terç. A més li falta un bon tros del llavi. Sembla que ja fa algunes dècades que està trencada i que durant un temps es va seguir tocant. Per altra banda, conserva la instal·lació tradicional amb una truja de fusta de perfil tradicional local. L'estat de conservació de la truja és regular pel pas del temps i l'acció dels agents climàtics. El batall de la campana està situat a un lateral de la sala de les campanes.
Mecanismes de toc Cap.
Intervencions El 20 d'octubre de 2021 es baixada de la torre per iniciar els treballs de restauració, feina feta per 2001 Técnica y Artesanía.
Propostes Respecte al gran badat i fragment del llavi que falta, es podria plantejar la soldadura com una possible forma de recuperar la campana, treball que ha de fer una empresa especialitzada. També es podria optar per guardar la campana i fondre una nova de semblants característiques. Tal com s'ha indicat a l'apartat de la conservació, la instal·lació és tradicional i per tant té un gran valor patrimonial. En cas d'intervenció cal primar la seua conservació i restauració respectant tots els valors del conjunt. Sols s'admetrà el canvi parcial o total de la truja si els elements que la conformen no asseguren l'estabilitat del conjunt i sempre les parts canviades han de seguir el perfil de les originals.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé d'Interés Cultural). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.
Notes

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (24-05-1998)
 • LLOP i BAYO, Francesc (13-07-2002)
 • ROMERO BALAGUER, Luis Antonio (07-12-2017)
 • ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau [Documentació fotogràfica i actualització de la fitxa] (08-08-2020)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 20-10-2021
22 Fotos

Puríssima, la mitjana (3)

(Referència 1792)

Localització Sala de les campanes
Diàmetre 105
Altura del bronze 75
Vora 10
Pes aproximat 670
FonedorROSES SOLER, VICENTE DOMINGO (VALÈNCIA)
Any fosa 1917
Descripció La campana presenta abundants sanefes i garlandes per tota la seua superfície exterior. Així, a l'espatlla té una garlanda amb corones i motius vegetals. Al terç disposa d'una sanefa amb motius que fan ziga-zaga i vegetals, així com una garlanda amb motius vegetals. Entre cordons hi han dos flors i s'adverteix una inscripció esborrada. Seguidament, té aquestes inscripcions al mig: "PURISIMA CONCEPCION / AÑO ✱ 1917 / (Padrinos) EXMO Sr. D. RAMÓN SALVADOR Y SU Sra. DA. ROSA MONFERRER. Entre la inscripció que indica l'advocació a la qual està dedicada i l'any de fosa hi ha un monograma de Maria. Seguidament està la marca de fàbrica: "VALENCIA / FUNDICIÓN DE CAMPANAS DE VICENTE DOMINGO ROSES / CANO TRANSITS JUNTO CTRA MADRID". A continuació, hi ha un crucifix i el nom de l'alcalde del moment: "ALCALDE D. JUAN PONS". També al mig disposa d'un anagrama de Jesús i un querubí. Finalment, al mig peu, té una garlanda amb flors i una sanefa amb motius vegetals.
Espatlla (H) (garlanda amb corones i motius vegetals)
Terç (T) (cordó)
(sanefa amb ziga-zaga i motius vegetals)
(cordó
(06) (dos flors) (inscripció esborrada)
(2 cordons)
(garlanda amb motius vegetals)
Mig (M) (00) "PURISIMA CONCEPCION / (monograma de Maria) / "AÑO ✱ 1917" / (Padrinos) EXMO Sr. D. RAMÓN SALVADOR Y SU Sra. DA. ROSA MONFERRER
(03) (marca de fàbrica) "VALENCIA / FUNDICIÓN DE CAMPANAS DE VICENTE DOMINGO ROSES / CANO TRANSITS JUNTO CTRA MADRID"
(06) "ALCALDE" / (crucifix) / "D. JUAN PONS"
(09) (anagrama de Jesús) / (querubí)
(sanefa amb àngels i motius vegetals)
Mig peu (MP) (2 cordons)
(sanefa amb flors)
(2 cordons)
(garlanda amb motius vegetals)
Peu (2 cordons)
Tocs tradicionals de campanes La instal·lació de la campana permet tant el volteig com el repic, per tant es tocaria amb aquestes tècniques en solitari i de forma conjunta amb la resta de campanes.
Tocs actuals de campanes No es toca.
Truja Fusta antiga de perfil tradicional local.
Estat actual Bon estat, a repasar. Fa molt de temps que no es volteja. Batall antic amb soquet. La campana conserva la instal·lació tradicional amb una truja de fusta de perfil tradicional local. L'estat de conservació de la truja és regular pel pas del temps i l'acció dels agents climàtics. Presenta un batall lligat i dotat amb soquet.
Mecanismes de toc Cap, no té corda al batall.
Intervencions El 20 d'octubre de 2021 es baixada de la torre per iniciar els treballs de restauració, feina feta per 2001 Técnica y Artesanía.
Propostes Tal com s'ha indicat a l'apartat de la conservació, la instal·lació és tradicional i per tant té un gran valor patrimonial. En cas d'intervenció cal primar la seua conservació i restauració respectant tots els valors del conjunt. Sols s'admetrà el canvi parcial o total de la truja si els elements que la conformen no asseguren l'estabilitat del conjunt i sempre les parts canviades han de seguir el perfil de les originals.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé d'Interés Cultural). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.
Notes

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (24-05-1998)
 • LLOP i BAYO, Francesc (13-07-2002)
 • ROMERO BALAGUER, Luis Antonio (07-12-2017)
 • ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau [Documentació fotogràfica i actualització de la fitxa] (08-08-2020)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 20-10-2021
28 Fotos

Santa Bàrbera, la gran (4)

(Referència 1793)

Localització Sala de les campanes
Diàmetre 110
Altura del bronze 85
Vora 11
Pes aproximat 771
FonedorROSES, HERMANOS (VALÈNCIA)
Any fosa 1933
Descripció La campana té una garlanda amb motius vegetals a l'espatlla. Seguidament, al terç, disposa d'una garlanda que es repeteix quatre voltes i que està formada per un querubí, dos àngels i tres flors. També al terç està aquesta inscripció: "✱ ✱ ✱ ✱ AÑO 1933 ✱ AYUNTAMIENTO". El text continua al mig amb la relació dels membres que integraven la corporació municipal l'any 1933: "ALCALDE PRESIDENTE / D. ENRIQUE PITARCH MONFORT / PRIMER TENIENTE / DON ARTURO GARCIA ORENGA / SEGUNDO ID. / D. LEON MONFERRER TENA / CONCEJALES / D. JOSE VICENTE ROBRES / D. PEDRO SALVADOR PERIS / D. RAMON SAFONT CLERIG / D. FELIX MOLINER CENTELLES / D. JUAN VICENTE PERIS / D. CELESTINO TENA EDO". Seguidament hi ha una image de Santa Bàrbera amb una inscripció que indica l'advocació a la qual està dedicada: "SANTA BARBARA". També al mig hi ha una creu amb núvol i la marca de fàbrica: "ROSES / VALENCIA / ESPAÑA / FCA DE CAMPANAS Y RELOJES / AVENIDA DE PERIS Y VALERO / 6 8". Al mig peu té quatre querubins, una garlanda amb motius vegetals i una inscripció amb el nom del rector del moment: "CURA ECONOMO D. MIGUEL CARBO CARBO ✱ ✱ ✱ ✱ ✱".
Espatlla (H) (garlanda amb motius vegetals)
Terç (T) (2 cordons)
"✱ ✱ ✱ ✱ AÑO 1933 ✱ AYUNTAMIENTO"
(2 cordons)
(02) (04) (08) (10) (querubí, dos àngels i tres flors)
Mig (M) (00) "ALCALDE PRESIDENTE/ D. ENRIQUE PITARCH MONFORT/ PRIMER TENIENTE/ DON ARTURO GARCIA ORENGA/ SEGUNDO ID./ D. LEON MONFERRER TENA/ CONCEJALES/ D. JOSE VICENTE ROBRES/ D. PEDRO SALVADOR PERIS/ D. RAMON SAFONT CLERIG/ D. FELIX MOLINER CENTELLES/ D. JUAN VICENTE PERIS/ D. CELESTINO TENA EDO"
(03) (imatge de Santa Bàrbera) "SANTA BARBARA"
(06) (creu sobre núvol)
(09) (marca de fàbrica) "ROSES / VALENCIA / ESPAÑA / FCA DE CAMPANAS Y RELOJES / AVENIDA DE PERIS Y VALERO / 6 8"
Mig peu (MP) (02) (04) (08) (10) (querubí)
(2 cordons)
(00) "CURA ECONOMO D. MIGUEL CARBO CARBO ✱ ✱ ✱ ✱ ✱"
(2 cordons)
(garlanda amb motius vegetals)
Peu (2 cordons)
(2 cordons)
Tocs tradicionals de campanes La instal·lació de la campana permet tant el volteig com el repic, per tant es tocaria amb aquestes tècniques en solitari i de forma conjunta amb la resta de campanes. Tocava les hores amb la maça horària.
Tocs actuals de campanes Toca les hores de forma automàtica.
Truja Truja antiga de fusta de perfil tradicional local.
Estat actual La campana conserva la instal·lació tradicional amb una truja de fusta de perfil tradicional local i pintada d'almagra. L'estat de conservació de la truja és regular pel pas del temps i l'acció dels agents climàtics. Presenta un batall lligat, maça horària (no funciona) i un electromall monofàsic per a tocar les hores.
Mecanismes de toc Cadena al batall per a tocar des de baix. Martell mecànic de les hores (08) i electromall monofàsic (09)
Intervencions Abans de l'any 2017 ja l'havien mecanitzat amb electromall monofàsic per tocar les hores. El 20 d'octubre de 2021 es baixada de la torre per iniciar els treballs de restauració, feina feta per 2001 Técnica y Artesanía.
Propostes Tal com s'ha indicat a l'apartat de la conservació, la instal·lació és tradicional i per tant té un gran valor patrimonial. En cas d'intervenció cal primar la seua conservació i restauració respectant tots els valors del conjunt. Sols s'admetrà el canvi parcial o total de la truja si els elements que la conformen no asseguren l'estabilitat del conjunt i sempre les parts canviades han de seguir el perfil de les originals.
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé d'Interés Cultural). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Valoració En cas de trencament sols pot ser soldada. Pot ser remplaçada per un altra campana.
Instal·lació La instal•lació és original cal conservar-la per protegir la sonoritat i altres valors culturals. Qualsevol mecanització haurà de conservar aquestes qualitats, reproduir els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.
Notes

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (24-05-1998)
 • LLOP i BAYO, Francesc (13-07-2002)
 • ROMERO BALAGUER, Luis Antonio (07-12-2017)
 • ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau [Documentació fotogràfica i actualització de la fitxa] (08-08-2020)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 20-10-2021
23 Fotos
 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Campaners de la Catedral de València (2022)
  campaners@hotmail.com
  : 16-05-2022
  Convertir a PDF