Parròquia de la Mare de Déu del Consol - ALTEA (COMUNITAT VALENCIANA)

Campanes desaparegudes

Nuestra Señora del Consuelo (refosa)

(Referència 1053)

Localització campanar
Diàmetre 94
Altura del bronze 70
Vora 9,5
Pes aproximat 481
FonedorMANCLÚS, SALVADOR
Any fosa 1977
Terç (T) T: "NTRA SRA DEL CONSUELO" ; M (00) creu (03) custòdia, (06) marca de fonedor Manclús MP: (06) "ALTEA 1977"
Truja ferro manclús vella
Estat actual Badada. Truja robellada; no té batall per caiguda a la teulada. Campana mal fosa i de mal so.
Mecanismes de toc Motor continu (03) i electromartell (09)
Valoració , Campana sense cap valor i que pot refondre´s després de documentar-la.
Instal·lació , La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals.

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (08-07-1995)
Editor LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 26-05-2020
2 Fotos

Santíssim Sacrament (refosa)

(Referència 1054)

Localització Sala de campanes
Diàmetre 113
Altura del bronze 90
Vora 12
Pes aproximat 835
FonedorROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Any fosa 1948
Descripció La campana porta una simple inscripció al terç amb el nom i la població a la que es va destinar: "SANTISIMO SACRAMENTO / ALTEA 1948". En un lateral es situa la marca del fonedor: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA". Finalment al terç trovem: "SIENDO CURA PARROCO D. MANUEL DURA SANZ".

Es tracta de una inscripció habitual en els anys 40, indicant el nom del poble i del rector per tal de que en cas de repetir-se els fets de 1936 la campana seria fàcilment identificada i tornada al poble.
Terç (T) (4 cordons)
(cenefa vegetal)
(3 cordons)
(garlanda amb motius catòlics)
Mig (M) (00) (Crucifix)
(03) (marca del fonedor) "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA"
(06) "SANTISIMO SACRAMENTO / ALTEA 1948"
(09) (relleu del Sant Calze amb forma i àngels)
Mig peu (MP) (5 cordons)
(06) "SIENDO CURA PARROCO D. MANUEL DURA SANZ"
(cordó)
(garlanda amb relleus del Esperit Sant i vegetals)
Peu (2 cordons)
Truja Manclús vella
Estat anterior Truja MANCLÚS robellada;batall modern amb soquet i fils d'aram de seguretat
Estat actual La campana té la truja molt bé conservada.
El batall té el sistema rígid de fixació a la batallera i d'articulació, característic de ROSAS. És un sistema extremadament perillós, ja que arranca la batallera sense avís previ, caient el batall de la campana, sense cap altra fixació (ja que el cable de seguretat passa precisament per la batallera). Caldria evitar voltejar la campana, fins substituir no sols el batall sinó la batallera, segurament malmesa, tenint en compte que cau justament a la porta principal del temple.
Mecanismes de toc Motor continu (03) i electromartell (09); martell antic de les hores (08) en ús
Valoració Campana interessant. Pot refondre's després de documentar-la.
Instal·lació La instal·lació ha sigut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals.

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (08-07-1995)
 • ALEPUZ CHELET, Joan; BUIGUES METOLA, Marcos, LLOP i BAYO, Francesc, SARRIÓ ANDRÉS, Pau (06-07-2013)
 • LLOP i BAYO, Francesc (07-07-2013)
 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (11-07-2013)
 • ALEPUZ CHELET, Joan (03-08-2013)
Editor LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 26-05-2020
25 Fotos

Campanes actuals

Sant Blai (1)

(Referència 1052)

Localització Sala de campanes
Diàmetre 72
Altura del bronze 60
Vora 8
Pes aproximat 216
FonedorROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA)
Any fosa 1943
Descripció La campana compta amb la típica epigrafia de postguerra, indicant el nom, església i població. Al mig, orientada cap a la cara exterior es localitza la inscripció: "Dcion. Gral. REGIONES DEVASTADAS", pintada de blanc i que correctament escrita seria: "DIRECCION GENERAL DE REGIONES DEVASTADAS". La Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones va ser un organisme creat en 1938 amb la finalitat de reconstruir els danys ocasionats per la destrucció de la Guerra Civil i que va ser dissolta en 1957. Junt aquesta en un lateral es situa la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA"

També al mig, però a la cara interior trobem l'epigrafia: "SAN BLAS / ALTEA 1947 / SIENDO CURA PCO D. ILDEFONSO ROSELL". Tota ella és incisa, per tant va ser gravada amb cisell després de fosa la campana. Finalment al mig peu hi ha una epigrafia esborrada, que segurament indique el nom del poble a que en un primer moment anava a anar la campana i que per motius desconeguts es va cancelar. Amb més facilitat es llig el any que acompanya al nom del poble: "1943", per tant aquest es més segur el any de la seua fosa.
Terç (T) (2 cordons)
(2 cordons)
(garlanda amb diversos símbols catòlocs)
Mig (M) (00) "Dcion. Gral. REGIONES DEVASTADAS" (incís) / (creu)
(03) (marca de fàbrica) "FUNDICION / DE / MANUEL ROSES VIDAL / HIJO DE M. ROSES SANTOS / VALENCIA"
(06) "SAN BLAS / ALTEA 1947 / SIENDO CURA PCO D. ILDEFONSO ROSELL" (incís)
(09) (Sagrat Cor)
Mig peu (MP) (5 cordons, el central més gruix)
(06) (inscripció borrada, sols es pot llegir "1943")
(cordó)
(garlanda vegetal)
Peu (3 cordons)
Truja Ferro Manclús vella
Estat actual La batallera original, possiblement arrencada pel sistema ROSAS de fixació rígida de batall, ha sigut substituïda per una batallera fixada a per trepans i cargols a la campana i dotada del mateix sistema.
Mecanismes de toc Motor continu (03) electromartell (09)
Protecció Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local).
Valoració Campana interessant. Cal documentar-la en cas de trencament abans de la seua refosa.
Instal·lació La instal•lació ha sigut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l'instrument, així com els tocs tradicionals.

Autors de la documentació

 • MARTÍN NOGUERA, Francesc Xavier (08-07-1995)
 • ALEPUZ CHELET, Joan; BUIGUES METOLA, Marcos, LLOP i BAYO, Francesc, SARRIÓ ANDRÉS, Pau (06-07-2013)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 22-08-2013
11 Fotos

Mare de Déu del Consol (2)

(Referència 11746)

Localització Sala de campanes
Diàmetre 90
Altura del bronze 75
Vora 10
Pes aproximat 422
FonedorROSAS, CAMPANAS
Any fosa 2005
Descripció Al terç trovem la advocació de la campana i una simple oració: "NTRA. SRA. DEL CONSUELO RUEGA POR NOSOTROS". Aquesta oració es una variant de la Letania dels Sants on demana la intercessió de la Mare de Déu, en aquest cas baix la advocació del Consol per ser la titular del temple.

Al mig es situa la següent inscripció: "FUNDIDA EN EL AÑO DE LA EUCARISTIA 2005 / SUSTITUYE A LA FUNDIDA EN VALENCIA EN / EL 1977. PARROCO D. GONZALO MARTIN RUBIO". Baix d'aquesta trovem la marca de fàbrica: "FUNDICION / ROSAS / TORREDONJIMENO / JAEN".
Anses La campana no té les anses originals, que han sigut substituïdes per altres de ferro, de forma semblant, i fixades amb trepans i cargols a la campana.
Terç (T) (2 cordons)
"NTRA. SRA. DEL CONSUELO RUEGA POR NOSOTROS"
(2 cordons)
(00)(02)(04)(06)(08)(09)(10) Flor
Mig (M) (00)(creu)
(06) "FUNDIDA EN EL AÑO DE LA EUCARISTIA 2005 / SUSTITUYE A LA FUNDIDA EN VALENCIA EN / EL 1977. PARROCO D. GONZALO MARTIN RUBIO".
Mig peu (MP) (06) (marca de fàbrica) "FUNDICION / ROSAS / TORREDONJIMENO / JAEN" /
(3 cordons)
Truja Truja de ferro MANCLÚS rectificada per ROSAS
Estat actual La truja original de MANCLÚS vella, amb la capçalera de ferro fos, ha sigut adaptada a un eix regulable, que serveix per equilibrar més o menys la campana.
La roda de volteig va adaptada a l'eix i soldada també a la truja, de manera que està sempre regulada.
Mecanismes de toc (03) motor MOVOTRON d'impulsos (09) electromall CLOCK-O-MATIC

Autors de la documentació

 • ALEPUZ CHELET, Joan, BUIGUES METOLA, Marcos; LLOP i BAYO, Francesc; SARRIÓ ANDRÉS, Pau (06-07-2013)
 • LLOP i BAYO, Francesc (07-07-2013)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 22-08-2013
17 Fotos

Santíssim Crist del Sagrari (3)

(Referència 5201)

Localització Sala de campanes
Diàmetre 96
Altura del bronze 80
Vora 8
Pes aproximat 512
FonedorROSAS, HIJO DE MANUEL
Any fosa 2000
Descripció Al terç la campana porta l'epigrafia: "STMO CRISTO DEL SAGRARIO", que desenrotllada seria: "SANTISIMO CRISTO DEL SAGRARIO". Al mig es localitza la resta de l'epigrafia: "COMISION DE FIESTAS DEL STMO CRISTO DEL 2000 / AÑO JUBILAR SIENDO PARROCO D. GONZALO MARTIN RUBIO / "CRISTUS HERI HODIE SEMPER". Aquesta última es pot traduir com "CRIST AHIR AVUI SEMPRE", i és el lema del Any Jubilar del 2000, convocat per el papa Joan Pau II amb motiu de la conmemoració del segon mileni del naixement de Crist. Baix d'aquesta trovem la marca de fàbrica: "FUNDICION / HIJO DE / MANUEL ROSAS / TORREDONJIMENO / (JAEN)".

Finalment al mig peu es situa el nom de la parròquia i la població: "PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CONSUELO ALTEA."
Terç (T) (2 cordons)
(06) "STMO CRISTO DEL SAGRARIO"
(2 cordons)
(garlanda)
Mig (M) (00) (Creu)
(06) "COMISION DE FIESTAS DEL STMO CRISTO DEL 2000 / AÑO JUBILAR SIENDO PARROCO D. GONZALO MARTIN RUBIO / "CRISTUS HERI HODIE SEMPER"
(06) (marca de fàbrica) "FUNDICION / HIJO DE / MANUEL ROSAS / TORREDONJIMENO / (JAEN)"
Mig peu (MP) (4 cordons)
(06) "PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CONSUELO ALTEA."
Truja Ferro MANCLÚS rectificada per ROSAS
Estat actual La truja original de MANCLÚS vella, amb la capçalera de ferro fos, ha sigut adaptada a un eix regulable, que serveix per equilibrar més o menys la campana.
Mecanismes de toc Motor de vol continu (03), martell (03)
Valoració Campana interessant. Pot refondre's després de documentar-la.
Instal·lació La instal•lació ha segut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l´instrument, així com els tocs tradicionals.

Autors de la documentació

 • ALEPUZ CHELET, Joan; BUIGUES METOLA, Marcos, LLOP i BAYO, Francesc, SARRIÓ ANDRES, Pau (06-07-2013)
 • ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc (07-07-2013)
Editor ALEPUZ CHELET, Joan
Actualització 22-08-2013
17 Fotos

Santíssim Sacrament (4)

(Referència 16960)

Localització Sala de campanes
Diàmetre 110
Pes aproximat 771
FonedorROSAS, CAMPANAS
Any fosa 2020
Terç (T) (2 cordons)
"SANTISIMO SACRAMENTO"
(2 cordons)
(garlanda)
Mig (M) (00) (cruz)
(06) "REFUNDIDA AÑO 2020"
Mig peu (MP) (06) (marca de fàbrica) (sargantana) / "ROSAS"
(2 cordons)
"ALTEA 1948 SIENDO CURA PARROCO D. MANUEL DURA SANZ"
(2 cordons)
Truja Ferro MANCLÚS vell
Intervencions Mesures aproximades
Valoració Campana interessant. Pot refondre's en cas de trencament després de documentar-la.
Instal·lació La instal·lació ha sigut substituïda i cal reconstruir-la per restaurar els valors sonors i culturals de l'instrument, així com els tocs tradicionals i permetre els tocs manuals.
Editor LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 29-05-2020
8 Fotos
 • Tornar cap enrere
 • Menu inicial CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA
  Campaners de la Catedral de València
  © Campaners de la Catedral de València (2022)
  campaners@hotmail.com
  : 07-07-2022
  Convertir a PDF